33825  

việc làm tro ly giam doc

  

Trợ lý giám đốc tòa nhà 10

Cong ty CP Quan ly va khai thac toa nha - Tp Hồ Chí Minh

Trợ lý Giám đốc

Cong ty CP Quan ly va khai thac toa nha - Tp Hồ Chí Minh

Thư kí - trợ lý giám đốc siêu thị

Cong ty CP Ban le va Quan ly BDS Dai - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thư ký/ trợ lý Giám đốc

Cong ty tu van quan ly FXLS - Tp Hồ Chí Minh

Thư ký/Trợ lý Giám đốc

Cong ty co phan dich vu va quan ly Mipec - Hà Nội

Thư ký/Trợ lý Giám đốc

Cong ty co phan dich vu va quan ly Mipec - Hà Nội

Trợ Lý Ban Giám Đốc 23

Cong Ty TNHH TMDV & SX Phi Kha - Hà Nội

Trợ lý Tổng giám đốc

Cong ty CP Cung cap Giai phap va Dich vu - Hà Nội

Trợ lý Giám Đốc

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Sam Linh - Bình Dương

Trợ Lý Giám Đốc Phát Triển Dự Án ( giai đoạn 1) 23

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng- Trợ Lý Giám Đốc

Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc Kinh Doanh

Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000₫ một tháng

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Việt Nam

Nhân viên hành chính văn phòng- trợ lý giám đốc

Cong ty TNHH Cong Nghe Han Weldcom - Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh

Trợ lý giám đốc

Cong ty TNHH Thai Nakorn Patana - Hà Nội

tuyển dụng:giám đốc, trợ lý, quản lý, thủ kho, kế toán,kinh doanh

Nghệ An

Trợ lý Giám Đốc

Cong ty TNHH Mot thanh vien Sam Linh - Bình Dương

Trợ lý giám đốc kiêm trưởng phòng kinh doanh

Cong ty Co phan truyen thong va phat trien cong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>