20392  

việc làm tro ly kiem toan

  

Trợ lý kiểm toán xây dựng cơ bản 03

Cong ty TNHH Kiem toan va Tu van Tai chinh - Tp Hồ Chí Minh

Trợ lý kiểm toán viên xây dựng cơ bản

Cong ty TNHH Ke toan, Kiem toan Viet Nam - Hà Nội

Trợ lý kiểm toán viên

Cong ty TNHH Kiem toan va Dich vu tu van - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Kiểm Toán Xây Dựng Cơ Bản

Hà Nội

Kế Toán Công Nợ Kiêm Trợ Lý Kinh Doanh

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý giám đốc kiêm kế toán kiểm soát nội bộ

Cong ty TNHH TM DV Hoang Hung - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Kiểm Toán

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Thực Tập Trợ Lý Kiểm Toán Viên

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Kiểm Toán Viên

Hà Nội

Kiểm Toán Viên Cao Cấp - Khối Hỗ trợ Hội sở

Hà Nội

Kiểm Toán Viên Cao Cấp - Khối Hỗ trợ Hội sở

Hà Nội

Trợ Lý - Kiêm Phiên Dịch Tiếng Hàn ~ Lương Hấp Dẫn

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Điều Hành Du Lịch Kiêm Trợ Lý Giám Đốc

Vĩnh Phúc

Asst. Sup Qc (Trợ Lý Giám Sát Kiểm Tra Chất Lượng)

Quảng Ngãi

Thông Dịch Viên Tiếng Anh / Tiếng Trung Kiêm Trợ Lý Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc Kiêm Nhân Viên Hành Chính

Hà Nội

Phiên Dịch Kiêm Trợ Lý Giám Đốc ($700~$1000)

Hà Nội - 700-1.000 $ một tháng

Trợ Lý Kho, Kiểm Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pháp Lý Kiêm Trợ Lý Giám Đốc

Hà Nội

Trợ lý kinh doanh kiêm thông dịch Tiếng Nhật

Long An - Tp Hồ Chí Minh - 650-700 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>