1285  

việc làm trung cap ke toan tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dược Sĩ Trung Cấp/ Sơ Cấp Bán Quầy Thuốc

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành Tiếng Trung

Bắc Ninh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng (Tiếng Trung)

Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Tổng Hợp Thành Thạo Tiếng Trung 综合会计

Bắc Ninh - 350-750 $ một tháng

Nhân viên kế toán biết tiếng Trung

Cong ty TNHH cong trinh Bac Truong Hong - Bắc Ninh

Kế toán trưởng, kế toán viên (biết tiếng trung)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng, kế toán viên (biết tiếng trung hoặc tiếng anh)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH MiTAC Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Tiếng Trung

Bắc Ninh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH bao bi va in an Trung Viet - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoa Chat va Ma Dien Trung Kien - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoa Chat va Ma Dien Trung Kien - Bắc Ninh

Tuyển thợ hàn-Lắp đặt đường ống HVAC, PCCC, Cấp thoát nước

Cong ty CP Xay lap EPC Viet Nam - Hà Nội - Bắc Ninh

Biên-phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Xe dien SEEYES Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung (03 Người) (Lương $500 - $700)

Bắc Ninh - 500-700 $ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Giám Đốc Các Bộ Phận Sản Xuất, PE, EM (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kỹ Sư IE (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật PE (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>