38  

việc làm tuyen dung cac ngan hang tại Bạc Liêu

  

Nhân viên Thu Ngân

Cong ty co phan dau tu The gioi di dong - Bạc Liêu

Giám Sát Bán Hàng

Bạc Liêu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lái Xe Biết Bán Hàng

Bạc Liêu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh Miền Tây Nam Bộ

Bạc Liêu

Trình Dược Viên Khu Vực Miền Tây

Bạc Liêu

Nhân Viên Kinh Doanh

Bạc Liêu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thủ Kho

Bạc Liêu

Nhân Viên Thẩm Định Tại Nhà 27

Cong Ty TNHH MTV Tai Chinh PPF Vietnam - Bạc Liêu

Nhân Viên Kế Toán

Bạc Liêu

Công Nhân Thi Công Bảo Trì

Bạc Liêu - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pg Làm Thời Vụ

Bạc Liêu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quảng Bá Kỹ Thuật - Khu Vực Miền Tây 22

Cong Ty Co Phan Nong Nghiep HP - Bạc Liêu

Kế Toán Kiêm Thư Ký Công Trình

Bạc Liêu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thẩm Định Tại Nhà

Bạc Liêu

Nhân Viên Thu Thu Cước Tại Bạc Liêu

Bạc Liêu

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Bạc Liêu

Bạc Liêu - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Tại Bạc Liêu

Bạc Liêu

Kế Toán Tổng Hợp

Bạc Liêu

Bạc Liêu - Kiểm soát viên KTNQ

Bạc Liêu

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bạc Liêu - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>