Việc làm tuyen dung cong chuc tại Cao Bằng

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 11 trong 11 việc làm  

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Tuyển Dụng Nhân Sự Đi Tỉnh

CONG TY CO PHAN DICH VU BAO VE HA NOI - Hà Nội - Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Quản Lý Tín Dụng

Cao Bằng

Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm Trực Tuyến Nam Việt Luật

Cao Bằng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Giám Sát Kho Siêu Thị (Metro, Bigc, Coopmart, Aeon)

Cong ty TNHH Thuong Mại Dịch Vụ Dàu Tu Pha't - Cao Bằng - Bạc Liêu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Đông Bắc

Cao Bằng

Nhân Viên Kinh Doanh

Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Miền

Cao Bằng - Cần Thơ

Giám Đốc Phòng Giao Dịch - Chi Nhánh Cao Bằng

Cao Bằng

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Đông Bắc

Cao Bằng

Trưởng Phòng Kế Toán Ngân Quỹ

Cao Bằng

Phó Giám Đốc Bán Hàng Miền Bắc

Cao Bằng