16602  

việc làm truc tong dai

  

Tuyển 100 Nhân Viên Trực Tổng Đài Viettel

Hà Nội

Nhân Viên Trực Tổng Đài - Chăm Sóc Khách Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Trực Tổng Đài (tiếp Tân)

Bình Dương

Trực Tổng Đài Viễn Thông Quân Đội 19008198 Tại Đà Nẵng

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trực Tổng Đài Cho Thuê Xe

Hà Nội - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trực Tổng Đài 19008198 Tại Đà Nẵng

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tổng Đài Viễn Thông Tại Hải Phòng

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trực Tổng Đài Làm Ca Đêm

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trực Tổng Đài Tại Đà Nẵng Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trực Tổng Đài - Sinh Viên Thực Tập

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI VIETTEL

Đà Nẵng - 4.000.000-5.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Qua Tổng Đài - Trực Ca Đêm

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên trực tổng đài Viettel

Đà Nẵng

NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI VIETTEL

Đà Nẵng - 4.000.000-5.500.000₫ một tháng

Nhân viên trực tổng đài Viettel

Đà Nẵng

Tuyển Gấp-nhân Viên Trực Tổng Đài

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI VIETTEL

Đà Nẵng - 4.000.000-5.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Trực Tổng Đài Tư Vấn Y Tế 1062 - Hà Nội

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tổng Đài Viễn Thông Tại Hải Phòng

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trực Tổng Đài Kiêm Nhập Dữ Liệu

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>