9  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Hà Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Quản Lý Tín Dụng

Hà Giang

Trình Dược Viên, CTV, Đại Lý Khu Vực Tỉnh

Hà Giang

Nam nhân viên hành chính - Văn phòng làm việc tại Hà Giang

Tat ca Muc luong - Hà Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư trắc địa

Tat ca Muc luong - Hà Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Vùng Kinh Doanh Khu Vực Miền Bắc Và Đông Bắc Bộ

Hà Giang

Trưởng Vùng Kinh Doanh & Phát Triển Thị Trường

Hà Giang

Cán Bộ Tin Học Quản Trị Mạng Và Hệ Thống

Hà Giang

Cán Bộ Tài Chính (1 Tại Lai Châu, 1 Tại Hà Giang)

Hà Giang - Lai Châu

Giám Đốc Chi Nhánh

Hà Giang - Quảng Bình