22628  

việc làm tro ly giam doc

  

Trợ lý giám đốc Khối vận hành 23

Cong ty CP Ban le va Quan ly BDS Dai - Hà Nội

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Bình Dương

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH NHÀ MÁY

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc Kinh Doanh

Biên Hòa

Trợ Lý Giám Đốc

Bình Dương

Trợ lý giám đốc (Khối KHDN) 21

VNP Group - Cong ty Co phan Vat gia Viet - Hà Nội

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Cong ty Co phan Tap doan Lua Viet - Tp Hồ Chí Minh

Trợ lý giám đốc (Khối KHDN)

Hà Nội

Trợ lý giám đốc (Khối KHDN)

Việt Nam

Trợ Lý Giám Đốc

Quảng Ninh

Trợ Lý Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trợ lý giám đốc (Khối KHDN)

VNP Group - Cong ty Co phan Vat gia Viet - Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc

Hưng Yên

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc

Hà Nội

Trợ lý TGĐ/Giám đốc điều hành 20

Cong ty TNHH Dac Yen - Tp Hồ Chí Minh

Trợ lý TGĐ/Giám đốc điều hành

Tp Hồ Chí Minh

Trợ lý Tổng Giám đốc 20

CONG TY CO PHAN KINH DOANH BAT DONG SAN DONG - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thư ký/ Trợ lý Tổng Giám Đốc 20

Cong ty CP Dao tao va chuyen giao cong nghe - Hà Nội

Trưởng phòng nhân sự kiêm trợ lý giám đốc

Cong ty TNHH noi that va thiet bi Giao duc - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>