194  

việc làm tuyen cong nhan dien tu tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Quản Lý An Toàn Thi Công Điện (05 Người)

Cong Ty TNHH Doowon Viet Nam - Thái Nguyên

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Viettel Tại Thái Nguyên 21

Cong Ty Co Phan Truyen Thong Kim Cuong - Diamond - Thái Nguyên

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Viettel Tại Thái Nguyên

Cong Ty Co Phan Truyen Thong Kim Cuong - Diamond - Thái Nguyên

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Viettel

Thái Nguyên - 3.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Viettel

Thái Nguyên - 3.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Viettel

Thái Nguyên

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Viettel

Thái Nguyên

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Viettel Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Viettel Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên - 2.700.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Viettel

Thái Nguyên - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Viettel Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên - 2.700.000-4.050.000₫ một tháng

Tuyển dụng công nhân viên cho nhà máy Samsung Electro Mechanics

Cong ty TNHH Samsung Electro Mechanics (SEMV) - Thái Nguyên

Trưởng Sàn Điện Tử Siêu Thị Điện Máy HC Thái Nguyên

Cong Ty TNHH Thuong Mai VHC - Thái Nguyên

Quản lý an toàn thi công điện, xây dựng 03

Cong ty TNHH Doowon Viet Nam - Thái Nguyên

Xây dựng - Quản Lý An Toàn Thi Công Điện (05 Người)

Cong Ty TNHH Doowon Viet Nam - Thái Nguyên

Nhân viên thu ngân Siêu thị điện máy HC Thái Nguyên

Sieu thi dien may HC chi nhanh Thai Nguyen - Thái Nguyên

Nhân Viên kiểm tra linh kiện điện thoại

Cong ty TNHH Nextway Viet Nam - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lắp Đặt Điện Nước

Thái Nguyên - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Viettel Tại Thái Nguyên

Cong ty co phan truyen thong Kim Cuong - Chi - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Vật Tư

Thái Nguyên - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>