217285  

việc làm trung cap duoc

  

Trình dược viên (Trung cấp Dược)

Cong ty TNHH Duoc Pham Quoc Trung - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ thuật viên trình độ trung cấp dược

Cong ty cong nghe Duoc Intechpharm - Hà Nội

Kỹ thuật viên trình độ trung cấp dược 10

Cong ty cong nghe Duoc Intechpharm - Hà Nội

Dược sĩ trung cấp làm kiểm nghiệm sản phẩm

Cong ty TNHH Duoc pham Usapha - Bắc Ninh

Dược sỹ trung cấp làm sản phẩm 01

Cong ty Duoc Ha Minh - Hà Nội

Dược sỹ trung cấp làm sản phẩm

Cong ty Duoc Ha Minh - Hà Nội

Dược sỹ trung cấp, dược tá sản xuất

Cong ty Duoc Ha Minh - Hà Nội

Dược sỹ trung cấp mới ra trường triển khai hàng thầu tỉnh

Cong ty Duoc Ha Minh - Hà Nội

Dược sỹ trung cấp bán hàng nhà thuốc

Duoc Pham H-T - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển dược sỹ trung cấp

Cong ty Duoc Ha Minh - Hà Nội

Nam dược sỹ trung cấp làm hồ sơ đăng ký sản phẩm

Cong ty Duoc Ha Minh - Hà Nội

Tuyển Dược Sĩ Trung Cấp

Hà Nội

Dược sĩ trung cấp 15

Cong ty TNHH Benh Vien Duc Khang - Tp Hồ Chí Minh

Trung Cấp Dược sỹ

Cong ty TNHH MTV One Health - Việt Nam

Trung Cấp Dược Sỹ

Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Bán Thuốc (Trung Cấp Dược)

Cong ty CP Dau Tu Phu Hoang Gia - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Viên Trình Độ Trung Cấp Dược

Hà Nội

Dược Sĩ Trung Cấp Làm Kiểm Nghiệm Sản Phẩm

Bắc Ninh

Dược Sĩ Trung Cấp

Điện Biên Phủ

Dược Sĩ Trung Cấp Trong Nhà Máy Dược

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>