54137  

việc làm trinh duoc vien tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý trình dược viên ETC 26

Cong ty cp duoc va vat tu y te Thanh - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC -ETC khu vực Hà Nội 27

Cong ty co phan duoc pham va thiet bi y - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC Hà Nội 25

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC Hà Nội

Cong ty Co phan Duoc pham Quoc Gia - Hà Nội

Trình dược viên OTC

CONG TY CP DUOC PHAM VA TBYT HA NOI PHARMA - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC miền bắc (JETCUMIN) 25

Cong ty Co phan duoc pham quoc te Nacophar - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên nhà thuốc 25

Cong Ty TNHH Thuong Mai Duoc Phu Lam Trang - Hà Nội

Trình dược viên khu vực 22

Cong ty TNHH Duoc pham Nhat Tam - Hà Nội

Trình dược viên Ba Đình, Tây Hồ 21

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Hà Nội

Trình dược viên phía bắc ( JETCUMIN ) 19

Cong ty Co phan duoc pham quoc te Nacophar - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Etc, Otc

Cong ty TNHH Duoc pham Sao Moc - Hà Nội

Quản lý Trình dược viên 18

Cong ty TNHH thuong mai thao duoc Thai Phong - Hà Nội

Trình dược viên Hà Nội tuyến Huyện 18

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên tại Hà Nội 18

Cong ty TNHH Duoc pham Tue Tinh - Hà Nội - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty CP Duoc Hadico - Hà Nội

Trình dược viên OTC Hà Nội 18

Cong ty TNHH Duoc pham Tue Tinh - Hà Nội - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý trình dược viên các tỉnh, Hà Nội 17

Cong ty TNHH Duoc Pham Viet Phu tai Ha Noi - Hà Nội

Quản lý trình dược viên các tỉnh 17

Cong ty TNHH Duoc Pham Viet Phu tai Ha Noi - Hà Nội

Trình dược viên OTC Hà Nội 14

Cong ty CP duoc pham QT Kinh Bac - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC Hà Nội - Tỉnh 13

Cong ty duoc pham VITA Viet Nam - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>