2249  

việc làm truc tong dai dien thoai tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Trực Tổng Đài Điện Thoại

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Trực Tổng Đài Điện Thoại

Tp Hồ Chí Minh

Bưu chính viễn thông - Điện Thoại Viên Trực Tổng Đài Kênh Truyền Hình An Viên

CONG TY CO PHAN KASACO - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Trực Tổng Đài Điện Thoại

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Trực Tổng Đài Điện Thoại ( Callceter)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Qua Tổng Đài Điện Thoại/Telesales

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lập Trình Tổng Đài Điện Thoại, Gắn Camera

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Gấp Điện Thoại Viên Giải Đáp Thông Tin Tổng Đài 1062 & 1069

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Điện Thoại Viên Viettel Telecom - Tổng Đài 106x

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Điện Thoại Viên Tổng Đài

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện Thoại Viên Tổng Đài 106X – Viettel Telecom

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổng Đài Điện Thoại

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tổng Đài Điện Thoại

Tp Hồ Chí Minh

TUYỂN NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI VIETTEL

Tp Hồ Chí Minh - 4.300.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Trực Tổng Đài

Cong ty Co phan Dich vu Van Son - Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI VIETTEL

Tp Hồ Chí Minh - 4.300.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Trực Tổng Đài

Cong ty Co phan Dich vu Van Son - Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI VIETTEL

Tp Hồ Chí Minh - 4.300.000₫ một tháng

Nhân Viên Trực Tổng Đài

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực tổng đài - Telephone Operator

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>