160821  

việc làm trinh duoc vien tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên NHÀ THUỐC 20

Cong ty duoc pham Hoa Duoc - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC / ETC 20

Cong ty Co phan Duoc Pham Xanh - Hà Nội

Trình Dược Viên Bệnh Viện

Cong Ty TNHH Duoc Pham A Au - Hà Nội

Trình dược viên OTC 18

Cong ty co phan Duoc Pham InFo Viet Nam - Hà Nội

Trình dược viên OTC

Cong ty co phan duoc pham Bifaco - Hà Nội

Trình dược viên nhà thuốc nhóm PL-BU2 15

Cong ty co phan duoc pham Phuc Lam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Hà Nội 15

Cong ty co phan duoc pham Bao Viet - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên otc- etc 14

Cong ty Co phan Duoc Pham Genova - Hà Nội - Genova

Trình dược viên nhà thuốc/ quầy thuốc 14

Cong ty co phan duoc pham ARISTA VIETNAM - Hà Nội

Trình dược viên OTC

Cong ty Co phan Kinh doanh Duoc pham Chau Au - Hà Nội

Trình dược viên các tỉnh

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội 12

Cong ty co phan duoc pham Bifaco - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Trình dược viên OTC 12

Cong ty Co phan duoc pham Tien Loc - Hà Nội

Trình dược viên (Long Biên - Gia Lâm) 11

Cong ty co phan duoc pham Phuc Lam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC Khu vực Hà Nôi 11

CONG TY TNHH DUOC PHAM UNESFRANCE - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC 11

Cong ty TNHH duoc pham Kobee Japan - Hà Nội - Nhật Bản

Trình dược viên OTC tại Hà Nội và TP HCM 10

Cong ty TNHH Phan phoi Duoc pham Au My - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên OTC Hà Nội 11

Cong ty Duoc Ha Minh - Hà Nội

Trình dược viên các tỉnh

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC tỉnh 09

Cong ty Duoc Ha Minh - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>