215  

việc làm truong phong vat tu tại Bắc Trung Bộ

  

Trưởng Phòng Kế Hoạch Vật Tư

Thanh Hóa

Trưởng Phòng Kế Hoạch Vật Tư

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - Thanh Hóa

Trưởng Phòng Kế Hoạch Vật Tư

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - Thanh Hóa

Trưởng Phòng Kế Hoạch Vật Tư

Thanh Hóa

Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư

Thanh Hóa

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Giao Nhận (Làm Việc Văn Phòng)

Cong ty trach nhiem huu han bao bi Gia Phat - Vinh

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kho Nhà Hàng

Cong ty CP Tap doan Dau tu Van Thinh Phat - Huế - 5.500.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vật Tư - 5 Người (Làm Việc Tại Hà Nội- Nghệ An)

Hà Nội - Nghệ An - 300-1.200 $ một tháng

Kho vận/Vật tư - Thủ Kho Khô

Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Huế

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Trưởng Phòng Hành Chính - Tổ Chức

Truong Cao dang Dong A - Vinh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Khách Sạn

Thanh Hóa

Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh

Thanh Hóa

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Khách Sạn

Thanh Hóa

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Khách Sạn

Thanh Hóa

Trưởng Phòng QA - Feedmill

Nghệ An

Trưởng Phòng Dịch Vụ

Quảng Trị

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Khách Sạn

Thanh Hóa

Trưởng Phòng Dịch Vụ

Quảng Trị

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Khách Sạn

Thanh Hóa

QA Head/ Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Nghệ An

trang:     1 | 2 | 3    >>