5  

việc làm tuyen dung cac ngan hang tại Bạc Liêu

  

Nhân Viên Bán Hàng

Bạc Liêu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Bán Hàng

Bạc Liêu - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Bạc Liêu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên/Chuyên viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân (miền Tây Nam Bộ)

ACB - An Giang - Bạc Liêu

Trưởng Phòng Giao Dịch Quảng Ngãi, Bạc Liêu

Quảng Ngãi - Bạc Liêu