1612  

việc làm trinh duoc vien tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên ETC

Cong ty CP Thuong Mai Duoc Pham Binh Minh - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC

Cong ty CP Thuong Mai Duoc Pham Binh Minh - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên kênh nhà thuốc tại Hải Phòng, Tuyên Quang

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Tuyên Quang - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Hoặc Cộng Tác Viên Tại Hải Phòng

CONG TY TNHH DUOC PHAM PHYTOSANTE VIET NAM - Hải Phòng

Quản lý trình dược viên ETC, OTC tại các tỉnh thành

Cong ty cp duoc va vat tu y te Thanh - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty CP Duoc Pham OPC - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

CONG TY TNHH EUROTEK-PHARM - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên các tỉnh miền Bắc

Cong ty TNHH MT Phaco - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Trình Dược Viên Otc

Hải Phòng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty co phan RUBY PHARMA - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty co phan RUBY PHARMA - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Cần tuyển gấp Trình Dược Viên Tỉnh

Hải Phòng - 400-800 $ một tháng

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc Tại Hải Dương , Hải Phòng , Quảng Ninh

Cong ty TNHH Thuong mai FCM - Hải Dương - Hải Phòng

Chăm sóc khách hàng - Trình Dược Viên Otc Tại Hải Dương , Hải Phòng , Quảng Ninh

Cong ty TNHH Thuong mai FCM - Hải Dương - Hải Phòng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Tại Hòa Bình Và Hải Phòng

Cong Ty TNHH EUROTEK-PHARM - Hòa Bình - Hải Phòng

Chăm sóc khách hàng - Trình Dược Viên Otc Tại Hải Dương , Hải Phòng , Quảng Ninh

Cong ty TNHH Thuong mai FCM - Hải Dương - Hải Phòng

Trình Dược Viên OTC

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

CONG TY TNHH EUROTEK-PHARM - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC - Hải Phòng

Hải Phòng

Trình dược viên

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>