441  

việc làm tuyen cong nhan tại Hà Nam

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

FPT Telecom Tuyển dụng Công Nhân Kỹ Thuật tại Hà Nam

Phủ Lý

Tuyển Công Nhân Nữ

Hà Nam - 5.500.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân Cơ Khí

Hà Nam

Tuyển Gấp 600 Công Nhân Nữ

Hà Nam - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp 14 Công Nhân Nhà Máy

Hà Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Ty Tuyển Gấp 3 NV Bán Xăng Và Bảo Vệ Tại Hà Nam

Hà Nam

Công nhân dệt vải

Cong ty TNHH det Dai Nguyen Viet Nam - Hà Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân

Cong ty CP hoa pham Ba Nhat - Hà Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty CP Do choi - TBGD Duc Viet - Hà Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty Co phan Xi mang Xuan Thanh - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành thiết bị

Cong ty Co phan Xi mang Xuan Thanh - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành thiết bị

Cong ty Co phan Xi mang Xuan Thanh - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty Co phan Xi mang Xuan Thanh - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất kiêm lắp đặt cửa nhựa lõi thép

Cong ty TNHH thiet bi HT Viet Nam - Hà Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật

Cong ty CP Dich vu cong nghiep Lilama 69-3 - Hà Nam - 10.000.000₫ một tháng

Công nhân may

Cong ty Co phan Norfolk Hatexco - Hà Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Fpt Telecom Công Nhân Kỹ Thuật Tại Hà Nam

CONG TY CP VIEN THONG FPT - Hà Nam

Công nhân sản xuất nữ

Cong ty TNHH Finetek Viet Nam - Hà Nam

Công nhân

Cong ty TNHH may moc khoang san Hong Trinh - Hà Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân

Hà Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>