200  

việc làm truong phong vat tu tại Bắc Trung Bộ

  

Trưởng Phòng Kế Hoạch Vật Tư

Thanh Hóa

Trưởng Phòng Kế Hoạch Vật Tư

Thanh Hóa

Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư

Thanh Hóa

Nhân Viên Vật Tư - 5 Người (Làm Việc Tại Hà Nội- Nghệ An)

Hà Nội - Nghệ An - 300-1.200 $ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Tùng Xe Tải

Cong ty CP Nguyen Gia Phat - Vinh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Thủ Kho Khô

Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Huế

Trưởng Phòng Công Nghệ Thông Tin

Nghệ An

Trưởng Phòng Điện (Thanh Hóa)

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - Thanh Hóa

Trưởng Phòng Điện (Thanh Hóa)

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - Thanh Hóa

Trưởng Phòng Điện (Thanh Hóa)

Thanh Hóa

Trưởng Phòng Công Nghệ Thông Tin

Nghệ An

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Thanh Hóa

Trưởng Phòng Dịch Vụ

Quảng Trị

Trưởng Phòng Dịch Vụ

Quảng Trị

Trưởng Phòng Điện

Thanh Hóa

Trưởng Phòng Điện

Thanh Hóa

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Khách Sạn

Thanh Hóa

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Khách Sạn

Thanh Hóa

Trưởng Phòng QA - Feedmill

Nghệ An

QA Head/ Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Nghệ An

trang:     1 | 2 | 3    >>