11  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Sở Công Thương Tuyển Dụng Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2013

Bắc Kạn

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

Bắc Kạn

Sở Thông Tin Và Truyền Thông Tuyển Dụng Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2013

Bắc Kạn

Trình dược viên cộng tác viên

CONG TY TNHH THUONG MAI VA THAO DUOC THIEN MINH - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên kinh doanh du lịch

Tanadong Travel - Bắc Kạn

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Tuyển Khoáng

CONG TY CO PHAN DAU TU KHOANG SAN TAY BAC - Bắc Kạn - Yên Bái

Tuyển Giám Đốc Điều Hành Mỏ

Bắc Kạn

Nhân viên lái xe con , xe tải thùng

Cong ty co phan nhap khau KHONG GIAN XANH - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

CTY CP SAO SANG - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý

Hoi tuong tro phat trien kinh te nong lam nghiep - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Điều Phối Kỹ Thuật Cấp Tỉnh ( Provincial Technical Coordinator - Ptc )

Ban Quan Ly Du An Ho Tro Giam Ngheo PRPP - Bắc Kạn