66228  

việc làm truc dien thoai

  

Nhân viên Telesales - trực điện thoại khách hàng gọi đến

Cty TNHH Dien Tu Quoc Te Huong Giang - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng trực điện thoại 02

Dien hoa lily - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng trực điện thoại

Cong ty co phan thuong mai Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng trực điện thoại

Cong ty co phan thuong mai Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên trưc diện thoại , nghe điện thoại và chăm sóc khách hàng (Cskh)

Mobi CASE - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện Thoại Viên Trực Tổng Đài Viễn Thông Làm Việc Tại Hải Phòng

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trực điện thoại bán vé máy bay

Cong ty co phan xuat nhap khau Thuong mai Green - Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trực Tổng Đài Điện Thoại

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng trực điện thoại

Cong ty co phan thuong mai Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng trực điện thoại

Cong ty TNHH thuong mai dich vu Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại văn phòng

Cong ty TNHH thuong mai dich vu mot thanh vien - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên nghe trực điện thoại

Cong Ty Dau Tu Hoang Long - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng + Trực Điện Thoại

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng trực điện thoại

Cong ty co phan thuong mai Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại

Hà Nội - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại

Cong ty co phan thuong mai Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NV trực điện thoại, chăm sóc kh

Hà Nội

Văn phòng trực điện thoại

Tong cong ty Thuong mai xuat nhap khau GREN SPACE - Phú Thọ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại văn phòng

Cong ty TNHH Truong Long - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực điện thoại

CONG TY MINH LONG PHAT - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>