1852  

việc làm trung cap ke toan tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dược Sĩ Trung Cấp/ Sơ Cấp Bán Quầy Thuốc

Bắc Ninh

Nhân viên kế toán tổng hợp tiếng trung

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán tổng hợp tiếng trung

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán tổng hợp tiếng trung

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán tổng hợp tiếng trung

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành Tiếng Trung

Bắc Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên An Toàn Lao Động ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Tiếng Trung

Bắc Ninh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng (Tiếng Trung)

Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên An Toàn Lao Động ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Phòng Nhân Sự/ An Toàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân Sự Cấp Cao

Bắc Ninh

Trưởng Nhóm Tuyển Dụng ( Chuyên Viên Tuyển Dụng Cao Cấp)

Bắc Ninh

Thư Ký Sản Xuất - Cấp Nguyên Vật Liệu

Bắc Ninh

Chuyên Viên Cao Cấp Hc-ns

Bắc Ninh

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoa Chat va Ma Dien Trung Kien - Bắc Ninh

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoa Chat va Ma Dien Trung Kien - Bắc Ninh

Giáo viên tiếng Trung

Trung Tam Tieng Trung Thao Diep - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Thử Nghiệm (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>