2960  

việc làm truc tong dai dien thoai tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Bưu chính viễn thông - Điện Thoại Viên Trực Tổng Đài Kênh Truyền Hình An Viên

CONG TY CO PHAN KASACO - Tp Hồ Chí Minh

Bảo hiểm/Tư vấn - Điện Thoại Viên Trực Tổng Đài Kênh Truyền Hình An Viên

CONG TY CO PHAN KASACO - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Trực Tổng Đài Điện Thoại

Tp Hồ Chí Minh

Bưu chính viễn thông - Điện Thoại Viên Trực Tổng Đài Kênh Truyền Hình Avg

Cong ty CP DV Tro Giup Thuong Mai Khang An - Tp Hồ Chí Minh

Bảo hiểm/Tư vấn - Điện Thoại Viên Trực Tổng Đài Kênh Truyền Hình Avg

Cong ty CP DV Tro Giup Thuong Mai Khang An - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Tổng Đài Điện Thoại

Tp Hồ Chí Minh

Điện Thoại Viên Tổng Đài Viettel

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lập Trình Tổng Đài Điện Thoại, Gắn Camera

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Gấp Điện Thoại Viên Giải Đáp Thông Tin Tổng Đài 1062 & 1069

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Điện Thoại Viên Viettel Telecom - Tổng Đài 106x

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực tổng đài

Cong ty CP Dai Dong Tien - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực tổng đài

DAI ICHI LIFE - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực tổng đài 24

DAI ICHI LIFE - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên trực tổng đài (thời vụ)

Cong Phat trien Tiem Nang Viet - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trực Tổng Đài

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Telesale - Trực Tổng Đài

Cong ty TNHH TV best choice - Tp Hồ Chí Minh - 200-500 $ một tháng

Nhân Viên Trực Tổng Đài

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực tổng đài

Cong Ty TNHH Dich Vu Mua Sam VH - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Trực Tổng Đài

Cong ty Co phan Dich vu Van Son - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Trực Tổng Đài ( Call Center)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-3.500.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>