23169  

việc làm tro ly giam doc

  

Trợ lý tổng giám đốc (Bắc Giang)

Cong ty TNHH Thiet bi say kho Kim Ky Lan - Bắc Giang

Trợ lý ban giám đốc (Hồ Chí Minh)

Cong ty co phan thiet bi Bach Khoa Computer - Tp Hồ Chí Minh

Trợ lý giám đốc marketing (Hà Nội)

Cong ty Co phan thuong mai va phat trien Ha - Hà Nội

Thư Ký / Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ lý tổng giám đốc (Đồng Nai)

Cong ty Co phan To hop SADO - Đồng Nai

Nhân sự - Trợ Lý Giám Đốc (biết Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Dich Vu Truc Tuyen - Tp Hồ Chí Minh

【アシスタント募集】TUYỂN TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

Đồng Nai

Trợ Lý Giám Đốc (Hồ Chí Minh)

Cong Ty TNHH DV -TM Hoang Khang HSP - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc

Hà Nội - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Hà Nội

Trợ Lý Tổng Giám Đốc Dự Án

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc (biết Tiếng Trung)

Tp Hồ Chí Minh

Nữ Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Hà Nội - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Bất động sản - Trợ Lý Chủ Tịch Hđqt/tổng Giám Đốc (chỉ Tuyển Nam)

Navigos Search's Client - Hà Nội

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh

24H tuyển dụng Nữ Trợ lý tổng giám đốc

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Hà Nội

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>