9  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển gấp Đại diện kinh doanh

Cong ty Co phan Carbon Viet Nam - Bắc Kạn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám Đốc Điều Hành Mỏ

Cong ty CP Khoang San An Phat - Bắc Kạn

Kế toán trưởng

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng dược phẩm các tỉnh miền Bắc

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Bắc Kạn - 6.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty Co Phan Thuong Mai Eupharma - Bắc Kạn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng

Cong ty CPTM Eupharma - Bắc Kạn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ban Quản Lý Dự Án Hỗ Trợ Giảm Nghèo PRPP

Bắc Kạn

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Điều Phối Kỹ Thuật Cấp Tỉnh ( Provincial Technical Coordinator - Ptc )

Ban Quan Ly Du An Ho Tro Giam Ngheo PRPP - Bắc Kạn

Điều Phối Kỹ Thuật Cấp Tỉnh ( Provincial Technical Coordinator - Ptc )

Bắc Kạn