61763  

việc làm truong phong ke hoach

  

Trưởng phòng kế hoạch (làm việc tại TP.HCM)

Cong ty CP O to Truong Hai - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng kế hoạch

Cong Ty TNHH Truong Do Thanh - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Hải Phòng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch

Hà Nội

Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch - Kinh Doanh

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Kế Hoạch Điều Hành Sản Xuất

Kiên Giang

Trưởng Phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật

Hà Nội

Trưởng Phòng Thiết Kế Quy Hoạch

Hà Nội

Trưởng Phòng Cung Ứng (kho, Điều Vận, Kế Hoạch)

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kế Hoạch - Thị Trường

Hà Nội

Trưởng phòng Kế hoạch

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng/ Phó Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh

Đồng Nai

Truong phong thiet ke quy hoach Negotiable

First Alliances - Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật

Hà Nội

Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật may

Cong ty Co phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>