48517  

việc làm truong phong ke hoach

  

Trưởng Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh

Đà Nẵng - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Cong ty CP Dau tu va Xay dung So Muoi - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh

Quảng Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng Kế hoạch 25

Cong ty Co phan Dau tu va hop tac quoc - Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Hà Nội

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Trưởng Phòng Kế Hoạch Đầu Tư

Cong ty TNHH MTV One Health - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kế Hoạch-Kho

Huế - Tân An - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Biên Hòa

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Biên Hòa

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật

Hà Nội

Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh 10

Cong ty co phan dau tu quoc te Thien Phu - Quảng Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng/phó phòng kế hoạch

Cong ty Co phan cong nghe T-Tech Viet Nam - Hà Nội

Trưởng/phó phòng kế hoạch 09

Cong ty Co phan cong nghe T-Tech Viet Nam - Hà Nội

Trưởng/phó Phòng Kế Hoạch

Hà Nội

Trưởng phòng kế hoạch - kỹ thuật

Hà Nội - Ninh Bình

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Ninh Bình

Trưởng Phòng Kinh Doanh Kế Hoạch Thị Trường

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>