44964  

việc làm trinh duoc vien tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Trinh dược viên OTC

Cong ty Co Phan Duoc Pham Sao Kim - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc & Etc

Cong ty TNHH Duoc Pham Thuoc Viet - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên tỉnh Toàn quốc

Cong ty co phan duoc pham Ginic - Tp Hồ Chí Minh - 4.550.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty TNHH thao duoc Dai Thien Nuong - Chi - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên

Cong ty TNHH Duoc Pham Nghiem Gia - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty TNHH Bao Che Dong Duoc Thien Hung - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH Duoc Pham Nghiem Gia - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Khu Vực Tp Hcm

Cong ty TNHH Duoc Pham Han - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Khu Vực Tp.Hcm

Cong ty Co phan Y Duoc 3T (3T Pharma) - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc & Etc

Cong ty TNHH Duoc Pham Thuoc Viet - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên

Cong ty Duoc Pham Botania - Chi Nhanh TP.HCM - - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Khu Vực Tp.Hcm

Cong ty Co phan Y Duoc 3T (3T Pharma) - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên

Cong ty Duoc Pham Phan Nam - Tp Hồ Chí Minh - 200-500 $ một tháng

Trình dược viên ETC,OTC

Cong ty TNHH Duoc Pham Sao Moc - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên khối bệnh viện / nhà thuốc 25

Cong Ty TNHH Duoc Pham Sao Moc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên bệnh viện 25

Cong Ty TNHH Duoc Pham Sao Moc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc / Etc

Cong ty Co phan Y Duoc 3T (3T Pharma) - Tp Hồ Chí Minh

Trinh dược viên OTC hoặc CTV OTC 25

Cong ty Co phan Duoc Pham Xanh - Tp Hồ Chí Minh

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc Khu Vực Tp Hcm

Cong ty TNHH TM Duoc Pham Nhat Long - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên Otc

Cong ty Co phan duoc pham Thien Minh Phuc - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>