1333  

việc làm trinh duoc vien tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý Trình dược viên OTC

Cong ty Co phan duoc pham Vinacare - Hải Phòng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH Duoc Pham Duoc Lieu Kinh Bac - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tại Địa Bàn Hải Phòng

Cong ty co phan Nam Duoc - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC

Cong ty CP Thuong Mai Duoc Pham Binh Minh - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC

Cong ty CP Thuong Mai Duoc Pham Binh Minh - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên kênh nhà thuốc tại Hải Phòng, Tuyên Quang

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Tuyên Quang - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC , ETC toàn quốc

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Hải Dương - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Trình Dược Viên

Hà Nội - Hải Phòng - 500-800 $ một tháng

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc , Etc Tại Hải Dương , Hải Phòng , Quảng Ninh

Cong ty TNHH Thuong mai FCM - Hải Dương - Hải Phòng

Tuyển trình dược viên OCT tại Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Hải Dương - Hải Phòng

Trình dược viên

Hải Dương - Hải Phòng

Tuyển gấp trình dược viên

Hải Phòng

Quản Lý Trình Dược Viên Otc

Hải Phòng

Trình Dược Viên Tại Địa Bàn Hải Phòng

Hải Phòng

Trình dược viên các tỉnh miền Bắc

Cong ty TNHH MT Phaco - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Cần tuyển gấp Trình Dược Viên Tỉnh

Hải Phòng - 400-800 $ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Tại Hòa Bình Và Hải Phòng

Cong Ty TNHH EUROTEK-PHARM - Hải Phòng - Hòa Bình

Trình dược viên

Hải Phòng

Trình Dược Viên OTC - Hải Phòng

Hải Phòng

Trình dược viên, NVKD

Hải Phòng - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>