104865  

việc làm trung cap dien

  

Trung Cấp điện công nghiệp 18

Cong ty TNHH Dien - Dien tu Quando - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Trung Cấp Điện

CONG TY TNHH TM DV DIEN MANH PHUONG - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Trung Cấp Điện

CONG TY TNHH TM DV DIEN MANH PHUONG - Tp Hồ Chí Minh

Trung Cấp Điện Công Nghiệp

Việt Nam

Trung Cấp Điện

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trung Cấp Điện Công Nghiệp

Vinh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Bảo Trì (Trung Cấp Điện)

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trung Cấp Điện

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bảo Trì (Trung Cấp Điện)

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trung cấp kỹ thuật điện 18

CTY CP TU DONG CONG NGHIEP OMINA - Tp Hồ Chí Minh

Trung Cấp Điện Công Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh

Môi trường/Xử lý chất thải - Bảo Trì (Đại Học,trung Cấp Điện)

CTy TNHH Nhat Anh - Hà Nội

Nhân Viên Trung Cấp Cơ Điện Vận Hành Sản Xuất

Hà Nội

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Trung Cấp Điện Công Nghiệp

Cong ty TNHH Fuji Impulse Vietnam - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Trung Cấp Điện Công Nghiệp

Cong ty TNHH Fuji Impulse Vietnam - Tp Hồ Chí Minh

Trung Cấp Điện

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trung Cấp Điện Công Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Trung Cấp Điện Công Nghiệp

Cong ty TNHH Fuji Impulse Vietnam - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Dụng Trung Cấp, Cao Đẳng Điện

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư điện tử,trung cấp điệ

Vinh

trang:     1 | 2 | 3    >>