14  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Quản Lý Tín Dụng

Cao Bằng

Trình dược viên OTC tại Yên Bái, Cao Bằng 28

Cong ty TNHH Dau Tu & TM Nhan Hung - Cao Bằng - Yên Bái - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược viên khu vực Miền Bắc 26

Cong ty CP Y te AMV GROUP - Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC tại Hà Giang, Cao Bằng 26

Cong ty TNHH Dau Tu & TM Nhan Hung - Hà Giang - Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Điều Hành 31

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Cao Bằng

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên/chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng (QA)

Cong Ty Co Phan Vien Thong FPT (FPT Telecom) - Cao Bằng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trưởng Phòng Thiết Bị- Vmpco

Cong Ty CP Quan Tri Nguon Nhan Luc Mtalent - Cao Bằng

Nhân viên bán hàng dược phẩm cao cấp

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Cao Bằng - 6.000.000₫ một tháng

Phó Tổng Giám đốc Nội chính

Cong ty Than coc va Khoang san Viet Trung - Cao Bằng

Trình Dược Viên Tại Cao Bằng

Cao Bằng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Toán Ngân Quỹ

Cao Bằng

Trưởng Phòng Tổng Hợp

Cao Bằng

Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh

Cao Bằng

Nhân viên QC

Crystal Apparel Ltd - Cao Bằng