40822  

việc làm trinh duoc vien tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Các Tỉnh Miền Nam

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên ETC,OTC

Cong ty TNHH Duoc Pham Sao Moc - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên OTC Khu Vực Hồ Chí Minh

Cong Ty TNHH Kinh Doanh Duoc Thien Thanh - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên 26

Cong ty TNHH Thao Duoc Viet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

CONG TY CO PHAN DUOC PHUC MINH - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên nhà thuốc

CONG TY CO PHAN DUOC PHUC MINH - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên

CONG TY CO PHAN DUOC PHUC MINH - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên. 13

Cong ty TNHH Thao Duoc Viet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC , ETC TP HCM 12

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM GENOVA - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên ETC, OTC

Cong Ty TNHH Duoc Pham Khai Hoan Vinh - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên OTC, ETC ( TP HCM)

HANG DUOC PHAM OSAKA - TPHCM - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Trình Dược Viên - Đông Nam Bộ

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DUOC PHAM HUNG VIET - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Trình Dược Viên Tp.HCM

Cong Ty TNHH Thuong Mai Duoc Pham Trang Ly - Tp Hồ Chí Minh

Chăm sóc khách hàng - Trình Dược Viên OTC

Cong Ty Co Phan Dau Tu Y Duoc Tam Thanh - Tp Hồ Chí Minh

tuyển trình dược viên otc, nhân viên kinh doanh

cong ty tnhh duoc pham be sante - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên

Cong Ty Co Phan Phan Phoi Duoc Sai Gon (SD - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên (otc, Etc)

Cong ty TNHH Duoc Pham Linh An - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Kontum

Cong ty Co phan Duoc pham ECO (ECO Pharma JSC) - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc - Cộng Tác Viên Phòng Khám

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên

Cong ty TNHH Dong duoc Xuan Quang - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>