13  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Hà Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Quản Lý Tín Dụng

Hà Giang

Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng

Hà Giang

Xưởng trưởng xưởng tuyển

Cong ty Co phan Dau tu Khai thac Che bien - Hà Giang

Homecredit Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Giang, Lai Châu

Hà Giang - Lai Châu

Quảng cáo/Marketing/PR - Homecredit Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Giang, Lai Châu

HOME CREDIT - Hà Giang - Lai Châu

Homecredit Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Giang, Lai Châu

Hà Giang - Lai Châu

Kỹ sư An toàn lao động

Cong ty CP Cong nghiep xay dung Toan Phat - Hà Giang - 300-400 $ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Giang, Lai Châu 20

Cong Ty TNHH MTV Tai Chinh PPF Vietnam - Hà Giang - Lai Châu

Cán Bộ Chuyên Ngành Sản Xuất Giấy (造紙廠幹部)

CONG TY TNHH GIAY LEE & MAN VIET NAM - Hà Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kế Toán /nhân Viên Kế Toán

CONG TY TNHH GIAY LEE & MAN VIET NAM - Hà Giang

Trình dược viên các tỉnh phía Bắc

Cong ty TNHH TM Duoc pham Trang Ly - Hà Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán

Cong Ty TNHH The He Moi - Hà Giang

Cán Bộ Tài Chính (1 Tại Lai Châu, 1 Tại Hà Giang)

Hà Giang - Lai Châu