61241  

việc làm trung cap dien

  

Trung cấp điện

Cong ty TNHH Cap thoat nuoc Xuyen Hai - Kiên Giang

Trung Cấp Điện

Cong ty TNHH Cap thoat nuoc Xuyen Haii - Kiên Giang

Trung cấp Điện

Đồng Nai

Kỹ sư điện tử,trung cấp điệ

Vinh

Trung Cấp Điện

Kiên Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ Điện (trung Cấp, Sơ Cấp, Cao Đẳng)

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trung Cấp Điện Cn & Dân Dụng

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trung Cấp Điện Cn & Dân Dụng

Cong ty Co phan Thuc Pham Thien Huong - Việt Nam

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Trung Cấp Điện Cn & Dân Dụng

Cong ty Co phan Thuc Pham Thien Huong - Việt Nam

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Trung Cấp Điện Cn & Dân Dụng

Cong ty Co phan Thuc Pham Thien Huong - Việt Nam

Nhân Viên Trung Cấp Cơ Điện Vận Hành Sản Xuất

Hà Nội

Nhân Viên Trung Cấp Điện Công Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Trung Cấp Điện Công Nghiệp

Cong Ty TNHH TM DV KT Duc Hung - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Trung Cấp Cơ Điện Vận Hành Sản Xuất

Hà Nội

Trung Cấp Cơ Điện

Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Trung Cấp Cơ Khí

CONG TY TNHH PHAN BON RONG DO - Tp Hồ Chí Minh

Can tuyen cong nhan va trung cap nganh dien

Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Trung Cấp Điện

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trung cấp điện

Kiên Giang

Trung Cấp Điện

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>