24748  

việc làm tuyen bao tri dien nuoc

  

Tuyển thợ hồ, thợ mộc, thợ sơn nước, bảo trì điên- điện lạnh

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển NV bảo trì điện nước, điện lạnh

Cong ty Co phan Bkav - Hà Nội

Tuyển Nhân viên bảo trì điện nước, điện lạnh

BKAV - Hà Nội

Nhân Viên Bảo Trì Điện-Nước

Trung tam Dien May Ideas - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Kỹ Thuật Điện Nước - Highlands Coffee

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì (Hệ Thống Điện, Nước, Máy Lạnh..)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện - Nước

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện nước - điện lạnh 10

Cong ty TNHH phat trien Giao Duc APU - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì (điện, Nước, Điện Lạnh Nhà Hàng)

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì (điện, Nước, Điện Lạnh Nhà Hàng)

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước Bar & Restaurant

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì (điện, Nước, Điện Lạnh Nhà Hàng)

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Trì (điện, Nước, Điện Lạnh Nhà Hàng)

Hà Nội

NV Bảo Trì Điện Nước (Biết Giao Tiếp Tiếng Hoa)

Việt Nam

NV Bảo Trì Điện Nước (Biết Giao Tiếp Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH Nha May Bot Giay Lee Va Man - Việt Nam

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước

Cong Ty TNHH Tu Van Dau Tu va Xay Dung - Việt Nam

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước, Điện Dân Dụng Tại Mũi Né

Cong Ty TNHH Thu Lan - Việt Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì (điện, nước, điện lạnh nhà hàng)

Cong ty DT va PT DV TH Van Hien - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>