27  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Bình Định

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Giám Đốc Dự Án Tại Bình Định

Cong Ty CP Tap Doan FLC - Bình Định

Trình dược viên OTC , ETC khu vực miền Trung

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Bình Định - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Otc, Etc khu vực miền Trung

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Bình Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Otc, Etc toàn khu vực miền Trung./

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Bình Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó ban HC-NS 30

Cong ty CP Tap doan Hai Thach - Bình Định

Giám đốc kinh doanh vùng phân bón 16

Cong ty Co Phan Tap doan Ngoc Hung - Bình Định

Kinh doanh - Trình Dược Viên Bắc Bình Định

Cong ty CP Duoc Medico - Bình Định

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Bắc Bình Định

Cong ty CP Duoc Medico - Bình Định

Giám đốc kinh doanh vùng phân bón

Cong ty Co Phan Tap doan Ngoc Hung - Bình Định

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Quảng Ngãi, Bình Định

Cong Ty Co Phan Duoc Medico - Quảng Ngãi - Bình Định

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Miền Trung

Cong Ty TNHH Viet Hoa Nong - Bình Định

Trưởng Phòng Thu Mua & XNK

Bình Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh

Bình Định - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Chi Nhánh Quy Nhơn

Bình Định

Giám Đốc Kinh Doanh

Bình Định

Giám đốc nhà máy 22

S Lotus Co.,Ltd - Bình Định

Nhân viên phát triển thị trường nông nghiệp

Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh

Bình Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Xe Máy)

Bình Định

Giám đốc bán hàng 15

S Lotus Co.,Ltd - Bình Định

trang:     1 | 2    >>