53  

việc làm trung cap xay dung tại Bình Định

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Kỹ Sư Kcs

CONG TY CP DT& PT NHA DAT( COTECLAND) - Bình Định - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Dự Án Xây Dựng Dân Dụng, Xây Dựng Cầu Đường

Bình Định

Chuyên Viên Cấp Cao__Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

Bình Định - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nam Kỹ Sư Kinh Doanh (miền Trung)

Bình Định - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC - Miền Trung

Bình Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Miền Trung (Area Sales Manager)

Bình Định

Giám Sát Vùng Miền Trung

Bình Định

Giám Đốc Trung Tâm Anh Ngữ Softech Quy Nhơn

Bình Định - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Làm Việc Tại Miền Trung

Bình Định

Nam Nhân Viên Kinh Doanh (kv Trung Bộ)

CONG TY TNHH KY THUAT DAT - Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Bón Lá, Hạt Giống

Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh

Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh

Bình Định

Môi trường/Xử lý chất thải - Kỹ Sư An Toàn Lao Động

CONG TY CP DT& PT NHA DAT( COTECLAND) - Bình Định - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Kinh Doanh Chi Nhánh (gia Lai, Khánh Hòa, Bình Định)

Bình Định - Khánh Hòa

Nhân Viên Đại Diện Kinh Doanh

Quảng Nam - Bình Định - 250.000.000-280.000.000₫ một năm

Phó Phòng Công Nghệ Thông Tin

Bình Định

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bình Định

Kỹ Sư Môi Trường

Bình Định

Trưởng Phòng/ Nhân Viên IT

Bình Định - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>