52018  

việc làm trinh duoc vien tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên

CONG TY CP DUOC PHAM GIA THUAN - Hà Nội - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Hà Nội

Cong ty Co phan Y Duoc LIS - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Hà Nội

Cong ty Co phan Y Duoc LIS - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Hà Nội

Cong ty Co phan Y Duoc LIS - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Trình Dược Viên

Cong Ty CP Lien Doanh Duoc G&P - France - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty Co phan Duoc pham Quoc te Kinh Bac - Hà Nội

Trình dược viên OTC

Cong ty Co phan Duoc pham Quoc te Kinh Bac - Hà Nội

Trình dược viên Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc

Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO - Hà Nội

Trình Dược Viên

Cong ty co phan y duoc Truong Thanh Y - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cong ty co phan y duoc Truong Thanh Y - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cong ty co phan y duoc Truong Thanh Y - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên

Cong ty TNHH Vien Bang - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc - Hcm

Cong ty TNHH Vien Bang - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên

Hà Nội

Trình Dược Viên Etc

Hà Nội

Trình Dược Viên OTC

Hà Nội

Trình Dược Viên (làm việc tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc)

Hà Nội

Trình Dược Viên Otc

Hà Nội

Trình Dược Viên

Hà Nội

Trình Dược Viên ETC kiêm Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>