8  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Hà Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Xưởng trưởng xưởng tuyển

Cong ty Co phan Dau tu Khai thac Che bien - Hà Giang

Tuyển Trình Dược Viên Khu Vực Tuyên Quang, Hà Giang (tuyển Gấp)

Hà Giang - Tuyên Quang

Trình dược viên OTC: Cao Bằng, Hà Giang 06

Cong ty TNHH Dau Tu & TM Nhan Hung - Hà Giang - Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Điện Biên, Sơn La, Hà Giang 20

Cong Ty TNHH Tue Linh - Hà Giang - Điện Biên

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Điện Biên, Sơn La, Hà Giang

Cong Ty TNHH Tue Linh - Hà Giang - Điện Biên

Kế toán

Cong Ty TNHH The He Moi - Hà Giang

Trình Dược Viên Các Tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Cạn

Hà Giang - Yên Bái - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Hà Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng