227  

việc làm truong phong vat tu tại Bắc Trung Bộ

  

Trưởng phòng kế hoạch vật tư

Cong ty co phan khoang san Hai Dang - Thanh Hóa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch Vật Tư

Thanh Hóa

Trưởng Nhóm Kho Vật Tư

Thanh Hóa

Kế Toán Vật Tư

Vinh - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng: thủ kho vật tư, nhân viên kế toán

Vinh - Hải Phòng

Quản Lý Vật Tư Máy Móc Thiết Bị

Vinh

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Giao Hàng Chính Thức

Cty TNHH XD TM DV Trung Lam Vinh - Vinh - 6.500.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Thanh Hóa - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự Kiêm Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Thanh Hóa - Nghệ An

Nhân sự - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CONG TY TNHH H.A.V.A.S - Vinh

Trưởng phòng Động lực- Trưởng phòng Bảo trì

Nghệ An

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Đồng Hới

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Đồng Hới

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Vinh - Tp Hồ Chí Minh - 13.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Quản Lý Đơn Hàng

Thanh Hóa

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Nghệ An

Trưởng Phòng Động Lực

Nghệ An

Trưởng Phòng QA/QC

Nghệ An

Trưởng Phòng QA/QC

Nghệ An

Trưởng Phòng Kế Hoạch - Cung Ứng

Thanh Hóa

trang:     1 | 2 | 3    >>