Việc làm trung cap ke toan tại Hải Phòng

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 572 việc làm  

Kế Toán Nội Bộ ưu Tiên Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung

Hải Phòng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kế Toán Kho Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Trưởng Phòng Marketing (tiếng Trung)

Hải Phòng

Nhân Viên Biên - Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung(Liên Quan Đến Sản Xuất)

Hải Phòng

NV PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung(Liên Quan Đến Sản Xuất)

Hải Phòng - 6.500.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (qc) - Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Thủ Kho Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Giáo viên mầm non và cán bộ giáo viên phổ thông trung học

Hải Phòng

Captains Chinese Restaurant - Trưởng ca nhà hàng Trung Quốc

Hải Phòng

Điều Phối Bếp Trung Hoa - Chinese Kitchen Co-ordinator

Hải Phòng

Đầu Bếp Trung Quốc - Chinese Chef

Hải Phòng

Trợ Lý Giám Đốc Tài Chính ( Tiếng Trung )

Hải Phòng

Trợ Lý Bán Hàng Kiêm Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Thu Ngân Trung Tâm Điện Máy Vinpro

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TUYỂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM NHẬT NGỮ

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>