39560  

việc làm trinh duoc vien tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý trình dược viên OTC lương 15 triệu 31

Cong ty CP Duoc My pham GRANDSTAR - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên kênh bệnh viện 31

Cong ty co phan y duoc Truong Thanh Y - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC TẠI HÀ NỘI

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM LAVITCO Dia chi : - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng trình dược viên otc tại hà nội

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM LAVITCO Dia chi : - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Ϲong ty co phan duoc pham Ɓao Ƥhuc - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên. 13

Cong ty co phan thuong mai duoc pham quoc te - Hà Nội

Trình dược viên.. 31

Cong ty co phan y duoc Truong Thanh Y - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên

Cong ty Co phan Duoc pham va Thiet bi Y - Hà Nội

Quản lý trình dược viên Miền Bắc 10

Cong ty co phan thuong mai duoc pham quoc te - Hà Nội

Trình dược viên.OTC

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên tỉnh 10

Cong ty TNHH Duoc Pham Vita Viet Nam - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Ϲong ty co phan duoc pham Ɓao Ƥhuc - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc Miền Trung

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Va Duoc Pham Nam - Hà Nội

Trình dược viên.OTC 29

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC. 06

Cong ty TNHH duoc pham Alanta - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc Miền Nam

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Va Duoc Pham Nam - Hà Nội

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc Miền Bắc

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Va Duoc Pham Nam - Hà Nội

Trình dược viên các tỉnh miền Bắc. 30

Cong ty co phan duoc pham An Hung - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc

Cong Ty Co Phan Thuong Mai Va Duoc Pham Nam - Hà Nội

Trình dược viên ETC

Cong ty TNHH Duoc pham Duoc lieu Kinh Bac - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>