10  

việc làm tuyen dung cac ngan hang tại Bình Định

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Giám Sát Nhà Hàng

Bình Định - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng

Bình Định - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Kênh GT(Salesman) Tại Bình Định

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Bình Định

Phó ban HC-NS 30

Cong ty CP Tap doan Hai Thach - Bình Định

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Xe Máy)

Bình Định

Giám đốc kinh doanh vùng phân bón 16

Cong ty Co Phan Tap doan Ngoc Hung - Bình Định

Trình Dược Viên

Bình Định - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH TM DV Dien Khanh - Bình Định - 10.000.000₫ một tháng

Giám đốc kinh doanh vùng phân bón

Cong ty Co Phan Tap doan Ngoc Hung - Bình Định

Phó Giám Đốc Chi Nhánh

Đà Nẵng - Bình Định