27460  

việc làm truong phong ke hoach

  

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Trưởng Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh - Trung Tâm DV Bất Động Sản

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng kế hoạch

Cong ty Co phan Thiet bi My Kim - Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch (may/thời trang)

Cong Ty TNHH Dau Tu San Xuat va Thuong Mai - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật lương 10-15 triệu tại Quảng Ninh

Cong ty Co phan Van Don D va T - Quảng Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật 03

Cong ty CP dau tu xay dung Cat Tuong - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng kế hoạch 02

Cong ty TNHH Nhan Khoi Phat - Đà Nẵng - 5.500.000-8.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch & Merchandise

Hải Phòng

Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật tại Quảng Ninh

Cong ty Co phan Van Don D va T - Quảng Ninh

Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh 01

Cong ty Co phan Cong nghe Luu tru - So - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch (may/thời trang)

Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch (may/thời trang)

Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Đồng Nai

Trưởng, Phó Phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng kế hoạch (Điện) 26

Cong ty TNHH Phat trien Cong nghe He thong - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kế hoạch sản xuất làm việc tại KCN Quang Minh - Hà Nội

Cong ty TNHH Thuong mai va xay dung Phuong Linh - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kế hoạch vật tư 26

Cong ty co phan nhua nhiet doi - Hà Nội

Kiến trúc/Nội thất - Trưởng Phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật

CONG TY TNHH SX THINH VIET II - Bình Dương

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>