512  

việc làm trung cap ke toan tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

工资会计 Kế Toán Tiền Lương (tiếng Trung)

Bắc Ninh

固资会计 Kế Toán Tài Sản Cố Định (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

成本会计 Kế Toán Giá Thành (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

成本会计 Kế Toán Giá Thành (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

固资会计 Kế Toán Tài Sản Cố Định (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

工资会计 Kế Toán Tiền Lương (tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành Tiếng Trung 10 - 15 Triệu

Bắc Ninh

Kế Toán Giá Thành Tiếng Trung ( Lương 10 Triệu - 15 Triệu)

Bắc Ninh

Kế Toán Tổng Hợp Tiếng Trung Lương 8 Triệu -12 Triệu

Bắc Ninh

Kế Toán Tổng Hợp Tiếng Trung Lương 8 Triệu -12 Triệu

Bắc Ninh

Nhân viên kế toán bán hàng thời trang cao cấp IVY moda

Cong ty CP Du Kim_Thoi trang IVYmoda - Bắc Ninh

Nhân Viên Kho Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Giám Đốc Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Phó Giám Đốc Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh- VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Nhân Viên Kho Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Bắc Ninh

Trưởng Quầy Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Bắc Ninh

Trưởng Quầy Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>