38975  

việc làm trinh duoc vien tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển gấp Trình dược viên tại Hà Nội

Cong ty TNHH Kinh Doanh Duoc Thien Thanh - Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Lương Từ 7tr

Cong ty Co Phan Thuong Mai- Duoc Pham Nhat Minh - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển Trình Dược Viên

Cong ty TNHH Kinh doanh Duoc Thien Thanh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển trình dược viên tại Hà Nội

TNHH KD Duoc Thien Thanh - Hà Nội - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC

Cong Ty Co Phan Duong Duoc Vinh Kim - Hà Nội

Trình Dược Viên

Cong ty Co Phan Thuong Mai- Duoc Pham Nhat Minh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty TNHH Duoc Pham Kim Phuc - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC - ETC

Cong ty co phan duoc pham Nova - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC

Cong ty Co phan Kinh doanh Duoc pham Chau Au - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC Địa Bàn Hà Nội (tuyển gấp)

Cong ty co phan Nam Duoc - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC Địa Bàn Hà Nội (tuyển gấp)

Cong ty co phan Nam Duoc - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC

Cong ty CP Duoc Pham St.Andrews Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Trình Dược Viên OTC

VP Dai dien Cong ty TNHH Duoc pham Medipal - - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Trình Dược Viên OTC

VP Dai dien Cong ty TNHH Duoc pham Medipal - - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty co phan thuong mai duoc pham Quoc te - Hà Nội

Trình dược viên Hà Nội , Khu vực miền Bắc

Cong ty co phan thuong mai duoc pham Quoc te - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên trên Toàn quốc

Cong ty Co phan Duoc pham Lis Viet Nam - Hà Nội

Trình dược viên trên Toàn quốc

Cong ty Co phan Duoc pham Lis Viet Nam - Hà Nội

02 Trình Dược Viên ETC

Cong ty co phan duoc pham Namex - Hà Nội

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Khu Vực Miền Tây

Cong ty TNHH TM Duoc pham Dai Duc Manh - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>