449  

việc làm trung cap ke toan tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Sản Xuất ( Tốt Nghiệp Cao đẳng hóa - Trung Cấp Hóa)

Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất ( Tốt Nghiệp Cao đẳng hóa - Trung Cấp Hóa)

Bắc Ninh

Kế Toán Tiền Lương (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Tài Sản Cố Định (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Tiền Lương( Tiếng Trung Tốt)

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán (Biết Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Kỹ Sư Chất Lượng (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Giám Đốc Tài Vụ (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Trợ Lý Hành Chính ( Tiếng Trung Tốt)

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Dự Án Sản Phẩm Mới (PM) - Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Giám Đốc Tài Vụ Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Trưởng Bộ Phận Chất Lượng ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân Sự Thành Thạo Tiếng Trung

Bắc Ninh

Giám Đốc Tài Vụ ( Tiếng Trung Tốt)

Hà Nội - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>