28771  

việc làm tro ly giam doc

  

Phó Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà - Trợ Lý Giám Đốc

Cong ty TNHH MTV Quan ly & Kinh doanh BDS - Hà Nội

Phó Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà - Trợ Lý Giám Đốc

Cong ty TNHH MTV Quan ly & Kinh doanh BDS - Hà Nội

Phó Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà - Trợ Lý Giám Đốc

Cong ty TNHH MTV Quan ly & Kinh doanh BDS - Hà Nội

Thông tin tuyển dụng TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC ngày18/01/2016

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc (assistant To Sales / Product Manager)

Tp Hồ Chí Minh

Phó Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà - Trợ Lý Giám Đốc

Hà Nội

Chuyên Viên Nhân Sự Kiêm Trợ Lý Ban Giám Đốc

Hà Nội

Chuyên Viên Nhân Sự Kiêm Trợ Lý Ban Giám Đốc

Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc Kinh Doanh

Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc Kinh Doanh

Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc Kinh Doanh

Hà Nội

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Bình Dương

Trợ lý giám đốc nhân sự

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Nhân Sự Kiêm Trợ Lý Ban Giám Đốc

Hà Nội - 500-800 $ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc

Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc Kinh Doanh

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ lý Tổng Giám Đốc

Huế

Trợ Lý Kinh Doanh Cho Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc Maketing

CONG TY CO PHAN TAP DOAN IDC - Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>