21  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư cầu đường (Kỹ thuật trưởng công trường)

Cong ty Co phan Xay dung va Thuong mai 299 - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám đốc điều hành dự án giao thông, thủy lợi công trình

Cong ty Co phan Xay dung va Thuong mai 299 - Bắc Kạn - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trình dược viên, cộng tác viên

Cong ty co phan thuong mai duoc pham Duc Viet - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên Kinh Doanh

Bắc Kạn

Tuyển Giám Đốc Điều Hành Mỏ

Cong ty CP Khoang San An Phat - Bắc Kạn

Tuyển gấp Đại diện kinh doanh

Cong ty Co phan Carbon Viet Nam - Bắc Kạn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Kỹ sư nông nghiệp, nhân viên kinh doanh

Bắc Kạn

Trình dược viên

Cong ty TNHH Thuong mai Duoc Pham KG Viet Nam - Bắc Kạn

Trình dược viên

Cong Ty CP Duoc Pham Nam Minh - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thị trường KD thức ăn chăn nuôi

Cong ty Co phan Duc Minh - Bắc Kạn

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH Thuong mai Tri Khang - Bắc Kạn

Nhân viên bán hàng

Cong ty CPTM Eupharma - Bắc Kạn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên nhà thuốc

Cong ty CP Duoc An Pha - Bắc Kạn

Nhân viên bán hàng dược phẩm các tỉnh miền Bắc

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Bắc Kạn - 6.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC,ETC

Cong ty CPTM va duoc pham Binh MInh - Bắc Kạn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty Co Phan Thuong Mai Eupharma - Bắc Kạn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

CP KT NEW LIFE VIET NAM - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Bắc Kạn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

CP KT NEW LIFE VIET NAM - Bắc Kạn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>