44940  

việc làm trinh duoc vien tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Quản Lý Trình Dược Viên

Cong Ty CP Lien Doanh Duoc G&P - France - Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên

CTY Dong Nam Duoc Hong Vuong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Trình Dược Viên - Otc Khu Vực Hồ Chí Minh

CONG TY TNHH DUOC PHAM DO THANH - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Trình Dược Viên

CTY Dong Nam Duoc Hong Vuong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Khu Vực Phía Nam

Cong ty Co phan Duoc Pham Hoa Thien Phu - Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Tp.Hcm

Cong ty TNHH TM Duoc pham Dai Duc Manh - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Khu Vực Miền Trung, Miền Nam

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM AN HOA - Tp Hồ Chí Minh - Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Tp Hcm - Miền Đông- Miền Tây

CONG TY CP DUOC PHAM THIEN MINH PHUC - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

CONG TY TM DUOC PHAM NGUYEN VY - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Bệnh Viện Các Tỉnh

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - An Giang - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Khu Vực Miền Trung, Miền Nam

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM AN HOA - An Giang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Trình Dược Viên Otc (Nhân Viên Kinh Doanh)

Cong ty Co phan Y Duoc 3T (3T Pharma) - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc (Nhân Viên Kinh Doanh)

Cong ty Co phan Y Duoc 3T (3T Pharma) - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc

Cong ty Co phan Y Duoc 3T (3T Pharma) - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc - Toàn Quốc

Cong Ty Co Phan Duoc Pham ECO (ECO Pharma JSC) - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Khu Vực Tỉnh

Cong Ty Co Phan Duoc Pham ECO (ECO Pharma JSC) - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên - Otc Khu Vực Hồ Chí Minh

CONG TY TNHH DUOC PHAM DO THANH - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh Dược Phẩm (Trình Dược Viên)

CTY CO PHAN DT - KD DUOC PHAM CHAU AU - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Quản Lý Trình Dược Viên Otc Khu Vực Miền Nam

Cong Ty CP Duoc Pham Vinacare - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc

Cong ty Co phan Thuong mai Duoc My pham Dao - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>