13  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Hà Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kỹ Thuật Công Trình Giao Thông

Hà Giang - 350-500 $ một tháng

Tuyển trình dược viên Hà Giang

Hà Giang

Đội trưởng đội sản xuất

Cong ty TNHH Dong Phu - Hà Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính, văn phòng

Cong ty co phan xuat nhap khau Greeen - Hà Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư

Hà Giang

Kỹ sư vận hành nhà máy thủy

Hà Giang

Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh

Hà Giang - Tuyên Quang

Cán Bộ Tin Học Quản Trị Mạng Và Hệ Thống

Hà Giang

Giám Đốc Chi Nhánh

Hà Giang - Quảng Bình

Kỹ Sư Cơ Điện

Hà Giang

Cán Bộ Tài Chính (1 Tại Lai Châu, 1 Tại Hà Giang)

Hà Giang - Lai Châu

Nhân Viên Bảo Vệ

Hà Giang - Lâm Đồng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Điều Tra Viên

Home Credit - Hà Giang - Lạng Sơn