8  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Nội

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien KIDO - Hà Nội - Cao Bằng

Đại diện kinh doanh Khu vực Miền Bắc 13

Cong ty CP Y te AMV GROUP - Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên/chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng (QA)

Cong Ty Co Phan Vien Thong FPT (FPT Telecom) - Cao Bằng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trưởng Phòng Thiết Bị- Vmpco

Cong Ty CP Quan Tri Nguon Nhan Luc Mtalent - Cao Bằng

Nhân viên bán hàng dược phẩm cao cấp

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Cao Bằng - 6.000.000₫ một tháng

Phó Tổng Giám đốc Nội chính

Cong ty Than coc va Khoang san Viet Trung - Cao Bằng

Nhân Viên/chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng (QA)

Cao Bằng

Nhân viên QC

Crystal Apparel Ltd - Cao Bằng