1728  

việc làm trinh duoc vien tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên ETC

Cong ty Co Phan Duoc Pham 4T Pharma - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty Co phan y duoc Phap Au - Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh ( trình dược viên)

Cong ty CP Thuong Mai Duoc Pham Binh Minh - Hải Phòng

Trình dược viên

Cong ty CP Thuong Mai Duoc Pham Binh Minh - Hải Phòng

Trình dược viên OTC Tỉnh

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC các Tỉnh 25

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty co phan dich vu thuong mai va duoc - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC Tỉnh 18

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý trình dược viên ETC, OTC tại các tỉnh thành

Cong ty cp duoc va vat tu y te Thanh - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cty TNHH thuong mai FCM - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH Tue Linh - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cty TNHH thuong mai FCM - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tỉnh

Quảng Ninh - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC tỉnh

Cong ty TNHH Tue Linh - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

CONG TY TNHH EUROTEK-PHARM - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển trình dược viên OCT tại Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Hải Dương - Hải Phòng

Trình dược viên

Hải Phòng

Trình Dược Viên OTC - Hải Phòng

Hải Phòng

Trình dược viên, NVKD

Hải Phòng - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Cần tuyển gấp Trình Dược Viên Tỉnh

Hải Phòng - 400-800 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>