48624  

việc làm trinh duoc vien tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC

cong ty thao duoc Hong Phu - Hà Nội - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên - toàn quốc

Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO - Hà Nội

Trinh Duoc Vien

Cong Ty CP Lien Doanh Duoc G&P - France - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Etc Tại Hà Nội

Cong ty TNHH Thuong mai va Duoc pham Hung Viet - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên

cong ty TNHH Duoc pham Vu Linh - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Hà Nội

cong ty TNHH Duoc pham Vu Linh - Hà Nội - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Toàn Quốc

cong ty TNHH Duoc pham Vu Linh - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Lương Hấp Dẫn

cong ty TNHH Duoc pham Vu Linh - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên

Cong ty CP Duoc CN Sinh hoc Biofocus - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Hà Nội

CONG TY TNHH THAO DUOC HONG PHU - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - Hà Nội - Hà Tĩnh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cong ty co phan y duoc Truong Thanh Y - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Trình Dược Viên ( Medical Representative Supervisor) Kênh ETC

Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên Thuốc OTC Hà Nội Và Miền Bắc

Hà Nội

Trình Dược Viên Miền Bắc

Hà Nội - 6.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chuyên viên phát triển thị trường ( Trình dược viên cơ động)

Hà Nội

Chuyên viên phát triển thị trường ( Trình dược viên cơ động)

Hà Nội

Trình Dược Viên Thuốc OTC Hà Nội Và Miền Bắc

Hà Nội

Medical Representative - Trình Dược Viên

Hà Nội

Chuyên viên phát triển thị trường ( Trình dược viên cơ động)

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>