37278  

việc làm trinh duoc vien tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên ( hà nội và các tỉnh )

Cong ty TNHH duoc pham Delap - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Khu Vực Miền Tây

Cong ty TNHH TM Duoc pham Dai Duc Manh - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên Kênh ETC Và OTC

Cong ty Co phan Y Duoc Lis - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên tại Hà nội và các tỉnh

Cong ty TNHH duoc pham Delap - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ( Hà nội và các tỉnh )

Cong ty TNHH duoc pham Delap - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên tại hà nội và các tỉnh

Cong ty TNHH duoc pham Delap - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC tuyến huyện Hà Nội

Cong ty TNHH Duoc Pham Alanta - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên trên toàn quốc

Cong ty Y Duoc LIS - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC miền Bắc

Cong ty TNHH duoc pham Salko - Hà Nội

Trình dược viên tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

Cong ty duoc pham INFO Viet Nam ( INFO PHARMA) - Hà Nội

Trình dược viên lương 5-7 triệu + hoa hồng

Cong ty CP Duoc pham Hoan Kiem - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cong ty TNHH Duoc Pham Tan An - Hà Nội

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Mức Lương Cạnh Tranh

Chi nhanh Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Linh - Hà Nội

Trình dược viên lương 5-7 triệu + hoa hồng

Cong ty Co Phan Duoc Pham Hoan Kiem Dia chi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Mức Lương Cạnh Tranh

Chi nhanh Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Linh - Hà Nội

Trình Dược Viên

Cong ty CP Duoc Hadico - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Các Tỉnh Phía Bắc

Cong ty Co phan Y Duoc Lis - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM PQA - Hà Nội

Trình Dược Viên

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM PQA - Hà Nội

TRÌNH DƯỢC VIÊN TỈNH (OTC)

Duoc Pham Truong Son - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>