24788  

việc làm tro ly giam doc

  

Ngoại ngữ - Trợ Lý Giám Đốc

CONG TY TNHH MTV BA NOI TRO TAI DANH - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc

Cong ty TNHH MTV Quan ly & Kinh doanh BDS - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc

Cong ty TNHH MTV Quan ly & Kinh doanh BDS - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc

Cong ty TNHH MTV Quan ly & Kinh doanh BDS - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phó Ban Quản Lý Tòa Nhà - Trợ Lý Giám Đốc

Cong ty TNHH MTV Quan ly & Kinh doanh BDS - Hà Nội

Trưởng Phó Ban Quản Lý Tòa Nhà - Trợ Lý Giám Đốc

Cong ty TNHH MTV Quan ly & Kinh doanh BDS - Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc Sale Marketing

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Cộng

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc - Q.7 (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm Website

Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 9.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Đồng Nai

Trợ Lý Giám Đốc - Q.7 (Tiếng Nhật N2)

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Tổng Giám Đốc - Hà Nội

Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc Về Quan Hệ Đối Ngoại

Tp Hồ Chí Minh - 20.000.000-25.000.000₫ một tháng

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC ( Tiếng Anh )

Bình Dương

trợ lý kinh doanh Tổng Giám Đốc

Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc Điều Hành

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc Điều Hành

Tp Hồ Chí Minh

Trợ lý riêng Giám đốc điều hành

Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>