1163  

việc làm trinh duoc vien tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình Dược Viên Địa Bàn Hải Phòng - Hải Dương

Cong ty co phan Nam Duoc - Hải Dương - Hải Phòng

Trình Dược Viên Địa Bàn Hải Phòng - Hải Dương

Cong ty co phan Nam Duoc - Hải Dương - Hải Phòng

Trình dược viên Hải Phòng

Cong ty Co phan duoc pham An Hung - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh/ Trình dược viên khu vực Hải Phòng

Cong ty Co phan duoc pham An Hung - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty co phan duoc pham Thien Phuc - Hải Phòng

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc , Etc Tại Hải Dương , Hải Phòng , Quảng Ninh

Cong ty TNHH Thuong mai FCM - Hải Dương - Hải Phòng

Trình Dược Viên OTC

Hà Nội - Hải Phòng

Trình Dược Viên Địa Bàn Hải Phòng - Hải Dương

Hải Dương - Hải Phòng

Trình Dược Viên Địa Bàn Hải Phòng - Hải Dương 30

Hải Dương - Hải Phòng

Trình dược viên Hải Phòng, Hải Dương( lương căn bản 6-9tr)

Tat ca Muc luong - Hải Dương - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Trình Dược Viên OTC/kênh nhà thuốc)

Hải Dương - Hải Phòng

Trình Dược Viên Địa Bàn Hải Phòng - Hải Dương

Hải Dương - Hải Phòng

Trình Dược Viên

Hà Nội - Hải Phòng

Trình dược viên, NVKD

Hải Phòng - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Hải Phòng

Tuyển gấp trình dược viên

Hải Phòng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Kênh Otc

Cong ty TNHH Phan Phoi Lien Ket Quoc Te - Hà Nội - Hải Phòng

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện Khu Vực Hải Phòng

Hải Phòng

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện Khu Vực Hải Phòng

Hải Phòng

Tuyển nhân viên bán hàng thuốc tân dược Hải Phòng

Hải Phòng - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>