484  

việc làm trung cap ke toan tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kế toán giá thành Tiếng Trung

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành Tiếng Trung 10 Triệu -12 Triệu

Bắc Ninh

Kế Toán Giá Thành Tiếng Trung ( Lương 8 Triệu - 12 Triệu)

Bắc Ninh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kế Toán Giá Thành Tiếng Trung ( Lương 10 Triệu - 15 Triệu)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành Tiếng Trung 10 - 15 Triệu

Bắc Ninh

Kế Toán Tổng Hợp Tiếng Trung Lương 8 Triệu -12 Triệu

Bắc Ninh

Kế Toán Tổng Hợp Tiếng Trung Lương 8 Triệu -12 Triệu

Bắc Ninh

Nhân viên bán hàng Trung tâm điện máy

Hà Nội - Bắc Ninh

Chuyền Trưởng Sản Xuất ( Tiếng Trung Thành Thạo)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Máy Thành Thạo Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Anh + Trung

Cong ty TNHH RISHI Viet Nam - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Bắc Ninh - 6.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Tuyển Dụng Tiếng Trung

Bắc Ninh

Trưởng Nhóm Tuyển Dụng Và Đào Tạo Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Kho Trung Tâm Điện Máy - VinPro

Bắc Ninh

Chuyền Trưởng Sản Xuất ( Tiếng Trung Thành Thạo)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Máy Thành Thạo Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Xuất Khẩu Tiếng Trung

Bắc Ninh

Trưởng Nhóm Tuyển Dụng Và Đào Tạo Tiếng Trung

Bắc Ninh

Chuyên Viên Tuyển Dụng Tiếng Trung

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>