448  

việc làm trung cap ke toan tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế Toán Giá Thành (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Tiền Lương (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Giá Thành (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Tài Sản Cố Định (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Tiền Lương (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Tổng Hợp (Ưu Tiên Biết Tiếng Hàn/ Trung/ Anh)

Bắc Ninh

Bắc Ninh - Tiếng Trung Tốt ] Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng ( IQC, OQC, PQC, SQE )

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Marketing Và Chăm Sóc Dịch Vụ Khách Hàng (Tiếng Hàn/Anh/Trung)

Bắc Ninh

Nhân viên hải quan biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Vonmax Industrial - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nấu Ăn Món Trung Quốc

Bắc Ninh

Nhân Viên Lễ Tân (Tiếng Anh, Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh, Tiếp Thị (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Bắc Ninh - Tiếng Trung Tốt ] Chuyên Viên Tuyển Dụng và Quan Hệ Lao Động

Bắc Ninh

Bắc Ninh - Tiếng Trung Tốt ] Chuyên Viên Đào Tạo

Bắc Ninh

Bắc Ninh ] Nhân Viên CSR ( Biết Tiếng Trung )

Bắc Ninh

Trưởng Phòng IQC, PQC, OQC (Ưu tiên biết tiếng Hàn/ Anh/ Trung)

Bắc Ninh

Giảng Viên Ngoại Ngữ: Anh, Trung, Nhật, Hàn

Bắc Ninh

NV Phiên Dịch Tiếng Trung ( Phòng Sản Xuất )

Bắc Ninh

Nhân viên Phiên dịch tiếng Trung (Sản xuất)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>