15  

việc làm tuyen dung cac ngan hang tại Bình Định

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Dụng N/v Kinh Doanh, Pháp Lý, Lao Động Phổ Thông

Bình Định - 3.550.000-10.000.000₫ một tháng

Đại Diện Bán Hàng Khu Vực

Đà Nẵng - Bình Định - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Đội Trưởng Bán Hàng

Bình Định - Phú Yên - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Bán Hàng - Thu Nhập Cao

Bình Định

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Bình Định- Phú Yên

Bình Định - Phú Yên

Công Nhân

Bình Định - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Thợ Máy May Công Nghiệp

Bình Định

Nhân Viên Y Tế

Bình Định - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện - Điện Tử

Bình Định

Nhân Viên Cơ Khí Bảo Trì

Bình Định - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Trình Dược Viên - Khu Vực Nam Trung Bộ

Bình Định

Giám Đốc Chi Nhánh (TP. Qui Nhơn)

Qui Nhơn

Giám đốc nhà máy (Bình Định)

Bình Định

Cán Bộ Pháp Lý

Bình Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giao Dịch Viên

Bình Định