522  

việc làm trung cap ke toan tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế Toán Tổng Hợp Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 500-600 $ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Tài Sản Cố Định (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Tiền Lương (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân viên thống kê phòng kỹ thuật(biết tiếng Trung)

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh- biết tiếng Trung ( bắc ninh )

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Trung tại Bắc ninh

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Trung ( 5-10tr/tháng + % )

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung- Anh

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung- Anh

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung Quốc

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý kho hóa chất biết tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển 01 Phiên Dịch Tiếng Trung - Anh

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Anh , Tiếng Trung

Bắc Ninh

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Mua Hàng ( Biết Tiếng Trung )

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Trợ Lý Kinh Doanh (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>