68489  

việc làm truong phong ke hoach

  

Trưởng Phòng Kế Hoạch 21

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Việt Nam

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Cong Ty TNHH XNK Truong Viet - Việt Nam

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Cong Ty TNHH XNK Truong Viet - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng kế hoạch sản xuất 18

Cong ty TNHH Thuy luc may - Hà Nam - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Thuy luc may - Hà Nam - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch Vật Tư

Hà Nam

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng/Phó phòng Kế hoạch và Nghiên cứu chiến lược

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch 18

Tap Doan Thien Thanh - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng/Phó phòng Kế hoạch và Nghiên cứu chiến lược

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Tap Doan Thien Thanh - Việt Nam

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh

CONG TY CO PHAN DUOC BECAMEX - Việt Nam

Trưởng/Phó phòng Kế hoạch và Nghiên cứu chiến lược

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch Vật Tư

Hà Nội

Phó Trưởng Phòng Kế Hoạch Đầu Tư

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật

Hà Nội - 20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>