2013  

việc làm trinh duoc vien tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên kiêm đại lý các tỉnh phía Bắc

Cong ty co phan duoc pham Bao VIet - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty Co phan Hoa Duoc - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Hải Phòng

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM ECO (ECO PHARMA J.S.C) - Hải Phòng

Trình dược viên/ Cộng tác viên làm tại Hải Phòng

Cong ty Co phan duoc pham Xanh - van phong - Hải Phòng

Trình Dược Viên/ Cộng Tác Viên Làm Tại Hải Phòng

Cong Ty CP Duoc Pham Xanh - VP Dai Dien - Hải Phòng

Quản lý trình dược viên khu vực Đồng bằng sông Hồng

Cong ty TNHH Dong duoc Phuc Hung - Hải Phòng

Trình dược viên các tỉnh Miền Bắc

Cong ty Co Phan Duong Duoc Vinh Kim - Hải Phòng

Trình dược viên - OTC các tỉnh

Cong ty duoc pham BENEPHAR - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên (Quảng Ninh - Hải Phòng - Sơn La)

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM ECO (ECO PHARMA J.S.C) - Quảng Ninh - Hải Phòng

Quản lý Trình dược viên tỉnh

Cong ty duoc pham BENEPHAR - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương

Cong ty CP Hoa Duoc - Hải Dương - Hải Phòng

Trình dược viên

Cong ty Co Phan Duong Duoc Vinh Kim - Hải Phòng

Trình dược viên kênh OTC (Nhóm TPCN)

Cong ty Co Phan Duoc Pham Truong Tho - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên khu vực các tỉnh Miền Bắc

Cong ty Co Phan Duong Duoc Vinh Kim - Hải Phòng

Trình dược viên khu vực các tỉnh Miền Bắc

Cong ty Co Phan Duong Duoc Vinh Kim - Hải Phòng

Trình dược viên

Cong ty Co phan Duoc pham ECO ( ECO PHARMA - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty Co phan Hoa Duoc - Hải Phòng

Trình dược viên

Cong ty TNHH TM Thao duoc Thai Phong - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH Duoc Pham Siberia - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty Duoc Ha Minh - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>