11  

việc làm tuyen dung cac ngan hang tại Bình Định

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Phó Giám Đốc Phụ Trách Vận Hành

Ngan Hang TMCP Dong Nam A (sea Bank) - Bình Định

Tuyển Giám Sát Nhà Hàng

Bình Định - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên các tỉnh duyên hải miền Trung

Cong ty Co phan Dich vu Giao Hang Nhanh - Bình Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH TM DV Dien Khanh - Bình Định - 10.000.000₫ một tháng

Giám đốc kinh doanh vùng phân bón

Cong ty Co Phan Tap doan Ngoc Hung - Bình Định

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Điện Máy - miền Đông)

Bình Định

Nhân Viên Pha Chế

Bình Định - 3.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất nhà máy Quy Nhơn

Bình Định

Quản lý sản xuất nhà máy Quy Nhơn

Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh Tỉnh

Bình Định - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Chi Nhánh

Đà Nẵng - Bình Định