16  

việc làm tuyen dung cac ngan hang tại Bạc Liêu

  

Nhân viên Thu Ngân

Cong ty co phan dau tu The gioi di dong - Bạc Liêu

Cộng Tác Viên Tư Vấn Tín Dụng

Bạc Liêu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Bạc Liêu

Bạc Liêu - Chuyên viên Khách hàng

Bạc Liêu

Nhân Viên Kinh Doanh

Bạc Liêu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường

Bạc Liêu - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Vùng

Bạc Liêu

Nhân Viên Thu Cước Phí Internet tại Bạc Liêu

Bạc Liêu

Cộng Tác Viên Kinh Doanh

Bạc Liêu

Giám Đốc/ Phó Giám Đốc Chi Nhánh

Bạc Liêu

Kỹ Sư Thủy Sản

Bạc Liêu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đại Diện Kinh Doanh

Bạc Liêu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Bạc Liêu

Bạc Liêu

Nhân viên kế toán

Cong ty Co Phan The Gioi Di Dong - Bạc Liêu

Nhân viên quản lý kho

Cong ty Co Phan The Gioi Di Dong - Bạc Liêu

Nhân viên Kho Siêu Thị (quản lý ĐTDĐ)

Cong ty co phan dau tu The gioi di dong - Bạc Liêu