Việc làm tuyen dung cong chuc tại Cao Bằng

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 16 trong 16 việc làm  

Công ty đang cần tuyển gấp nhân viên bán hàng xăng dầu tị Cao bằng

Cao Bằng

Giám Sát Bán Hàng Kênh GT ( Khu Vực Thái Nguyên - Cao Bằng)

Cao Bằng - Thái Nguyên - 7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Đông Bắc (lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn)

Cao Bằng - Lạng Sơn

Giám Sát Bán Hàng Kênh GT ( Khu Vực Thái Nguyên - Cao Bằng)

Cao Bằng - Thái Nguyên - 7.000.000₫ một tháng

Sales Supervisor_L05

Suntory PepsiCo Vietnam Beverage - Cao Bằng

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Đông Bắc

Cao Bằng

Nhân Viên Kinh Doanh

Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Kênh GT ( Khu Vực Thái Nguyên - Cao Bằng)

Cao Bằng - Thái Nguyên

Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc

Cao Bằng - Bắc Giang

Nhân Viên Đại Diện Thương Mại Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn

Hà Giang - Cao Bằng

Giám Đốc Kinh Doanh Miền Bắc ( Bắc Cạn, Bắc Ninh, Cao Bằng)

Cao Bằng - Bắc Ninh - 15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Kênh GT ( Khu Vực Thái Nguyên - Cao Bằng)

Cao Bằng - Thái Nguyên

Phó Giám Đốc Bán Hàng Miền Bắc

Cao Bằng

Nhân Viên Đại Diện Thương Mại Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn

Hà Giang - Cao Bằng

Giám Sát Bán Hàng Kênh GT ( Khu Vực Thái Nguyên - Cao Bằng)

Cao Bằng - Thái Nguyên

Giám Đốc Phòng Giao Dịch

Cao Bằng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm tuyen dung cong chuc tại Cao Bằng
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.