Việc làm trinh duoc vien tại Hà Nội

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 36689 việc làm  

Trình dược viên OTC

Cong ty Co phan Duoc pham Quoc te Kinh Bac - Hà Nội

Trình dược viên OTC

Cong ty Co phan Duoc pham Quoc te Kinh Bac - Hà Nội

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Khu Vực Miền Bắc

Cong ty TNHH PTTM Duoc pham An Phat - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC ĐỊA BÀN HÀ NỘI

CONG TY TNHH DTPT KHKT DUOC PHAM A.N.Z VIET NAM - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC ĐỊA BÀN HÀ NỘI

CONG TY TNHH DTPT KHKT DUOC PHAM A.N.Z VIET NAM - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Hà Nội (Lương Cao)

Cong ty TNHH Thuong mai Duoc pham Minh Hanh - Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Etc Tại Hà Nội - Hồ Chí Minh

Cong ty TNHH Thuong mai va Duoc pham Hung Viet - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Bảo hiểm/Tư vấn - Trình Dược Viên Etc Tại Hà Nội - Hồ Chí Minh

Cong ty TNHH Thuong mai va Duoc pham Hung Viet - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Quản Lý Trình Dược Viên Địa Bàn Hà Nội

Cong ty TNHH Duoc pham Hieu Anh - Hà Nội

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc

Cong ty co phan duoc pham Bach Nien Tam - Hà Nội - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên - toàn quốc

Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO - Hà Nội

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Quản Lý Trình Dược Viên Hà Nội Và Miền Trung

Cong ty TNHH Thuong mai Duoc pham Minh Hanh - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Quản Lý Trình Dược Viên Hà Nội Và Miền Trung

Cong ty TNHH Thuong mai Duoc pham Minh Hanh - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Hà Nội

Cong ty TNHH Thuong mai Duoc pham Minh Hanh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Otc

Hà Đông - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Miền Bắc

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tuyến Tỉnh

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Otc, Etc

Hà Nội - Hà Đông - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Hà Nội (kênh OTC)

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Otc , Etc Toàn Quốc

Hà Đông - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>