68796  

việc làm truong phong ke hoach

  

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Cong Ty TNHH XNK Truong Viet - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng/ Phó Phòng Kế Hoạch Và Nghiên Cứu Chiến Lược

Hà Nội

Trưởng/ Phó Phòng Kế Hoạch Và Nghiên Cứu Chiến Lược

Hà Nội

Trưởng phòng Kế hoạch 22

Cong ty co phan Dong Tam - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng/ Phó Phòng Kế Hoạch Và Nghiên Cứu Chiến Lược

Hà Nội

Xây dựng - Trưởng Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp (Lĩnh Vực Xây Dựng Cầu Đường)

Cong ty TNHH TU VAN NHAN SU HA VA CONG - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Trưởng Phòng Kế Hoạch

Hòa Bình

Trưởng Phòng Kế Hoạch ( Ngành Ba Lô, Túi Xách)

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp (Lĩnh Vực Xây Dựng Cầu Đường)

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất

Cong ty Long Phuong (TNHH) - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Trưởng phòng kế hoạch sản xuất 18

Cong ty TNHH Thuy luc may - Hà Nam - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Thuy luc may - Hà Nam - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kế Hoạch Vật Tư

Hà Nam

Trưởng Phòng Kế Hoạch 18

Tap Doan Thien Thanh - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh

CONG TY CO PHAN DUOC BECAMEX - Việt Nam

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Tap Doan Thien Thanh - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>