1305  

việc làm trung cap ke toan tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dược Sĩ Trung Cấp/ Sơ Cấp Bán Quầy Thuốc

Bắc Ninh

Kế Toán Trưởng (Tiếng Trung)

Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành Tiếng Trung

Bắc Ninh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế toán biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH MiTAC Viet Nam - Bắc Ninh

Kế toán trưởng, kế toán viên (biết tiếng trung)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán biết tiếng Trung

Cong ty TNHH cong trinh Bac Truong Hong - Bắc Ninh

Kế toán trưởng, kế toán viên (biết tiếng trung hoặc tiếng anh)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Tiếng Trung

Bắc Ninh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Viên Điện, Điều Hoà, Cấp Thoát Nước

Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoa Chat va Ma Dien Trung Kien - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH bao bi va in an Trung Viet - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Hoa Chat va Ma Dien Trung Kien - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân viên IT Thành thạo Tiếng Trung

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Chất Lượng ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Y Tế Tiếng trung

Bắc Ninh

Nhân Viên IT Thành Thạo Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Xuất - Nhập Khẩu (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>