1441  

việc làm trung cap ke toan tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế Toán Giá Thành Tiếng Trung ( Lương 8 Triệu - 12 Triệu)

Bắc Ninh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành Tiếng Trung 10 - 15 Triệu

Bắc Ninh

Kế Toán Giá Thành Tiếng Trung ( Lương 10 Triệu - 15 Triệu)

Bắc Ninh

Kế Toán Tổng Hợp Tiếng Trung Lương 8 Triệu -12 Triệu

Bắc Ninh

Kế Toán Tổng Hợp Tiếng Trung Lương 8 Triệu -12 Triệu

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành Tiếng Trung 10 Triệu -12 Triệu

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Tiếng Trung

Bắc Ninh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán biết tiếng Trung

Cong ty TNHH cong trinh Bac Truong Hong - Bắc Ninh

Kế toán trưởng, kế toán viên (biết tiếng trung)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng, kế toán viên (biết tiếng trung hoặc tiếng anh)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH MiTAC Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Tiếng Trung

Bắc Ninh

Chuyên Viên Nhân Sự Cao Cấp

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Hàn cao cấp

Cong ty TNHH Wontech Vietnam - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH bao bi va in an Trung Viet - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoa Chat va Ma Dien Trung Kien - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH bao bi va in an Trung Viet - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoa Chat va Ma Dien Trung Kien - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên phiên dịch tiếng trung 26

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Trình Dược Viên (khu Vực Bắc - Trung - Nam)

Thái Nguyên - Bắc Ninh - 15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>