84  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Bến Tre

  

Nhân sự - Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Luật/Pháp lý - Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Bến Tre

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Bến Tre

Vị trí tuyển dụng Trưởng Phòng Phát Triển Sản Phẩm ngày17/11/2015

Bến Tre

Tuyển dung nhân viên TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH ngày17/11/2015

Bến Tre

Trưởng Phòng R&d (Công Nghệ Thực Phẩm)

Bến Tre

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH Starphar - Bến Tre - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Giám Đốc Kinh Doanh

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Nhân Viên Bảo Vệ, Vệ Sĩ

CONG TY TNHH BAO VE CHAT LUONG CAO HOANG MINH - Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Hành Chính-Nhân Sự

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Nhân sự - Nhân Viên Hành Chính-Nhân Sự

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Nhân sự - Nhân Viên Hành Chính-Nhân Sự

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Giám Đốc Kinh Doanh

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Quảng cáo/Marketing/PR - Giám Đốc Kinh Doanh

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Đầu Bếp Làm Việc Tại Căn Tin

CONG TY TNHH SUAT AN CONG NGHIEP GIA HUY - Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Đầu bếp

CONG TY TNHH SUAT AN CONG NGHIEP GIA HUY - Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh quốc tế

Cong ty TNHH Hiep Thanh - Bến Tre - 10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cong ty TNHH Thuong Mai va Dau Tu Dong Tan - Tp Hồ Chí Minh - Bến Tre

Giám Đốc Kinh Doanh

Bến Tre - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>