25650  

việc làm trinh duoc vien tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tp.Hcm

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Tp Hồ Chí Minh

Kinh doanh - Trình Dược Viên Tp.Hcm

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Kênh Siêu Thị

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên

CONG TY TNHH DUOC NHAN HUNG - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Quản Lý Trình Dược Viên - Miền Đông

CONG TY TNHH TM VA DUOC PHAM HUNG VIET - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên OTC tại Go vap, Quận 12 26

Cong Ty TNHH Thuong Mai Duoc Pham Min Max - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Quoc Te Abipha - Tp Hồ Chí Minh

Kinh doanh - Trình Dược Viên

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Quoc Te Abipha - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Bệnh Viện Các Tỉnh

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên Otc

Cong ty Co phan Duoc pham Medbolide - Tp Hồ Chí Minh - 200-500 $ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Thành Phố

Cong ty CP DT Duoc Tam Thanh - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên.. 19

Cong ty Co Phan Duoc Pham Bao Phuc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên, 19

Cong ty Co Phan Duoc Pham Bao Phuc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty Co Phan Duoc Pham Bao Phuc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên,, 19

Cong ty Co Phan Duoc Pham Bao Phuc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC và OTC 18

Cong ty Co phan Duoc Pham Xanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên nhà thuốc

Cong ty Co Phan Duoc Pham Bao Phuc - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty Co Phan Duoc Pham Bao Phuc - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên 5-7 Triệu (Hồ Chí Minh)

CONG TY TNHH TM VA DUOC PHAM HUNG VIET - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên trình dược - OTC

Cong ty Co Phan Duoc Pham Bao Phuc - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>