42579  

việc làm trinh duoc vien tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH mot thanh vien Duoc pham Trung uong - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Viet Au - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC nhóm hàng nhập từ Pháp

Cong ty TNHH Duoc Pham T va B - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên ETC

Cong ty Co Phan Duoc Pham MEDBOLIDE - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên bệnh viện ETC

Cong ty TNHH Duoc Pham T va B - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH Duoc Pham T va B - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Quoc Gia - CN - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Quản Lý Trình Dược Viên Otc

Cong Ty Co Phan Duoc Pham ECO (ECO Pharma JSC) - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Làm Việc Tại Tp.Hcm

Cong Ty Co Phan Duoc Phu My - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Toàn Quốc

Cong Ty Co Phan Duoc Pham ECO (ECO Pharma JSC) - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên OTC tp Hồ Chí Minh

Cong ty TNHH TM Duoc Pham Nhat Long - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH Duoc Nhan Hung - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

CONG TY CP DUOC VTYT TAM DUC - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Quoc Gia - CN - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý trình dược viên OTC (khu vực nam trung bộ)

Duoc Quoc Gia Mien Nam - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản lý trình dược viên OTC (khu vực nam trung bộ)

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Quoc Gia - CN - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

cong ty TNHH duoc pham Hoa Sen - Tp Hồ Chí Minh - 200-500 $ một tháng

Trình dược viên OTC

Duoc Quoc Gia Mien Nam - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Lương Cao Từ 5 Đến 7 Triệu

CONG TY TNHH TM VA DUOC PHAM HUNG VIET - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Nhà Thuốc

Cong ty TNHH Duoc pham Sao Moc - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>