40  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Huế

  

Chủ Nhiệm Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi

Huế

Chủ Nhiệm Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi

Huế

Chỉ Huy Trưởng Công Trình M&e

Huế - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Marketing

Vinh - Huế

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Marketing

Vinh - Huế

Nhân viên giao nhận bằng xe máy 02

Cong ty TNHH Bao bi va Thuong mai Khanh Hue - Hà Nội - Huế

Nhân viên nghiệm thu 22

Cong ty TNHH LIen Doanh Nguyen Lieu Giay Hue ( - Đà Nẵng - Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên QA Kênh Siêu Thị - Huế

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Huế

Quản lý nhà hàng 20

CN Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Hà Nội - Huế - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ bếp 20

CN Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Hà Nội - Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tiền lương 14

CN Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Hà Nội - Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thu ngân 13

CN Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Hà Nội - Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC 13

Cong ty co phan duoc pham quoc te Kinh Bac - Huế

Trình dược viên OTC . 08

Cong ty co phan duoc pham quoc te Kinh Bac - Huế

Chuyên viên marketing

Cong ty Co phan Vietnamy - Hà Nội - Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ tại Khách sạn phố Huế

Cong ty TNHH dich vu bao ve HDT Viet Nam - Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đào Tạo

Vinh - Huế

Giáo Viên Cơ Hữu Tiếng Anh

Vinh - Huế

Nhân Viên Marketing Khảo Sát Thị Trường

Huế - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Huế - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2    >>