41  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Bình Định

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên xây dựng bảo trì 07

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Bình Định

Công nhân điện lạnh 06

Cong ty TNHH Tu Van Quan Ly Xay Dung C.M.C - Bình Định

Kỹ sư sửa chữa 29

Cong ty TNHH XD Binh Dinh - Bình Định - Tp Hồ Chí Minh

Thợ sửa chữa 09

Cong ty TNHH XD Binh Dinh - Tp Hồ Chí Minh - Bình Định

Nhân viên thu mua vật tư 26

Cong ty co phan chan nuoi C.P Viet Nam - Bình Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh tế - kế hoạch 24

Cong ty TNHH XD Binh Dinh - Bình Định - Tp Hồ Chí Minh

Kiểm hàng thiết kế nội thất 23

Cong ty TNHH NETVIET - Bình Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Bình Định

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Bình Định

Quản lý trại

Cong Ty Co Phan GreenFeed Viet Nam - Bình Định

Nhân viên kinh tế - kế hoạch 20

Cong ty TNHH XD Binh Dinh - Bình Định - Tp Hồ Chí Minh

Giám sát bán. hàng 11

Cong ty CP che bien thuc pham A Dong - Bình Định - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Otc, Etc khu vực miền Trung

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Bình Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC , ETC khu vực miền Trung

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Bình Định - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Otc, Etc toàn khu vực miền Trung./

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Bình Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Bắc Bình Định

Cong ty CP Duoc Medico - Bình Định

Giám đốc kinh doanh vùng phân bón

Cong ty Co Phan Tap doan Ngoc Hung - Bình Định

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Miền Trung

Cong Ty TNHH Viet Hoa Nong - Bình Định

Nhân Viên QC

Bình Định

Giám Đốc Sản Xuất

Bình Định

Human Resource Manager (Big C Quy Nhơn)

Bình Định

trang:     1 | 2 | 3    >>