52876  

việc làm trinh duoc vien tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Các Tỉnh Miền Nam

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Tp Hồ Chí Minh

tuyển trình dược viên otc, nhân viên kinh doanh

cong ty tnhh duoc pham be sante - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Etc/ Otc Tphcm

Cong ty TNHH duoc pham Sao Moc - Tp Hồ Chí Minh - 200-500 $ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Quản Lý Trình Dược Viên Otc

Cong Ty Co Phan Duoc Pham ECO (ECO Pharma JSC) - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Toàn Quốc

Cong Ty Co Phan Duoc Pham ECO (ECO Pharma JSC) - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên

Cong ty TNHH Thao Duoc Viet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC,OTC 28

Cong ty TNHH Duoc Pham Sao Moc - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên ETC,OTC

Cong ty TNHH Duoc Pham Sao Moc - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên OTC Khu Vực Hồ Chí Minh

Cong Ty TNHH Kinh Doanh Duoc Thien Thanh - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên

Cong Ty Co Phan Phan Phoi Duoc Sai Gon (SD - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Kontum

Cong ty Co phan Duoc pham ECO (ECO Pharma JSC) - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh phát triển thị trường, trình dược viên

Cong Ty CP Thao Duoc The Gioi - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trình dược viên OTC và ETC

Cong ty TNHH Duoc pham Phuc Dat - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên

Cong ty TNHH Dong duoc Xuan Quang - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý trình dược viên( ETC)

Cong ty TNHH Duoc Pham Khai Hoan Vinh - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên-Colla-TPHCM-Toàn quóc

Cong ty TNHH Duoc Pham Khai Hoan Vinh - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên

Hang Duoc Pham OSAKA- CN Ho Chi Minh - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên otc- etc

Hang Duoc pham Osaka - CN Ho Chi Minh - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên_OTC

Cong ty CP Y - Duoc Bao Viet - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty TNHH Dong duoc Xuan Quang - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>