1243  

việc làm trinh duoc vien tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

CTV trình dược viên OTC

Cong Ty TNHH Duoc Pham Qcm - Hà Nội - Hải Phòng

Trình dược viên

Cong ty TNHH kinh doanh duoc Thien Thanh - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC - ETC tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Va Thiet Bi Y - Hải Dương - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Coong ty TNHH Duoc Pham Nhat Tam - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Coong ty TNHH Duoc Pham Nhat Tam - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Coong ty TNHH Duoc Pham Nhat Tam - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC khu vực phía Bắc

Cong ty Co phan Kinh doanh Duoc pham Chau Au - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên kênh nhà thuốc tại Hải Phòng, Tuyên Quang

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Tuyên Quang - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty co phan duoc pham Thien Phuc - Hải Phòng

Dược Thiên Thành Tuyển Trình Dược Viên

Hải Phòng - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC - ETC

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Otc, Etc

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty Co phan Fulink Viet Nam - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC - Phụ trách

Hải Phòng

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc, Etc Tại Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Cong ty TNHH Thuong mai FCM - Hải Dương - Hải Phòng

Tuyển Trình Dược Viên OTC Hải Phòng

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Otc, Etc khu vực miền bắc, toàn quốc

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Otc-Etc phát triển thị trường

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Otc, Etc khu vực toàn quốc, miền bắc

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>