17677  

việc làm tro ly giam doc

  

kiêm trợ lý giám đốc

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc / Sinh Quản

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc

CONG TY CP KINH DOANH TONG HOP VA TU VAN - Việt Nam

Trợ lý Giám đốc

Tp Hồ Chí Minh

Trợ lý giám đốc

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Gíam Đốc Tài Chính

Bình Thuận

Trợ lý phó tổng giám đốc sản xuất cung ứng

Tp Hồ Chí Minh

Trợ lý Tổng Giám đốc chuyên trách dự án

Hà Nội

HR-Link.Vietnam tuyển Trợ lý giám đốc

Hà Nội - 700 $ một tháng

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH YÊU CẦU TIẾNG TRUNG

Tp Hồ Chí Minh

Trợ lý Tổng giám đốc

Tp Hồ Chí Minh

Trợ lý giám đốc (tiếng Hoa) 28

Chi nhanh cong ty CP Nang luong Mat Troi Do - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc Sản Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc Kiêm Quản Lý Nhân Sự

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Phó Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh

Trợ Lý Giám Đốc

Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc

Hà Nội

Trợ Lý Giám Đốc (Tiếng Hoa)

CONG TY TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>