22106  

việc làm tro ly giam doc

  

TUYỂN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC KIÊM TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

VIEN TAM LY VA GIAO DUC PHAP LUAT - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Trợ Lý Giám Đốc (Nam)

Cong Ty Quan Ly No Va Khai Thac Tai San - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc

Hà Nội

Trợ lý giám đôc (phiên dịch) 01

Golden Lotus Healing Spa Land - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Ban Giám Đốc

Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Passaniti Việt Nam Tuyển Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ lý giám đốc thi công nhôm kính 01

Cong ty TNHH nhom kinh Thai Duong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trợ lý giám đốc 01

Cong ty CP Bat dong san Info Viet Nam - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Trợ Lý Giám Đốc Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH MTV Thuc Pham Binh Vinh Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - Vinh

Công Ty Cổ Phần Impac Tuyển Trợ Lý Giám Đốc

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ lý giám đốc, thủ kho, nhân viên khảo sát thị trường

CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG AXVIETIDC VIET NAM. - Phú Thọ - 4.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng Trợ lý giám đốc

Hải Phòng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Trợ lý Tổng Giám Đốc

Hà Nội

Trợ lý giám đốc

Cong ty CP Bat dong san Info Viet Nam - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Hà Nội

Trợ lý tổng giám đốc

Cong ty co phan IMPAC - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>