27  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên tín dụng trả góp hdbank

HDbank - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên ETC khu vực miền Nam

Cong ty Duoc Pham Botania - Chi Nhanh TP.HCM - - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Tuyển Khoáng

CONG TY CO PHAN DAU TU KHOANG SAN TAY BAC - Bắc Kạn - Yên Bái

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong ty Co Phan ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC , ETC

Cong ty co phan duoc pham quoc te Kinh Bac - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kinh doanh

Trung tam V Mobifone - Cong ty thong tin di - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý bán hàng khu vực

Cong ty TNHH MTV NGK Viet Duc - Bắc Kạn

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kế toán

Trung tam V Mobifone - Cong ty thong tin di - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên phát triển dự án, thầu thợ

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>