330  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chuyên viên Công tác tổ chức - tổng hợp

Cong ty Co phan Kho van Vietfracht Hung yen - Hưng Yên

Công nhân xây dựng 04

Xay Dung Pho Noi Hung Yen - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Tổ Chức Nhân Sự

Cong Ty TNHH KPM Quoc Te - Hưng Yên

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Cong ty co phan dau tu san xuat va thuong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng tổ chức hành chính

Cong ty Co phan San xuat Ket cau Thep Thanh - Hưng Yên

Trưởng Phòng Tổ Chức - Nhân Sự

Hưng Yên

Trưởng Phòng Tổ Chức Nhân Sự

Hưng Yên

Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự

Hưng Yên - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Tuyển Dụng Đào Tạo

Hưng Yên

Tuyển dụng gấp cán bộ quản lý và nhân viên

Hưng Yên

Xây dựng - Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Cong Ty TNHH Co Khi Viet A - Hưng Yên

Giám sát vệ sinh công nghiệp

Chi nhanh Cong ty Co phan Dich vu Viet Nam - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cầu Đường (Chỉ Huy Trưởng Công Trình)

Cong Ty TNHH KPM Quoc Te - Hưng Yên

Nhân viên công nghệ thông tin - triển khai hệ thống ERT

Cong ty TNHH Coresearch Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên triển khai hệ thống ERT - ngành công nghệ thông tin

Cong ty TNHH Coresearch Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên triển khai hệ thống ERP - ngành công nghệ thông tin

Cong ty TNHH Coresearch Viet Nam - Hưng Yên

Công nghệ thông tin - Trưởng Phòng Kinh Doanh Tại Hưng Yên

Cong Ty Co Phan Vien Thong FPT (FPT Telecom) - Hưng Yên

Phó giám đốc công ty

Hưng Yên

Phó giám đốc công ty

Hưng Yên

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Hà Nội - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>