47353  

việc làm trinh duoc vien tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên khối bệnh viện / nhà thuốc 25

Cong Ty TNHH Duoc Pham Sao Moc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC,OTC

Cong ty TNHH Duoc Pham Sao Moc - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên bệnh viện 25

Cong Ty TNHH Duoc Pham Sao Moc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc / Etc

Cong ty Co phan Y Duoc 3T (3T Pharma) - Tp Hồ Chí Minh

Trinh dược viên OTC hoặc CTV OTC 25

Cong ty Co phan Duoc Pham Xanh - Tp Hồ Chí Minh

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc Khu Vực Tp Hcm

Cong ty TNHH TM Duoc Pham Nhat Long - Tp Hồ Chí Minh

Kinh doanh - Trình Dược Viên Etc, Otc

Cong ty TNHH Duoc pham Sao Moc - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên Otc

Cong ty Co phan duoc pham Thien Minh Phuc - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Trình Dược Viên

Cong ty TNHH Duoc pham Y.A.C - Tp Hồ Chí Minh - 3.100.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên

Cong ty Co phan Y Duoc 3T (3T Pharma) - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển trình dược viên khu vực Hồ Chí Minh 13

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM SAO KIM - Tp Hồ Chí Minh

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc Tp. Hồ Chí Minh

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Khu Vực Tp Hcm

Cong ty TNHH TM Duoc Pham Nhat Long - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý Trình dược viên toàn quốc

Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Toàn Quốc

Cong Ty Co Phan Duoc Pham ECO (ECO Pharma JSC) - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Quản Lý Trình Dược Viên Otc

Cong Ty Co Phan Duoc Pham ECO (ECO Pharma JSC) - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên

Cong ty TNHH Thao Duoc Viet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên

Cong Ty Co Phan Phan Phoi Duoc Sai Gon (SD - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên Khối Bệnh Viện, Nhà Thuốc

Cong ty TNHH duoc pham Sao Moc - Tp Hồ Chí Minh - 200-500 $ một tháng

Trình Dược Viên Bệnh Viện

Cong ty TNHH duoc pham Sao Moc - Tp Hồ Chí Minh - 200-500 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>