1464  

việc làm trung cap ke toan tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Biên phiên dịch kiêm kế toán (Tiếng Trung)

Cong ty Ke toan kiem toan Viet Nam Chi nhanh - Hải Phòng

tuyển kế toán, phiên dịch tiếng trung

Hải Phòng - 5.000.000₫ một tháng

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung, Kế Toán, Công Nhân

Hải Phòng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

tuyển kế toán tổng hợp và phiên dịch tiếng anh , tiếng trung

TNHH - Hải Phòng

kế toán tổng hợp và phiên dịch tiếng anh ,tiếng trung

Hải Phòng

tuyển kế toán tổng hợp và phiên dịch tiếng anh , tiếng trung

cong ty - Đà Nẵng - Hải Phòng

tuyển kế toán tổng hợp và phiên dịch tiếng anh , tiếng trung

Cong Ty TNHH DT TM PT Hoang Tung - Hải Phòng

tuyển phiên dịch tiếng trung và kế toán

Cong Ty TNHH DT TM PT Hoang Tung - Hải Phòng

tuyển kế toán tổng hợp và phiên dịch tiếng anh , tiếng trung

tnhh hoang tung - Hải Phòng

Biên Phiên Dịch Kiêm Kế Toán (tiếng Trung)

Hải Phòng

Nhân viên bán hàng tại Showroom âm thanh cao cấp

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Dự án (cao cấp)

Cong ty Co phan Daso Hai Phong - Hải Phòng

Phiên dịch tiếng Trung

Hải Phòng

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty Co phan Luyen gang Van Loi - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Hiep Phong Viet Nam - Hải Phòng

Nhân viên mua hàng biết tiếng Trung 20

Cong ty TNHH Dien tu Sumida Viet Nam - Hải Phòng

Cần tuyển gấp nhân viên tiếng Trung

Nomura - Tập đoàn công nghiệp Nhật - Hải Phòng - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân viên mua hàng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Dien tu Sumida Viet Nam - Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh, phiên dịch tiê'ng trung

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>