555  

việc làm trung cap ke toan tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch tiếng trung biết nghiệp vu kế toán

CONG TY TNHH SUSFINE VINA - Bắc Ninh

Kế Toán Tiền Lương - Biết Tiếng Trung

Hà Nội - Bắc Ninh

Kế Toán (Biết Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán (Biết Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Tiền Lương( Tiếng Trung Tốt)

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên An Toàn Lao Động ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán (tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Phòng Nhân Sự/ An Toàn

Bắc Ninh

Kế Toán Tiền Lương (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Kế Toán Tiền Lương (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

esvn] Nhân Viên Kinh Doanh Lương Cứng + Phụ Cấp + Thưởng

CONG TY TNHH EROSS VIET NAM - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

esvn] Nhân Viên Kinh Doanh Lương Cứng + Phụ Cấp + Thưởng

CONG TY TNHH EROSS VIET NAM - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Chất Lượng ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Chuyền Trưởng Sản Xuất (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Máy (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Thành Thạo Tiếng Trung

Bắc Ninh

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH TIẾNG TRUNG

Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Mua (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Tóc Đẹp Quang Trung - Tuyển Thu Ngân

Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung kiêm tổng vụ

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>