693  

việc làm trung cap ke toan tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành Tiếng Trung 10 Triệu -12 Triệu

Bắc Ninh

Kế Toán Giá Thành Tiếng Trung ( Lương 8 Triệu - 12 Triệu)

Bắc Ninh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp Tiếng Trung Lương 8 Triệu -12 Triệu

Bắc Ninh

Kế Toán Giá Thành Tiếng Trung ( Lương 10 Triệu - 15 Triệu)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành Tiếng Trung 10 - 15 Triệu

Bắc Ninh

Kế Toán Tổng Hợp Tiếng Trung Lương 8 Triệu -12 Triệu

Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH bao bi va in an Trung Viet - Bắc Ninh

Nhân Viên xuất nhập khẩu ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Tổ Trưởng Kỹ Thuật (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Mua (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty co phan cong nghiep Kim Sen - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển 01 phiên dịch tiếng Trung và Tiếng Hàn

Cong ty TNHH SX va TM Palado Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Mua Hàng (Tiếng Anh, Trung, Nhật)

Bắc Ninh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Trung (01 Người)

Bắc Ninh

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Trung (01 Người)

Bắc Ninh

Phiên dịch viên tiếng Hàn, Trung

Cong ty TNHH YOUNG HAE VINA - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch Tiếng Trung

TNHH HYUN JUNG VINA - Bắc Ninh

Nhân viên xuất nhập khẩu ( Tiếng Trung)

Cong ty Co phan Manutronics Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>