14  

việc làm tuyen dung cac ngan hang tại An Giang

  

Cộng tác viên các tỉnh miền núi phía Bắc

Cong ty Co phan Dich vu Giao Hang Nhanh - An Giang

Chuyên viên Quản Lý & Hỗ trợ Tín dụng (An Giang)

HDBank - An Giang

Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng

An Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó Phòng/ Kiểm soát viên Quản lý & Hỗ trợ Tín dụng (An Giang)

HDBank - An Giang

Nhân viên Hỗ trợ tín dụng (BO)

Cần Thơ - An Giang

Nhân Viên Phân tích tín dụng Cá Nhân (PGD Châu Đốc-An Giang)

ACB - An Giang

Chuyên viên/Nhân viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (An Giang)

ACB - Long Xuyên

Tuyển Nhân Viên Bảo Vệ Cho Công Ty

Cần Thơ - An Giang - 3.500.000-6.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kỹ Thuật Khu Vực Mekong

Garena - An Giang - 300-500 $ một tháng

Nhân viên Kiểm tra kiểm soát nội bộ

Cần Thơ - An Giang

Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ

An Giang

Nhân viên Thẩm định giá

Eximbank - Cần Thơ - An Giang

Kế Toán Trưởng

An Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Khảo Sát Thị Trường

An Giang - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng