1639  

việc làm trung cap ke toan tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dược Sĩ Trung Cấp/ Sơ Cấp Bán Quầy Thuốc

Bắc Ninh

Kế toán trưởng, kế toán viên (biết tiếng trung)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH MiTAC Viet Nam - Bắc Ninh

Kế toán trưởng, kế toán viên (biết tiếng trung hoặc tiếng anh)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành Tiếng Trung

Bắc Ninh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Tiếng Trung

Bắc Ninh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng (Tiếng Trung)

Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán giá thành tiếng trung

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên kế toán giá thành Tiếng Trung

AAC Technologies Viet Nam CO.,LTD - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán giá thành Tiếng Trung

AAC Technologies Viet Nam CO.,LTD - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán tiếng trung

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên kế toán tiếng trung

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên kế toán tiếng trung

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên kế toán tổng hợp tiếng trung

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán tổng hợp tiếng trung

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán tổng hợp tiếng trung

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển thợ hàn-Lắp đặt đường ống HVAC, PCCC, Cấp thoát nước

Cong ty CP Xay lap EPC Viet Nam - Hà Nội - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Hà Nội - Bắc Ninh

Trợ Lý Các Bộ Phận (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Sanchine Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>