10  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thợ Thi Công Biển Quảng Cáo - Bảng Led Điện Tử

Cao Bằng

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng (QA)

Cong Ty Co Phan Vien Thong FPT (FPT Telecom) - Cao Bằng

Trình dược viên OTC tỉnh 15

Cong ty Co phan SIRO Ha Noi - Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC các tỉnh Miền Bắc 08

Cong ty co phan vat tu y te Hepa - Cao Bằng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Đốc Nhà Máy

Cong Ty Co Phan Khai Thac Che Bien Khoang San - Cao Bằng

Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng (QA)

Cao Bằng

Giám Đốc Nhà Máy

Hà Giang - Cao Bằng

Trưởng Phòng Tổng Hợp

Cao Bằng

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Đông Bắc

Cao Bằng

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Đông Bắc

Cao Bằng