27  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Hà Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kỹ Thuật Công Trình Giao Thông

Hà Giang - 350-500 $ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tdv / Nv Kinh Doanh : Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc

Cong ty TNHH Thuong mai Hoang Thang Long - Hà Giang - Tuyên Quang

Tuyển lái xe tải phụ xe làm viẹc chi nhánh hà giang

Hà Giang - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Hà Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí - chế tạo máy 26

Cong ty TNHH Thanh Binh - Hà Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư trắc địa 26

Cong ty TNHH Thanh Binh - Hà Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư trắc địa

Cong ty TNHH Thanh Binh - Hà Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư hệ thống điện 26

Cong ty TNHH Thanh Binh - Hà Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Hà Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Chi nhanh Cong ty Co phan Duoc Ha Tinh tai - Hà Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong ty Co Phan ST Toan Cau - Hà Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám đốc nhà máy ván dán 18

Cong ty Co phan Woodsland - Hà Giang

Trưởng phòng kinh doanh

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Hà Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám đốc sản xuất nhà máy ván dán Hà Giang 16

Cong ty Co phan Woodsland - Hà Giang

Giám đốc sản xuất nhà máy ván dán Hà Giang

Cong ty Co phan Woodsland - Hà Giang

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc, Etc Tại Bắc Cạn , Hà Giang , Yên Bái

Cong ty TNHH Thuong mai FCM - Hà Giang - Yên Bái

Giám Đốc Kinh Doanh Thức Ăn Chăn Nuôi, Nuôi Trồng Thủy Sản

Hà Giang

Giám đốc Sản Xuất Nhà Máy Ván Dán Hà Giang

Hà Giang

Trình Dược Viên Otc Tại Hà Giang

Hà Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám đốc Sản Xuất Nhà Máy Ván Dán Hà Giang

Hà Giang

trang:     1 | 2    >>