62515  

việc làm trinh duoc vien tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cong Ty TNHH Duoc Pham A Au - Hà Nội

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH Kinh doanh Duoc Thien Thanh - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên trình dược

TNHH Duoc Pham Viet Phu tai Ha Noi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

TNHH Duoc Pham Viet Phu tai Ha Noi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC

Cong ty Co phan Kinh doanh Duoc pham Chau Au - Hà Nội

Trình dược viên

TNHH Duoc Pham Viet Phu tai Ha Noi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc, Etc Địa Bàn Hà Nội

Cong ty TNHH Thuong mai va Duoc pham Bao Chau - Hà Nội

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc, Etc Tại Hà Nội

Cong ty TNHH Thuong mai va Duoc pham Bao Chau - Hà Nội

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH Kinh doanh Duoc Thien Thanh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty Co phan Kinh doanh Duoc pham Chau Au - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên tại các tỉnh

Cong ty co phan cong nghe duoc pham Viet Phap - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC Hà Nội

Cong ty CP duoc Hadico - Hà Nội

Quản lý trình dược viên ETC

Cong Ty Co Phan Duoc Thao Tue Minh - Hà Nội

Quản lý trình dược viên OTC

Cong ty co phan cong nghe duoc pham Viet Phap - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản lý trình dược viên

Cong ty co phan cong nghe duoc pham Viet Phap - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty co phan cong nghe duoc pham Viet Phap - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên TDV

Cong ty duoc pham quoc te A Chau - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>