24507  

việc làm tro ly giam doc

  

Phó Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà - Trợ Lý Giám Đốc

Cong ty TNHH MTV Quan ly & Kinh doanh BDS - Hà Nội

Phó Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà - Trợ Lý Giám Đốc

Cong ty TNHH MTV Quan ly & Kinh doanh BDS - Hà Nội

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Đồng Nai

Tuyển Gấp Trợ Lý Giám Đốc (gấp)

Hà Nội - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Trợ lý PHó Tổng Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC KINH DOANH - TRỢ LÝ ĐIỀU HÀNH

Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc - Lương 12tr+ Thưởng

Cong ty TNHH Dich vu va Thuong Mai Bami Bread - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ lý giám đốc Hà Nam

Hà Nam - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ lý giám đốc

Hải Phòng - 8.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Tây Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Trợ Lý Giám Đốc

Cong ty TNHH Ngu Kim Chinh Nguyen VN - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC MẢNG TIẾNG NHẬT

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc - Lương 12tr+ Thưởng

Hà Nội - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC TIẾNG ANH

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>