86145  

việc làm trinh duoc vien tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

TRÌNH DƯỢC VIÊN ETC - OTC 28

CONG TY DUOC PHUC TIN PHARMAR - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên OTC / ETC

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM XANH - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên OTC khu vực Tp HCM 26

Cong ty TNHH Duoc pham Phuc An Khang - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên tại Tp.HCM 22

Cong ty TNHH MTV Nam Duoc Phuong Nam - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý trình dược viên( ETC)

Cong ty TNHH Duoc Pham Khai Hoan Vinh - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên OTC các tỉnh

Cong ty TNHH Duoc Pham Le Khai - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên

Cong ty TNHH Dong duoc Xuan Quang - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên_OTC

Cong ty CP Y - Duoc Bao Viet - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC ,OTC

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Thiet Bi Y Khoa - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC, ETC - TP. HCM

Hang Duoc pham Osaka - CN Ho Chi Minh - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên Tp.HCM/Nhân Viên Kinh Doanh Dược Phẩm

Cong Ty TNHH MTV Nam Duoc Phuong Nam - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên khu vực miền Nam 22

Cong ty Co Phan Thuong Mai Duoc Pham Quoc Te - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên ETC 18

Cong ty CP SXKD Duoc va TTB Y Te Viet - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên

Cong Ty TNHH Duoc Pham Nam Phu Thinh - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên. 13

Cty TNHH Duoc Pham TBYT Tan Duc - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên ETC - OTC HCM 11

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên OTC tại Hà Nội và TP HCM 10

Cong ty TNHH Phan phoi Duoc pham Au My - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên Khối ETC

Cty Co Phan Nam Duoc - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên OTC , ETC TP HCM

Cong ty co phan duoc pham GENOVA - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC , ETC

Hang Duoc Pham Osaka - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>