19233  

việc làm tuyen bao tri dien nuoc

  

Tuyển nhân viên bảo trì điện - nước lương cao

Vinh - 4.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân viên bảo trì điện nước, điện lạnh

BKAV - Hà Nội

Tuyển Thợ Bảo Trì Điện - Nước

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước - Điện Lạnh

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước - Điện Lạnh

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Trì Điện-nước-âm Thanh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước Bar & Restaurant

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước - Điện Lạnh

Hà Nội

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì, Bảo Dưỡng Kỹ Thuật Điện Nước

Cong ty TNHH Esuhai - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Lao Động Phổ Thông Bảo Trì Điện, Nước Dân Dụng

Cong ty Co phan Dau tu va Dich vu Dat - Tp Hồ Chí Minh

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Bảo Trì Điện, Nước (Bậc Nghề 3 / 7)

Cong ty Co phan Dau tu va Dich vu Dat - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Điện, Nước (Bậc Nghề 3 / 7)

Cong ty Co phan Dau tu va Dich vu Dat - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Điện, Nước

Cong ty Co phan Dau tu va Dich vu Dat - Tp Hồ Chí Minh

NV BẢO TRÌ ĐIỆN, NƯỚC

Tp Hồ Chí Minh

NV BẢO TRÌ ĐIỆN, NƯỚC

CONG TY CO PHAN DAT XANH MIEN NAM - Tp Hồ Chí Minh

NV BẢO TRÌ ĐIỆN, NƯỚC

CONG TY CO PHAN DAT XANH MIEN NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì, Bảo Dưỡng Kỹ Thuật Điện Nước

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NV BẢO TRÌ ĐIỆN, NƯỚC

CONG TY CO PHAN DAT XANH MIEN NAM - Tp Hồ Chí Minh

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Bảo Trì Điện, Nước

Cong ty Co phan Dau tu va Dich vu Dat - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>