76039  

việc làm trung cap dien

  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Trung Cấp Điện

Cong ty TNHH SX TM DV Manh Dat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trung Cấp Điện

Cong ty TNHH SX TM DV Manh Dat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Trung Cấp Điện

Cong ty TNHH SX TM DV Manh Dat - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trung Cấp Điện

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật (Trung Cấp)

CONG TY TNHH XUYEN HA VIET - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trung Cấp Điện

Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trung Cấp Điện Lạnh

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trung Cấp Cơ Khí - Điện

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Trung Cấp Điện Công Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trung Cấp Điện

Tp Hồ Chí Minh

Trung Cấp Điện Lạnh

Tp Hồ Chí Minh

Trung Cấp Điện

Long An

Trung Cấp Điện

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Trung Cấp Điện, Cơ Điện

Tp Hồ Chí Minh

Trung Cấp Điện

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lắp Đặt ( Tốt Nghiệp Trung Cấp Hoặc Cao Đẳng Điện Tử)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Trung Cấp Điện

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trung Cấp Điện Lạnh

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trung Cấp Điện Công Nghiệp

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trung Cấp Điện Tử

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>