23927  

việc làm tro ly giam doc

  

Trợ lý giám đốc Khối vận hành 23

Cong ty CP Ban le va Quan ly BDS Dai - Hà Nội

Phiên dịch/Trợ lý giám đốc nói Tiếng Anh/Tiếng Hàn

Cong ty May mac von dau tu My - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thư ký, Kiêm trợ lý Ban Giám đốc

Hà Nội

Trơ lý Tổng giám đốc mảng dịch vụ (bảo hành ICT)

Hà Nội

Trợ lý giám đốc biết tiếng Hoa 23

Cong Ty TNHH Cong Nghe TECO VN - Đồng Nai

Trợ lý Giám Đốc

Cong ty TNHH CLASSY HOME - Tp Hồ Chí Minh

Trợ lý giám đốc biết tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Cong Nghe TECO VN - Đồng Nai

Trợ lý giám đốc

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ NOVA - Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc (khối Khdn)

Hà Nội

Phiên Dịch/trợ Lý Giám Đốc Nói Tiếng Anh/tiếng Hàn

Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc ( Biết Nghiệp Vụ Nhà Hàng)

Hà Nội

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (am hiểu Luật thương mại)

Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc Điều Hành

Đà Nẵng

Trợ Lý Giám Đốc Điều Hành

Đà Nẵng

Trợ Lý Giám Đốc

Hà Nội

Trợ Lý Tổng Giám Đốc Tập Đoàn

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Sự - Trợ Lý Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (am hiểu Luật thương mại)

Hà Nội

Trợ Lý Tổng Giám Đốc Phụ Trách Nhà Máy

Tp Hồ Chí Minh

Trợ lý giám đốc khách sạn 22

Cong ty CP SX TM DV Ngoc Tung - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>