32517  

việc làm tro ly giam doc

  

Trợ lý phó giám đốc 30

Cong ty Co phan Dich vu va quan ly Mipec - Hà Nội

Trợ Lý Phó Giám Đốc

Cong ty co phan dich vu va quan ly Mipec - Hà Nội

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Cong Ty TNHH Dich Vu Quan Ly Tai San VSIP - Việt Nam

Trợ lý giám đốc mảng công nghệ tại HN

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Hà Nội

Trợ lý giám đốc mảng công nghệ tại HN

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Hà Nội

Trợ lý giám đốc mảng công nghệ tại HN

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Hà Nội

Trợ lý Tổng giám đốc phụ trách biên tập

Cong ty vang bac da quy Bao Tin Minh Chau - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc (Assistant to Director) 31

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hà Nội

Trợ lý Tổng giám đốc phụ trách biên tập

Cong ty vang bac da quy Bao Tin Minh Chau - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trợ lý Tổng giám đốc phụ trách biên tập

Cong ty vang bac da quy Bao Tin Minh Chau - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trợ lý Tổng giám đốc phụ trách biên tập

Cong ty vang bac da quy Bao Tin Minh Chau - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trợ lý giám đốc mảng công nghệ tại HN

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Hà Nội

Trợ lý riêng giám đốc, Nhân viên lễ tân

TNHH KS Phuc Long - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc Sale Marketing

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ lý Tổng giám đốc phụ trách biên tập

Cong ty vang bac da quy Bao Tin Minh Chau - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trợ lý giám đốc mảng công nghệ tại HN

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Hà Nội

Trợ lý giám đốc mảng công nghệ tại HN

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Hà Nội

Trợ lý giám đốc mảng công nghệ tại HN

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Hà Nội

Trợ lý Tổng giám đốc phụ trách biên tập

Cong ty vang bac da quy Bao Tin Minh Chau - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quảng cáo/Marketing/PR - Trợ Lý, Thư Ký Tổng Giám Đốc Biết Tiếng Trung (urgent)

Chicilon Media - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>