22972  

việc làm truc tong dai

  

nhân viên trực tổng đài

ve may bay truc tuyen abay - Hà Nội - Abay, Karagandy

Nhân viên trực tổng đài taxi

SAMOTEL HOTEL - Truc thuoc Tap doan Huong Lua - Hà Nội

Nhân viên trực tổng đài hàng không

Cong ty CP Ve May Bay Truc Tuyen Ve24h - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên trực tổng đài và chăm sóc khách hàng

Cong ty TNHH Dai Minh Quang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trực Tổng Đài Taxi

Thanh Hóa - Điện Biên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển 50 nhân viên trực tổng đài Viettel 25

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trực Tổng Đài

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân viên trực tổng đài

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trực Tổng Đài Viettel - Tp. Đà Nẵng

Đà Nẵng - 126-190 $ một tháng

Nhân Viên Trực Tổng Đài Viettel - Tp. Đà Nẵng

Đà Nẵng - 126-190 $ một tháng

Tuyển Nhân Viên Trực Tổng Đài Viettel - Hà Nội

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực tổng đài

Cong Ty Giai Phap Cong Nghe Tri Anh - Tp Hồ Chí Minh

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Trực Tổng Đài Vinaphone

CONG TY CO PHAN PHAM NGUYEN - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tổng Đài Vinaphone

CONG TY CO PHAN PHAM NGUYEN - Hà Nội

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tổng Đài Vinaphone

CONG TY CO PHAN PHAM NGUYEN - Hà Nội

Chăm sóc khách hàng - Điện Thoại Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tổng Đài Vinaphone

CONG TY CO PHAN PHAM NGUYEN - Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Trực Tổng Đài Vinaphone

CONG TY CO PHAN PHAM NGUYEN - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực tổng đài taxi

Cong ty TNHH Van Tai va Du lich Bac Giang - Bắc Giang

Tuyển 50 nhân viên trực tổng đài Viettel

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển 50 nhân viên trực tổng đài Viettel

Hà Nội - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>