40967  

việc làm truong phong ke hoach

  

Trưởng Phòng Kế Hoạch 02

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Việt Nam

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 21

Cong ty Co phan Dau tu - UDIC - Hà Nội

Trưởng phòng Kế hoạch

Hưng Yên - 18.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Cong Ty TNHH Vinawood - Việt Nam

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kế Hoạch Vật Tư

Hưng Yên - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng/ Phó phòng kế hoạch

Cong ty TNHH Sinh - Hà Nội

Trưởng phòng kế hoạch sản xuất

Dan Xuan - Vina Group - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng kinh tế kế hoạch - đầu tư

Cong ty Co phan Song Da - Ha Noi - Hà Nội

Trưởng phòng kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Dau Tu San Xuat va Thuong Mai - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kế hoạch

Cong ty Co phan cong nghiep Dong Hung - Hà Nội

Trưởng phòng kế hoạch - thị trường

Cong ty co phan xay dung, thiet ke va trang - Hà Nội

Trưởng phòng kế hoạch

Cong ty TNHH Khoa Hoc Ung Dung VPS - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kế hoạch

TNHH Pha Le Viet Tiep - Thái Bình

Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Cong ty CP cong trinh do thi Hoang Mai - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>