1312  

việc làm trung cap ke toan tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kế toán giá thành Tiếng Trung 17

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kế Toán Giá Thành Thành Thạo Tiếng Trung 成本会计

Bắc Ninh - 350-850 $ một tháng

Kế Toán Trưởng (Tiếng Trung)

Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành Tiếng Trung

Bắc Ninh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng, kế toán viên (biết tiếng trung)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng, kế toán viên (biết tiếng trung hoặc tiếng anh)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH MiTAC Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên kế toán biết tiếng Trung

Cong ty TNHH cong trinh Bac Truong Hong - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Hàn cao cấp

Cong ty TNHH Wontech Vietnam - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoa Chat va Ma Dien Trung Kien - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH bao bi va in an Trung Viet - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoa Chat va Ma Dien Trung Kien - Bắc Ninh

Tổ Trưởng Kỹ Thuật (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân Sự Chuyên Làm Bảo Hiểm Xã Hội (Thành Thạo Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung ( Thời Vụ)

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân viên nhân sự chuyên làm Bảo hiểm xã hội thành thạo tiếng trung

AAC Technologies Viet Nam CO.,LTD - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Mitac Precision Technology Viet nam - Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất (chuyên Ngành Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Quản Lý Kho ( Tiếng Trung Hoặc Tiếng Anh)

Cong Ty TNHH M&C Electronics Vina - Bắc Ninh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Quản Lý Sản Xuất (biết Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH M&C Electronics Vina - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>