24970  

việc làm truong phong ke hoach

  

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Cong Ty Co Phan Tap Doan Ky Nghe Go Truong - Bình Dương

Nhân viên phòng Kế hoạch Ký thuật; Cán bộ kĩ thuật công trường

Cong ty co phan xay dung Dong Tien - Quảng Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch Cung Ứng

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch Cung Ứng

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch (Planning Manager)

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng tài chính - kế hoạch

Cong ty TNHH Phuong Anh - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch & Merchandise

Hải Phòng

Trưởng Phòng Kế Hoạch Cung Ứng

Hà Nội - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Hưng Yên

Trưởng Phòng Phụ Trách Kế Hoạch - Vật tư

Hà Nội

Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch Dự Án

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật

Hà Nội

Demand Planning Manager (Trưởng Phòng Kế Hoạch Cung Ứng)

Cong Ty CP Vang Bac Da Quy Phu Nhuan - PNJ - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất (Tiếng Anh)

Bắc Ninh

Trưởng phó phòng kế hoạch - thị trường

Cong ty CP Ky thuat Cong nghe Sai Gon - Đà Nẵng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch Dự Án

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>