39352  

việc làm trinh duoc vien tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên OTC. 06

Cong ty TNHH duoc pham Alanta - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC các tỉnh phía bắc 06

Cong ty CP duoc pham LafonVietnam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Kênh/CTV ETC+ OTC 05

Cong Ty Co phan Duoc Thao Tue Minh - Hà Nội

Tuyển trình dược viên OTC Hà Nội - thu nhập hấp dẫn

duoc Thuan Tam - Hà Nội

Trình dược viên OTC các tỉnh phía bắc

Cong ty CP duoc pham LafonVietnam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC các tỉnh phía bắc

Cong ty CP duoc pham LafonVietnam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên - cộng tác viên ETC 04

Cong ty Co phan duoc pham An Hung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty TNHH duoc pham Hoa Thien Phu - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên, OTC, ETC

Cong ty CP duoc pham LafonVietnam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC

Cong ty TNHH duoc pham Do Thanh - Hà Nội

Trình dược viên OTC khu vực tỉnh

Cong ty co phan cong nghe duoc pham Viet Phap - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH Duoc Pham Alanta - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên - cộng tác viên OTC 04

Cong ty Co phan duoc pham An Hung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty TNHH Duoc Pham Kim Phuc - Hà Nội

Quản lý trình dược viên OTC tại các tỉnh

Cong ty co phan cong nghe duoc pham Viet Phap - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản lý trình dược viên otc ( Quản lý khu vực)

Cong ty CP Y - Duoc Suc Song Viet - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý trình dược viên OTC tại thủ đô 02

Cong ty co phan cong nghe duoc pham Viet Phap - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC lương trên 10 triệu 02

Cong ty CP Duoc My pham GRANDSTAR - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Hà Nội Và Các Tỉnh Phía Bắc

Cong ty CP Duoc Pham La fon Viet Nam - Hà Nội

Trình dược viên

Cong ty co phan duoc thao Phuc Vinh - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>