45129  

việc làm trinh duoc vien tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - [Tuyển Gấp] Trình Dược Viên

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Tp.Hcm, Cà Mau

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Tp Hồ Chí Minh - Cà Mau - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên tại Tp.HCM và các tỉnh 27

DNTN Bao Che Dong Duoc Viet - Chi nhanh Ho - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên

Cong ty TNHH Duoc Pham Phuc Dat - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên

Cong Ty Co Phan Phan Phoi Duoc Sai Gon (SD - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên

Cty CP Duoc Pham Thien Minh Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Kinh doanh - Trình Dược Viên

Cty CP Duoc Pham Thien Minh Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý trình dược viên. 21

Cong ty Duoc Pham Botania - Chi Nhanh TP.HCM - - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cong ty CP Duoc Pham Hoang Giang - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên OTC, ETC ( HN- TP HCM) 21

Cong ty co phan duoc pham Genova - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc

Cong ty TNHH Duoc Pham Phuc Dat - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên OTC, ETC ( HN- TP HCM)

Cong ty co phan duoc pham Genova - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên

Cty CP Duoc Pham Thien Minh Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Kinh doanh - Trình Dược Viên

Cty CP Duoc Pham Thien Minh Phuc - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Khu Vực Miền Tây

Cong ty TNHH Duoc Pham Hoang Nguyen - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc

Cong ty TNHH Duoc Pham Hoang Nguyen - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên

Hang Duoc Pham OSAKA- CN Ho Chi Minh - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên-Colla-TPHCM-Toàn quóc

Cong ty TNHH Duoc Pham Khai Hoan Vinh - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý trình dược viên( ETC)

Cong ty TNHH Duoc Pham Khai Hoan Vinh - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên_OTC

Cong ty CP Y - Duoc Bao Viet - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>