644  

việc làm trung cap ke toan tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tổ Trưởng Cho Chuyền Sản Xuất (Chỉ Nhận Bằng Cao Đẳng, Trung Cấp Các Loại)

Hải Phòng

Trợ Lý Nhân Viên Mua Hàng(Chỉ Nhận Bằng Trung Cấp, Cao Đẳng)

Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung

Hải Phòng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Tuyển Gấp Kế Toán Kho Thành Thạo Tiếng Trung

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Nội Bộ ưu Tiên Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Kế Toán Kho Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Captains Chinese Restaurant - Trưởng ca nhà hàng Trung Quốc

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung(Liên Quan Đến Sản Xuất)

Hải Phòng

Đầu Bếp Trung Quốc - Chinese Chef

Hải Phòng

Điều Phối Bếp Trung Hoa - Chinese Kitchen Co-ordinator

Hải Phòng

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (qc) - Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Bán Hàng Kiêm Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Trợ Lý Giám Đốc Tài Chính ( Tiếng Trung )

Hải Phòng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Thu Ngân Trung Tâm Điện Máy Vinpro

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếng Trung

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>