19301  

việc làm tuyen cong nhan san xuat tại Hà Nội

  

Công nhân sản xuất ( cần tuyển GẤP)

Co so san xuat do choi Ngoc Binh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

HN - Tuyển 31 công nhân sản xuất đóng gói bánh kẹo đi làm ngay

Cong Ty Co Phan Dau Tu Truong Mai - Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Tuyển 5-10 Công nhân sản xuất

Cong ty co phan nhua Nhiet doi - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển 6 công nhân sản xuất cửa nhựa windown (thợ 6-7tr,phụ 3tr)

Hà Nội - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển 31 công nhân sản xuất đóng gói bánh kẹo đi làm ngay

Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân sản xuất đong gói bánh kẹo, NV làm kho

Trinh Minh Phuong - Hà Nội

HN - Tuyển 30 công nhân sản xuất bánh kẹo

cty TNHH dau tu va phat trien bao an - Hà Nội

Tuyển 6 công nhân sản xuất cửa nhựa lõi thép(thợ 6-7tr,phụ 3tr)

Hà Nội

Tuyển công nhân sản xuất đong gói bánh kẹo, NV làm kho

Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân sản xuất đong gói bánh kẹo, NV làm kho

Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân sản xuất đong gói bánh kẹo, NV làm kho

Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân Sản Xuất Và Công Nhân Kho, Đi Làm Ngay

Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân Sản Xuất Và Lắp Giáp Cửa Gỗ, Cửa Kính

Hà Nội - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân sản xuất đong gói bánh kẹo, NV làm kho

Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân sản xuất, nhân viên giao hàng, nhân viên kho

Hà Nội - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển bộ phận công nhân sản xuất bao bì, sản phâm, nhân viên làm kho

Hà Nội - 8.000.000₫ một tháng

Tuyển 6 công nhân sản xuất cửa nhựa lõi thép(thợ 6-7tr,phụ 3tr)

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Công nhân vận hành máy sản xuất phong bì thư và lồng gấp thư

Mitsu Viet Nam - Hà Nội

Bkav SmartHome tuyển Công nhân sản xuất điện tử

BKAV - Hà Nội

Cần Tuyển Công Nhân Sản Xuất

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>