13  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Hà Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kỹ Thuật Công Trình Giao Thông

Hà Giang - 350-500 $ một tháng

Xưởng trưởng xưởng tuyển

Cong ty Co phan Dau tu Khai thac Che bien - Hà Giang

Trình dược viên OTC tại Hà Giang, Cao Bằng 26

Cong ty TNHH Dau Tu & TM Nhan Hung - Hà Giang - Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC Hà Giang 11

Cong ty Duoc Ha Minh - Hà Giang

Kế toán

Cong Ty TNHH The He Moi - Hà Giang

Giám Đốc Chi Nhánh

Hà Giang - Quảng Bình

Trình Dược Viên Tại Hà Giang

Hà Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Tài Chính (1 Tại Lai Châu, 1 Tại Hà Giang)

Hà Giang - Lai Châu

Nhân Viên Bảo Vệ

Hà Giang - Lâm Đồng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tại Hà Giang

Hà Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Điện

Hà Giang

Luật/Pháp lý - Điều Tra Viên

Home Credit - Hà Giang - Lạng Sơn

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Điều Tra Viên

Home Credit - Hà Giang - Lạng Sơn