40412  

việc làm truong phong ke hoach

  

Trưởng Phòng Kế Hoạch Mua Hàng

Hà Nội

Trưởng Phòng Phòng Kế Hoạch - Thị Trường

Cong Ty CP Ky Thuat Cong Nghe Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Trưởng Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh

Quảng Ninh - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch Kiêm Trợ Lí Tgđ

Hà Nội

Trưởng Phòng & Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Giang - Bình Dương

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Hà Nội - Hà Nam

Trưởng Phòng Phòng Kế Hoạch - Thị Trường

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch hỗ trợ Kỹ Thuật

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng & Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Giang

Trưởng Phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật

Hà Nội - 25.000.000-35.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch - Tổng Hợp - Pháp Chế

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch Vật Tư Lương 13 Triệu

Quảng Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Kế Hoạch Thị Trường

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch Vật Tư

Thanh Hóa

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch Vật Tư

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - Thanh Hóa

Trưởng Phòng Kế Hoạch Vật Tư

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - Thanh Hóa

trang:     1 | 2 | 3    >>