220  

việc làm tuyen cong nhan dien tu tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Quản Lý An Toàn Thi Công Điện (05 Người)

Cong Ty TNHH Doowon Viet Nam - Thái Nguyên

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Quản Lý An Toàn Thi Công Điện (05 Người)

Cong Ty TNHH Doowon Viet Nam - Thái Nguyên

Công nhân điện 24

Cong ty TNHH MBICO VINA - Thái Nguyên

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Viettel Tại Thái Nguyên 21

Cong Ty Co Phan Truyen Thong Kim Cuong - Diamond - Thái Nguyên

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Viettel Tại Thái Nguyên

Cong Ty Co Phan Truyen Thong Kim Cuong - Diamond - Thái Nguyên

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Viettel

Thái Nguyên

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Viettel

Thái Nguyên

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Viettel Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên - 2.700.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Viettel Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Viettel Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên - 2.700.000-4.050.000₫ một tháng

Tuyển dụng công nhân viên cho nhà máy Samsung Electro Mechanics

Cong ty TNHH Samsung Electro Mechanics (SEMV) - Thái Nguyên

Tuyển dụng công nhân viên

Cong ty TNHH Samsung Electro Mechanics (SEMV) - Thái Nguyên

Trưởng Sàn Điện Tử Siêu Thị Điện Máy HC Thái Nguyên

Cong Ty TNHH Thuong Mai VHC - Thái Nguyên

Trưởng ngành hàng Điện Tử Siêu thị điện máy HC Thái Nguyên

Thái Nguyên

Xây dựng - Quản Lý An Toàn Thi Công Điện (05 Người)

Cong Ty TNHH Doowon Viet Nam - Thái Nguyên

Quản lý an toàn thi công điện 03

Cong ty TNHH Doowon Viet Nam - Thái Nguyên

Xây dựng - Quản Lý An Toàn Thi Công Điện (05 Người)

Cong Ty TNHH Doowon Viet Nam - Thái Nguyên

Nhân Viên kiểm tra linh kiện điện thoại 30

Cong ty TNHH Nextway Viet Nam - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên kiểm tra linh kiện điện thoại

Cong ty TNHH Nextway Viet Nam - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐỒ ĐIỆN 30

OMINSU Viet Nam - Thái Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>