7  

việc làm tuyen dung cac ngan hang tại Bạc Liêu

  

Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng

Bạc Liêu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Tín Dụng

Bạc Liêu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Bán Hàng

Bạc Liêu - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên Đồng bằng sông Cửu Long

Cong ty Co phan Dich vu Giao Hang Nhanh - Bạc Liêu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hỗ Trợ Hành Chính

Garena - Bạc Liêu - 300-500 $ một tháng

Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ

Bạc Liêu

Nhân Viên Kinh Doanh

Bạc Liêu