Việc làm trung cap ke toan tại Hải Phòng

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 655 việc làm  

Trợ Lý Nhân Viên Phòng Hành Chính (Chỉ Nhận Bằng Trung Cấp, Cao Đẳng)

Cong Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Trợ Lý Nhân Viên Phòng Hành Chính (Chỉ Nhận Bằng Trung Cấp, Cao Đẳng)

Cong Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Trợ Lý Nhân Viên Phòng Hành Chính (Chỉ Nhận Bằng Trung Cấp, Cao Đẳng)

Cong Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Kế Toán Kho Biết Tiếng Trung

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung

Hải Phòng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kê Toán Thuế Biết Tiếng Trung

Hải Phòng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trung Tâm (Chuyển Phát Nhanh)

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Phòng Quản Lý Nhân Sự ( Biết Tiếng Trung)

Hải Phòng

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (qc) - Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên XNK Thành Thạo Tiếng Trung

Hải Phòng

NV Phiên Dịch Tiếng Trung (Biết Nghiệp Vụ XNK)

Hải Phòng

NHÂN VIÊN KINH DOANH (TIẾNG TRUNG)

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Vinh - Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Nội Bộ Kiêm Thị Trường ( Tiếng Anh + Trung)

Hải Phòng

Điều Phối Bếp Trung Hoa - Chinese Kitchen Co-ordinator

Hải Phòng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung ( Nam )

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Ngân Trung Tâm Điện Máy Vinpro

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>