35  

việc làm tuyen dung cac ngan hang tại Bạc Liêu

  

FPT Telecom tuyển dụng nhân viên thu cước phí Internet tại TP.bạc Liêu

Bạc Liêu

NHÂN VIÊN THU NGÂN- VINPRO BẠC LIÊU

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bạc Liêu

NHÂN VIÊN THU NGÂN- VINPRO BẠC LIÊU

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bạc Liêu

NHÂN VIÊN THU NGÂN- VINPRO BẠC LIÊU

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bạc Liêu

NHÂN VIÊN THU NGÂN- VINPRO BẠC LIÊU

Bạc Liêu

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Quầy Thu Ngân

CONG TY TNHH DVBV AN NINH 24H - Tp Hồ Chí Minh - Bạc Liêu - 9.200.000₫ một tháng

Dệt may - Nhân Viên Quầy Thu Ngân

CONG TY TNHH DVBV AN NINH 24H - Tp Hồ Chí Minh - Bạc Liêu - 9.200.000₫ một tháng

Dệt may - [ Nam / Nữ ] Trực Quầy Thu Ngân, Soát Vé Rạp Phim, Siêu Thị

CONG TY TNHH DVBV AN NINH 24H - Tp Hồ Chí Minh - Bạc Liêu - 3.900.000-4.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh và Chăm Sóc Khách Hàng (Bạc Liêu)

Cong Ty Co Phan BHNT Phu Hung (Phu Hung Life) - Bạc Liêu

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh và Chăm Sóc Khách Hàng (Bạc Liêu)

Cong Ty Co Phan BHNT Phu Hung (Phu Hung Life) - Bạc Liêu

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh và Chăm Sóc Khách Hàng (Bạc Liêu)

Bạc Liêu

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI PHƯỚC LONG - BẠC LIÊU

Bạc Liêu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI PHƯỚC LONG - BẠC LIÊU

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Bạc Liêu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI PHƯỚC LONG - BẠC LIÊU

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Bạc Liêu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI PHƯỚC LONG - BẠC LIÊU

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Bạc Liêu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI PHƯỚC LONG - BẠC LIÊU

Bạc Liêu

Dệt may - Nam Nhân Viên Bốc Hàng

Bao VI IMPORT EXPORT TRADING SERVICES - Cần Thơ - Bạc Liêu - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nam Nhân Viên Bốc Hàng

Bao VI IMPORT EXPORT TRADING SERVICES - Cần Thơ - Bạc Liêu - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nam Nhân Viên Bốc Hàng

Bạc Liêu - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Nam Nhân Viên Bốc Hàng

Bao VI IMPORT EXPORT TRADING SERVICES - Cần Thơ - Bạc Liêu - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>