550  

việc làm trung cap ke toan tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế Toán Tài Sản Cố Định (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Tiền Lương (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Giá Thành (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế toán tổng hợp biết tiếng Trung 15

Cong ty KBL - Bắc Ninh - 500-600 $ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 500-600 $ một tháng

Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Anh / Tiếng Trung / Tiếng Hàn)

CONG TY TNHH CNC VINA - Bắc Ninh

Phó Giám Đốc Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh- VinPro

Bắc Ninh

Phó phòng điện - động lực (tiếng Trung) 02

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh, Tiếp Thị (Tiếng Anh/Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Phó phòng QA ( Tiếng Trung) 02

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh

Nhân viên Lễ Tân ( Tiếng Anh, Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kho Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Bắc Ninh

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Bắc Ninh

Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Anh / Tiếng Trung / Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Giám Đốc Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Bắc Ninh

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Bắc Ninh

Nam nhân viên biết tiếng Trung 26

Cong ty TNHH Vitop Chemicals - Bắc Ninh

Nhân Viên Mua Hàng (Tiếng Anh / Tiếng Trung / Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Trưởng Quầy Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Phó Giám Đốc Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh- VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>