21248  

việc làm trung tam thuong mai

  

Nhân viên thu ngân làm việc tại Trung tâm thương mại Time City

Cong ty Co Phan SHC Viet nam - Hà Nội

Nhân viên thu ngân làm việc tại Trung tâm thương mại Time City

Cong ty Co Phan SHC Viet nam - Hà Nội

Bán hàng tại Apple Store ở Trung tâm Thương mại

Cong Ty Co Phan Cong Nghe Thong Tin Nam A - Hà Nội

Nhân viên thu ngân làm việc tại Trung tâm thương mại Time City

Cong ty Co Phan SHC Viet nam - Hà Nội

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Trung Tâm Thương Mại

Đà Nẵng

Nhân viên bảo vệ Trung tâm thương mại 22

Eurowindow-holding - Hà Nội

Nhân viên bảo vệ Trung tâm thương mại

Eurowindow-holding - Hà Nội

Nhân viên bảo vệ Trung tâm thương mại

Eurowindow-holding - Hà Nội

Cần tuyển nhân viên bán hàng tại trung tâm thương mại

Tp Hồ Chí Minh

Kế toán kho- làm việc tại Trung tâm thương mại Time City

Cong ty Co Phan SHC Viet nam - Hà Nội

Nhân viên an ninh trung tâm thương mại

Parkson FLEMINGTON - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên an ninh trung tâm thương mại

Parkson FLEMINGTON - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán kho- làm việc tại Trung tâm thương mại Time City

Cong ty Co Phan SHC Viet nam - Hà Nội

Kế toán kho- làm việc tại Trung tâm thương mại Time City

Cong ty Co Phan SHC Viet nam - Hà Nội

Nhân viên bán hàng tại trung tâm thương mại 16

Cong ty TNNH TM va DV Thien Than Hanh Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên an ninh trung tâm thương mại

Parkson FLEMINGTON - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cần Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Tại Trung Tâm Thương Mại Crescent Mall, Quận 7

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Kế toán kho- làm việc tại Trung tâm thương mại Time City

Cong ty Co Phan SHC Viet nam - Hà Nội

Kế toán kho- làm việc tại Trung tâm thương mại Time City

Cong ty Co Phan SHC Viet nam - Hà Nội

Điều Hành Siêu Thị Thời Trang Tại Trung Tâm Thương Mại Quế Võ

Cong ty CP Minh Anh - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>