103009  

việc làm trung cap dien

  

Trung Cấp điện công nghiệp

Cong ty TNHH Dien - Dien tu Quando - Tp Hồ Chí Minh

Trung Cấp điện công nghiệp 18

Cong ty TNHH Dien - Dien tu Quando - Tp Hồ Chí Minh

Trung cấp Điện

CONG TY TNHH CO DIEN NAM TUAN - Tp Hồ Chí Minh

Trung Cấp Điện-Cơ Khí

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trung cấp điện, nước

Cong ty co phan dau tu va kinh doanh Golf - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TD28] Trung cấp điện công nghiệp

Tp Hồ Chí Minh

Bảo Trì (Trung Cấp Điện)

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trung cấp điện công nghiệp

Cong ty TNHH Nhua Giang Hiep Thang (JS) - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Trung Cấp Điện

Cong ty TNHH SX TM DV Manh Dat - Hải Phòng

Trung cấp điện

Tp Hồ Chí Minh

Trung Cấp Điện Công Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trung cấp kỹ thuật điện

Cong ty CP Tu Dong CN OMINA - Tp Hồ Chí Minh

Trung Cấp Điện Công Nghiệp

Việt Nam

Trung Cấp Điện Công Nghiệp

Vinh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trung Cấp Điện

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trung cấp kỹ thuật điện 18

CTY CP TU DONG CONG NGHIEP OMINA - Tp Hồ Chí Minh

Trung Cấp Điện Công Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh

Môi trường/Xử lý chất thải - Bảo Trì (Đại Học,trung Cấp Điện)

CTy TNHH Nhat Anh - Hà Nội

Nhân Viên Trung Cấp Cơ Điện Vận Hành Sản Xuất

Hà Nội

Tuyển Dụng Trung Cấp, Cao Đẳng Điện

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>