287  

việc làm tuyen cong chuc vien chuc tại Hưng Yên

  

Chuyên viên Công tác tổ chức - tổng hợp

Cong ty Co phan Kho van Vietfracht Hung yen - Hưng Yên

Chuyên Viên Công Tác Tổ Chức - Tổng Hợp

Hưng Yên

Nhân viên phòng tổ chức hành chinh 16

Cong ty TNHH Thuong mai va Xuat nhap khau Thang - Hưng Yên

Trưởng phòng tổ chức hành chính 01

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thep Phuc Tien - Hưng Yên

Trưởng phòng Tổ chức nhân sự

Cong ty co phan Thuan Duc - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng Tổ chức nhân sự

Cong ty co phan Thuan Duc - Hưng Yên

Trưởng phòng Tổ chức nhân sự 06

Cong ty co phan Thuan Duc - Hưng Yên

Trưởng phòng tổ chức hành chính 27

Cong ty co phan dau tu va xay dung so - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng tổ chức hành chính

Cong ty Co phan San xuat Ket cau Thep Thanh - Hưng Yên

Trưởng phòng tổ chức - Nhân sự

Cong ty SUFAT Viet Nam - Hưng Yên

Trưởng Phòng Tổ Chức - Nhân Sự

Hưng Yên

Trưởng Phòng Tổ Chức Nhân Sự

Hưng Yên

Tuyển công nhân bốc xếp

Cong ty Co phan Duc Minh - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân may

Cong Ty Co Phan Quoc Te TM Song Hong - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên công nghệ thông tin - triển khai hệ thống ERT

Cong ty TNHH Coresearch Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên - công nhân may

Cong ty lien doanh Hoa Xa - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên triển khai hệ thống ERP - ngành công nghệ thông tin

Cong ty TNHH Coresearch Viet Nam - Hưng Yên

Nhân viên triển khai hệ thống ERT - ngành công nghệ thông tin

Cong ty TNHH Coresearch Viet Nam - Hưng Yên

Chuyên viên công nghệ

Cong ty TNHH Thiet Bi Dien Nuoc Phuc Ha - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>