17  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn - Cộng Tác Viên Tại Các Tỉnh

Cao Bằng

Thợ Thi Công Biển Quảng Cáo - Bảng Led Điện Tử

Cao Bằng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tuyển Trình Dược Viên Tại Cao Bằng

CONG TY TNHH TUE LINH - Cao Bằng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tuyển Trình Dược Viên Làm Việc Tại Cao Bằng

CONG TY TNHH TUE LINH - Cao Bằng

Kinh doanh - Tuyển Trình Dược Viên Cao Bằng

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM LINH DAT - Cao Bằng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tuyển Trình Dược Viên Cao Bằng

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM LINH DAT - Cao Bằng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám đốc nhà máy 28

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Cao Bằng

Trình Dược Viên ETC Trên Cả Nước 09

Cong Ty TNHH Tue Linh - Cao Bằng

Trình dược viên nhà thuốc 04

Cong ty TNHH Korea Viet Nam - Cao Bằng - Hàn Quốc

Nhân viên bán hàng dược phẩm tại các Tỉnh miền Bắc

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh ngành y tế dược

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng

Bán hàng / Kinh doanh

Cao Bằng - Phú Thọ

Cán bộ Chất lượng (QA)

Cao Bằng

Phó Tổng Giám Đốc Nội Chính

Cao Bằng

Trưởng Phòng Tổng Hợp

Cao Bằng

Trình Dược Viên Tại Các Tỉnh

Cao Bằng