112204  

việc làm trinh duoc vien tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên Hà Nội và các tỉnh 03

Cong ty CP Duoc pham Tin Phong - Hà Nội

Trình Dược Viên OTC/ETC 03

Cong ty Co phan Duoc pham Medbolide - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC Hà Nội 03

Cong ty Co phan Duoc pham Quoc Gia - Hà Nội

Trình dược viên ETC tại Hà Nội 02

Cong ty TNHH Duoc pham Tue Tinh - Hà Nội - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý Trình dược viên OTC 02

Cong ty TNHH Duoc Pham Duoc Lieu Kinh Bac - Hà Nội

Trình Dược Viên OTC 02

Cong ty TNHH Duoc Pham Duoc Lieu Kinh Bac - Hà Nội

Quản lý trình dược viên

Cong ty Duoc Pham Botania - Chi Nhanh TP.HCM - - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên các huyện Hà Nội 01

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC Hà Nội 01

Cong ty CP duoc pham GRANDSTAR Quoc Te - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội 01

Cong ty co phan Duoc Pham Nhat Linh - Hà Nội

Trình dược viên - OTC 27

Cong ty co phan duoc pham Pham Quoc Anh - Hà Nội

Trình dược viên Hà Nội và các tỉnh 28

Cong ty TNHH duoc pham Ngan An - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Bệnh Viện

Cong Ty TNHH Duoc Pham A Au - Hà Nội

Trình Dược Viên Bệnh Viện

Cong Ty TNHH Duoc Pham A Au - Hà Nội

Trình Dược Viên Bệnh Viện

Cong Ty TNHH Duoc Pham A Au - Hà Nội

Trình dược viên Kênh OTC

CONG TY TNHH DUOC PHAM TAN BACH TUNG - Hà Nội

Trình Dược Viên

Cong ty CP TM Duoc pham Ha Lan - Hà Nội - 200-500 $ một tháng

Quản lý trình dược viên tỉnh 25

Cong ty co phan duoc pham Phuc Lam - Hà Nội

Trình dược viên Hà Nội 26

Cong ty CP Duoc pham Tin Phong - Hà Nội

tuyển trình dược viên, y sĩ đa khoa

cong ty duoc pham sao nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>