19  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Cà Mau

  

Xây dựng - Nhân Viên Kho

Cong ty CP San Xuat - Xay Dung Hung Long - Cần Thơ - Cà Mau

Công nhân vận hành

Cà Mau

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kho

Cong ty CP San Xuat - Xay Dung Hung Long - Cần Thơ - Cà Mau

Nhân sự - Kế Toán Thanh Toán

Cong ty CP San Xuat - Xay Dung Hung Long - Cần Thơ - Cà Mau

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Cong ty CP San Xuat - Xay Dung Hung Long - Cần Thơ - Cà Mau

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Cong ty CP San Xuat - Xay Dung Hung Long - Cần Thơ - Cà Mau

Trình dược viên tại Cà Mau

Cong ty TNHH SATA PHARM - Cà Mau - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân (tỉnh Cà Mau)

ACB - Cà Mau

Chuyên Viên Định Giá

Cà Mau

Phó Gđ PT. Vận Hành

Cà Mau

Trình Dược Viên Cà Mau

Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên/ Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng

Cà Mau - Tiền Giang

Nhân Viên Kinh Doanh OTC

Cà Mau - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điều khiển

Cà Mau

Nhân Viên Kỹ Thuật

Cà Mau

Trưởng Phòng Nhân Sự (Cà Mau)

Cà Mau

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

Cà Mau

Nhân Viên Kinh Doanh Từ Hà Tĩnh - Cà Mau

Hà Tĩnh - Cà Mau

Nhân viên phòng thí nghiệm

Cà Mau