16  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY CP TO CHUC NHA QUOC GIA - Cao Bằng

Bất động sản - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY CP TO CHUC NHA QUOC GIA - Cao Bằng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY CP TO CHUC NHA QUOC GIA - Cao Bằng

Trưởng Phòng Quản Lý Tín Dụng

Cao Bằng

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Thi Công

Cao Bằng - 1.000-1.200 $ một tháng

Trình dược viên OTC khu vực phía Bắc 02

Chi nhanh Cong ty Co phan Duoc Ha Tinh tai - Cao Bằng - Hà Tĩnh

Trình dược viên OTC tại Yên Bái, Cao Bằng 28

Cong ty TNHH Dau Tu & TM Nhan Hung - Cao Bằng - Yên Bái - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược viên khu vực Miền Bắc 26

Cong ty CP Y te AMV GROUP - Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC tại Hà Giang, Cao Bằng 26

Cong ty TNHH Dau Tu & TM Nhan Hung - Hà Giang - Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên/chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng (QA)

Cong Ty Co Phan Vien Thong FPT (FPT Telecom) - Cao Bằng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trưởng Phòng Thiết Bị- Vmpco

Cong Ty CP Quan Tri Nguon Nhan Luc Mtalent - Cao Bằng

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp ($350 -$500)

Cao Bằng - 350-500 $ một tháng

Trình Dược Viên Otc

Cao Bằng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Toán Ngân Quỹ

Cao Bằng

Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh

Cao Bằng

Trưởng Phòng Tổng Hợp

Cao Bằng