24294  

việc làm trinh duoc vien tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tp.Hcm

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên

CONG TY TNHHH DUOC PHAM MINH PHAT - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Bệnh Viện

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên OTC

Cong ty co phan thuong mai & duoc pham An - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc

CONG TY CO PHAN THUONG MAI DUOC PHAM TAY NAM - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Bệnh Viện Các Tỉnh

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - Tp Hồ Chí Minh

TRÌNH DƯỢC VIÊN TẠI TP.HCM VÀ MÊKÔNG 1,2

DNTN Bao Che Dong Duoc Viet - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc

CONG TY CO PHAN THUONG MAI DUOC PHAM TAY NAM - Tp Hồ Chí Minh

Trinh Dược Viên OTC / Phòng Mạch

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM GENOVA - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Miền Nam

Cong Ty TNHH Duoc Pham Viviphaco - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Miền Nam

Cong Ty TNHH Duoc Pham Viviphaco - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên - y học cổ truyền

Cong ty Co phan Duoc Pham Xanh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý Trình dược viên khu vực Miền Bắc

Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên ETC

Cong ty Co phan Duoc Pham Xanh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC - ETC

Cong ty Co phan Duoc Pham Xanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quảng cáo/Marketing/PR - Trình Dược Viên

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM LINH DAT - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Bệnh Viện Các Tỉnh

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Bệnh Viện

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên

Cong ty TNHH duoc pham THIEN THAO - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Miền Nam

Cong Ty TNHH Duoc Pham Viviphaco - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>