32  

việc làm tuyen dung cac ngan hang tại Bạc Liêu

  

Nhân viên Thu Ngân

Cong ty co phan dau tu The gioi di dong - Bạc Liêu

Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh Miền Tây Nam Bộ

Bạc Liêu

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Bạc Liêu

Bạc Liêu - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp

Bạc Liêu

Nhân Viên Thu Thu Cước Tại Bạc Liêu

Bạc Liêu

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thú Y

Bạc Liêu

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Bạc Liêu

Bạc Liêu - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Tại Bạc Liêu

Bạc Liêu

Bạc Liêu - Kiểm soát viên KTNQ

Bạc Liêu

Sinh Viên Thực Tập Phòng Nhân Sự

Bạc Liêu

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bạc Liêu - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Bạc Liêu

Trình Dược Viên (Sales)

Bạc Liêu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cần Thủ Kho Làm Việc Tại Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kế Toán Làm Việc Tại Bạc Liêu

Bạc Liêu

Nhân viên kế toán

Cong ty Co Phan The Gioi Di Dong - Bạc Liêu

Nhân Viên Kinh Doanh - Khu Vực Miền Tây 13

Cong Ty Co Phan Nong Nghiep HP - Bạc Liêu

Nhân viên Kho Siêu Thị (quản lý ĐTDĐ)

Cong ty co phan dau tu The gioi di dong - Bạc Liêu

Nhân viên quản lý kho

Cong ty Co Phan The Gioi Di Dong - Bạc Liêu

Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất

SONHA CORPORATION - Bạc Liêu

trang:     1 | 2    >>