24852  

việc làm trinh duoc vien tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - [Tuyển Gấp] Trình Dược Viên

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC, ETC ( HN- TP HCM)

HANG DUOC PHAM OSAKA - TPHCM - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên ETC, OTC

Cong Ty TNHH Duoc Pham Khai Hoan Vinh - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên ( 6 Nhân Viên )

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Va Thiet Bi Y - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Sao Kim - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên

Cong ty TNHH Duoc Pham Thuoc Viet - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên ETC HCM 05

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Trình Dược Viên Otc

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Sao Kim - Tp Hồ Chí Minh

TRÌNH DƯỢC VIÊN ETC - OTC 28

CONG TY DUOC PHUC TIN PHARMAR - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên OTC / ETC

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM XANH - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên

Cong Ty TNHH Duoc Pham Nam Phu Thinh - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý Trình dược viên

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Sen - Tp Hồ Chí Minh

Đại lý kiêm trình dược viên

Cong ty co phan Hoa Duoc - Tp Hồ Chí Minh

Tiếp thị và Trình dược viên

Cong ty TNHH TM duoc pham NANOPHAR - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên OTC

Cong ty Co phan Duoc pham SARA - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên

Cong ty TNHH Duoc Pham Thuoc Viet - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển trình dược viên

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Duoc Pham TriTiPha - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Etc

Cong ty Co phan Duoc pham ECO (ECO Pharma JSC) - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên tp Hồ Chí Minh 22

Cong ty cp duoc va vat tu y te Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trinh dược viên OTC, ETC (Tp.HCM và Hà Nội) 18

Cong ty Co phan Duoc Pham Xanh - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>