118  

việc làm tuyen dung cong chuc tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân sự - Nhân Viên Tuyển Dụng Nhân Sự Đi Tỉnh Lương Cao

CONG TY CO PHAN DICH VU BAO VE HA NOI - Hà Nội - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Gấp Nhân Viên Nhân Sự

Bắc Giang - 3.700.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kế Toán Trưởng

Cong ty TNHH San Xuat Va Thuong Mai Palado Viet - Bắc Ninh - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên Phát Triển Thị Trường

Bắc Giang

Tuyển Đối Tác Hợp Tác Kinh Doanh Tại Bác Giang

Bắc Giang

FPT Telecom Bắc Giang tuyển nhân viên Quản lý hạ tầng

Bắc Giang

FPT Telecom Bắc Giang tuyển nhân viên Quản lý hạ tầng

Bắc Giang

Giám Sát Bán Hàng (Tuyển Gấp)

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

tuyển Gấp*] Trưởng Ban An Toàn (safety Manager) Và Giám Sát An Toàn (safety Supervisor)

Bắc Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Ngoại ngữ - Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

CONG TY TNHH POINT TECHNOLOGY VINA - Hà Nội - Bắc Giang - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trinh Duoc Vien

Cong Ty CP Lien Doanh Duoc G&P - France - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bvtv

Cong ty CP Nong Nghiep HP - Bình Định - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Môi trường/Xử lý chất thải - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty Co phan Thiet Bi Va Cong Nghe Viet - Hà Nội - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Môi trường/Xử lý chất thải - Nhân Viên Kỹ Thuật Môi Trường

Cong ty Co phan moi truong EJC - Bắc Giang

Shift Supervisor (Làm Việc Tại Bắc Giang)

Tieng Viet - Bắc Giang

Giám sát kinh doanh-SUP

Bắc Giang - 8.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh-SUP

Bắc Giang - 8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>