1274  

việc làm trinh duoc vien tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên

Cong ty duoc pham quoc te A Chau - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty TNHH duoc pham Tam Binh - Hải Phòng

Trình dược viên.OTC

Cong ty TNHH Duoc Pham Alanta - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý Trình dược viên OTC

Cong ty Co phan duoc pham Vinacare - Hải Phòng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC khu vực phía Bắc

Cong ty Co phan Kinh doanh Duoc pham Chau Au - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC

Cong ty CP Thuong Mai Duoc Pham Binh Minh - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC

Cong ty CP Thuong Mai Duoc Pham Binh Minh - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên kênh nhà thuốc tại Hải Phòng, Tuyên Quang

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Tuyên Quang - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý trình dược viên OTC, ETC 04

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty co phan IDC Pharma - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC- Hải Phòng

Cong ty TNHH DKSH Viet Nam - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC , ETC toàn quốc

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Hải Dương - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Otc, Etc khu vực miền bắc, toàn quốc

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý trình dược viên OTC, ETC

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Otc-Etc phát triển thị trường

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Otc, Etc khu vực toàn quốc, miền bắc

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Otc-Etc phát triển thị trường 01

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Kênh Otc

Cong ty TNHH Phan Phoi Lien Ket Quoc Te - Hà Nội - Hải Phòng

Tuyển gấp trình dược viên

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>