Việc làm tuyen dung cong chuc tại Cao Bằng

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 10 trong 10 việc làm  

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Tuyển Dụng Nhân Sự Đi Tỉnh

CONG TY CO PHAN DICH VU BAO VE HA NOI - Hà Nội - Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Hdbank-Cao Bằng] Nam Thu Hồi Công

Cao Bằng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Giám Sát Kho Siêu Thị (Metro, Bigc, Coopmart, Aeon)

Cong ty TNHH Thuong Mại Dịch Vụ Dàu Tu Pha't - Cao Bằng - Bạc Liêu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Bán Hàng Miền Bắc

Cao Bằng

Nhân Viên Kinh Doanh

Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Dự Án - Dự Án SLDP Cao Bằng

Cao Bằng

Cán Bộ Dự Án - Dự Án SLDP Cao Bằng

Cao Bằng

Giám Đốc PGD - Chi Nhánh Cao Bằng

Cao Bằng

Nhân viên Marketing online

Hà Nội - Cao Bằng - 6.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Đông Bắc

Cao Bằng