31  

việc làm tuyen dung cac ngan hang tại Bạc Liêu

  

Nhân viên Thu Ngân

Cong ty co phan dau tu The gioi di dong - Bạc Liêu

Giám Sát Bán Hàng

Bạc Liêu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh Miền Tây Nam Bộ

Bạc Liêu

Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Khu Vực Miền Nam

Bạc Liêu

Bạc Liêu - Kiểm soát viên KTNQ

Bạc Liêu

Trình Dược Viên Tại Bạc Liêu

Bạc Liêu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Bạc Liêu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Giống Thủy Sản

Bạc Liêu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Nhân Sự

Bạc Liêu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thẩm Định Tại Nhà 27

Cong Ty TNHH MTV Tai Chinh PPF Vietnam - Bạc Liêu

Nhân Viên Quảng Bá Kỹ Thuật - Khu Vực Miền Tây 22

Cong Ty Co Phan Nong Nghiep HP - Bạc Liêu

Nhân Viên Thẩm Định Tại Nhà

Bạc Liêu

Kế Toán Tổng Hợp

Bạc Liêu

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Bạc Liêu

Bạc Liêu - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Bạc Liêu

Công Nhân May

Bạc Liêu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý kho

Cong ty Co Phan The Gioi Di Dong - Bạc Liêu

Nhân viên kế toán

Cong ty Co Phan The Gioi Di Dong - Bạc Liêu

Nhân viên Kho Siêu Thị (quản lý ĐTDĐ)

Cong ty co phan dau tu The gioi di dong - Bạc Liêu

Chuyên viên xử lý nợ

Bạc Liêu

trang:     1 | 2    >>