Việc làm trung cap ke toan tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 466 việc làm  

Nhân Viên Sản Xuất ( Tốt Nghiệp Cao đẳng hóa - Trung Cấp Hóa)

Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất ( Tốt Nghiệp Cao đẳng hóa - Trung Cấp Hóa)

Bắc Ninh

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng Tiếng Trung

Bắc Ninh

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Kế Toán Trưởng Biết Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung Làm Việc Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán(tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán (tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh, Tiếp Thị (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh, Tiếp Thị (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Giám Đốc Tài Vụ Biết Tiếng Trung Làm Việc Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Lí Sản Xuất Biết Tiếng Trung Làm Việc Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>