140225  

việc làm trinh duoc vien tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển trình dược viên làm việc tại Hà Nội

Tuyen Trinh duoc vien - Hà Nội

Trình dược viên

Cong ty co phan duoc pham SARA - Thanh Vien - Hà Nội

Trình dược viên bệnh viện

Cong ty TNHH mot thanh vien Duoc pham Trung uong - Hà Nội

Trình dược viên Miền Đông

Cong ty co phan duoc pham SARA - Thanh Vien - Hà Nội

Quản lý trình dược viên

Cong ty co phan duoc pham SARA - Thanh Vien - Hà Nội

Trình dược viên OTC khu vực Hà Nội và Hải Dương

Cong ty co phan duoc pham Bifaco - Hà Nội - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC, ETC

Hang Duoc Pham Osaka - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH Duoc Pham VITA Viet Nam - Hà Nội - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty CP Nam Bao Duoc - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty Co phan Y Duoc Phap Au - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty co phan Duoc pham Gia An - Hà Nội

Trình dược viên OTC

Cong ty co phan duoc pham Bifaco - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

tuyển trình dược viên, y sĩ đa khoa

cong ty duoc pham sao nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên trình độ trung cấp dược

Cong ty cong nghe Duoc Intechpharm - Hà Nội

Quản lý trình dược viên ETC 10

Cong ty CP cong nghe hoa duoc quoc te Tay - Hà Nội

Trình dược viên OTC, ETC 10

Hang duoc pham Osaka - Hà Nội - Osaka, Osaka

Trình dược viên

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Va Duoc Pham An - Hà Nội

Trình dược viên

CONG TY CP DUOC PHAM PHONG PHU - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC và ETC 08

Cong ty co phan duoc pham Bzer - Hà Nội

Tuyển trình dược viên

Cong ty co phan Duoc pham Dai Xuan - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>