25108  

việc làm trinh duoc vien tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tp.Hcm

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Kênh Siêu Thị

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên

Cong ty TNHH mot thanh vien Duoc pham Trung uong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC - ETC

Cong ty Co phan Duoc Pham Xanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC

Cong ty Co phan Duoc Pham Xanh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty Co phan Duoc Pham Xanh - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý Trình dược viên

Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO - Tp Hồ Chí Minh

Quảng cáo/Marketing/PR - Trình Dược Viên

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM LINH DAT - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên hoặc cộng tác viên TP HCM

Cong ty TNHH duoc pham PHYTOSANTE Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Bệnh Viện Các Tỉnh

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Bệnh Viện

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên

Cong ty TNHH duoc pham THIEN THAO - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý Trình dược viên

CONG TY TNHH DUOC PHAM UC CHAU (AustrapharmVN) - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên - HCM

Cong ty Co phan Duoc pham Viet Duc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc Khu Vực Miền Trung & Mekong

Cong Ty Co Phan Duoc Pham ECO (ECO Pharma JSC) - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Miền Nam

Cong Ty TNHH Duoc Pham Viviphaco - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Miền Nam

Cong Ty TNHH Duoc Pham Viviphaco - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Khu Vực Miền Nam

Cong Ty TNHH Duoc Pham Viviphaco - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên khu vực miền nam 06

Cong ty CP Duoc pham Zenova - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Khu Vực Miền Nam

Cong Ty TNHH Duoc Pham Viviphaco - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>