668  

việc làm trung cap ke toan tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế Toán Giá Thành (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Tài Sản Cố Định (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Tiền Lương (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế toán biết tiếng Trung 23

Cong ty TNHH Vonmax Industrial - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán tiếng trung

Cong ty TNHH Thuong Mai Xay Dung Truong Hong - Bắc Ninh

Kế Toán Tài Sản Cố Định (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Giá Thành (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Tiền Lương (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Tổng Hợp Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 500-600 $ một tháng

Nhân viên kỹ thuật biết tiếng trung 24

Cong ty TNHH Dien tu Pin Shine Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng trung-nhật 23

Cong ty TNHH Vonmax Industrial - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Máy (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Chuyền Trưởng Sản Xuất (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân viên hải quan tiếng trung

CONG TY TNHH VONMAX INDUSTRIAL - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên hải quan tiếng trung 23

Cong ty TNHH Vonmax Industrial - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kĩ sư CQE (Tiếng Trung) 17

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh

Trưởng phòng PMC ( tiếng trung) 17

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh

Nhân viên hệ thống SO (Tiếng Trung) 17

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh

Nhân viên Lễ Tân ( Tiếng Anh, Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy Kiêm Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>