84110  

việc làm trung cap duoc

  

Dược sĩ trung cấp

Nha thuoc Trieu An - Tp Hồ Chí Minh

Dược Sĩ Trung Cấp

Tp Hồ Chí Minh

Dược sỹ trung học tổ cấp phát

Vinh

Dược sỹ trung học tổ cấp phát

Vinh

Dược sỹ trung cấp bán thuốc

Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Hóa Thực Phẩm (Trung Cấp)

CONG TY CO PHAN NUOC HOANG MINH - Tp Hồ Chí Minh

Dược sĩ trung cấp

Phong Kham Da Khoa Phuoc Thien - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dược sĩ trung cấp

Cong ty TNHH Y Khoa Hoang My - Tp Hồ Chí Minh

Tập Đoàn Cổ phần Dược Trung ương I Mediplantex

Tap Doan Co phan Duoc Trung uong I Mediplantex - Hà Nội

Trình dược viên khu vực Tây Bắc, Bắc Trung Bộ

Cong ty CP Duoc pham Tin Phong - Tây Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC - ETC tại các tỉnh Miền Bắc, Miền Trung

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Va Thiet Bi Y - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc Khu Vực Miền Trung & Mekong

Cong Ty Co Phan Duoc Pham ECO (ECO Pharma JSC) - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kho - Dược Tá / Dược Trung

Cong Ty Co Phan Duoc Pham ECO (ECO Pharma JSC) - Tp Hồ Chí Minh

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc Miền Trung

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Va Duoc Pham Nam - Hà Nội

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Khu Vực Miền Trung & Mekong

Cong Ty Co Phan Duoc Pham ECO (ECO Pharma JSC) - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Quản Lý Trình Dược Viên Otc (Khu Vực Miền Trung)

Cong Ty Co Phan Duoc Pham ECO (ECO Pharma JSC) - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên OTC các tỉnh Trung Bộ

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên miền Trung

CONG TY CO PHAN DAU TU DUOC PHAM SUM - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý trình dược viên khu vực miền Trung

Cong ty TNHH duoc pham PHYTOSANTE Viet Nam - Đà Nẵng

Quản lý trình dược viên khu vực miền Trung

Cong ty TNHH duoc pham PHYTOSANTE Viet Nam - Nghệ An

trang:     1 | 2 | 3    >>