33991  

việc làm trinh duoc vien tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên khảo sát thị trường

CONG TY TNHH DUOC NHAN HUNG - Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Quản Lý Trình Dược Viên Tp.Hcm

Cong ty co phan thuong mai va duoc pham An - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên - Cộng Tác Tại Bv Chấn Thương Chỉnh Hình

Cong ty TNHH Duoc Pham Sao Moc - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Bệnh Viện Các Tỉnh

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Bệnh Viện Các Tỉnh

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Bệnh Viện

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên OTC (3-5 Vị Trí)

Cong Ty TNHH Duoc Pham TPVN - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc - Hcm Và Các Tỉnh

Cong Ty Co Phan Duoc Pham ECO (ECO Pharma JSC) - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên Phòng Khám (2-4 Vị Trí)

Cong Ty TNHH Duoc Pham TPVN - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên (các tỉnh miền Bắc)

Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc - Tp Hcm

CONG TY CO PHAN DUOC TAM DUOC - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Miền Tây

CONG TY TNHH TM DUOC PHAM DONG DAI DUONG - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Hcm

CONG TY TNHH TM DUOC PHAM DONG DAI DUONG - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Miền Đông

CONG TY TNHH TM DUOC PHAM DONG DAI DUONG - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Bệnh Viện

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý vùng - Trình Dược Viên Toàn Quốc

Cong ty TNHH TMDV NAM DUOC SAI GON ( NDSG) - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Hoặc Cộng Tác Viên Tphcm

CONG TY TNHH DUOC PHAM PHYTOSANTE VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Bệnh Viện Các Tỉnh

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Khu Vực Miền Tây

Cong ty TNHH TM Duoc pham Dai Duc Manh - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Bán Hàng (Trình Dược Viên) Tại Miền Đông

CONG TY TNHH TM DUOC PHAM DONG DAI DUONG - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>