24  

việc làm tuyen dung cac ngan hang tại Bình Định

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Dụng N/v Kinh Doanh, Pháp Lý, Lao Động Phổ Thông

Bình Định - 3.550.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang

Bình Định

Trưởng Nhóm Bán Hàng

Bình Định - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

Bình Định

Giám sát nhà hàng

Bình Định - 2.000.000-4.000.000₫ một tháng

Giám sát nhà hàng

Bình Định - 2.000.000-4.000.000₫ một tháng

Quản Lý Bán Hàng - Thu Nhập Cao

Bình Định

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Bình Định- Phú Yên

Bình Định - Phú Yên

Trưởng Nhóm Pg

Bình Định

Giám Sát Nhà Thầu Thi Công/Trade Marketing 19

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh Thời Trang

Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh

Bình Định - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì

Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh Bình Định

Bình Định - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì

Bình Định

Nhân Viên Giám Sát Bảo Vệ

Bình Định - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Promotion Girl (Pg)

Bình Định - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Đại Diện Kinh Doanh (Retail Sales)

Bình Định

Giám Đốc Tài Chính

Bình Định

Giám Đốc Tài Chính

Cong ty Co Phan Cong Nghe Go Dai Thanh - Bình Định

trang:     1 | 2    >>