1989  

việc làm trinh duoc vien tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

  

Tuyển gấp Trình Dược Viên tại Long An, Tiền Giang, Vũng Tàu, Cà Mau

Cong Ty TNHH MTV Nam Duoc Phuong Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Trình Dược Viên OTC khu vực Long An 24

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Long An

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH Duoc pham Chau Hai - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cong ty Co Phan Duoc Pham Thien Minh Phuc - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cong ty TNHH duoc pham Kingphar - Hậu Giang

Trình Dược viên và Cộng Tác Viên

DNTN Dong Duoc DAN LOI - Cần Thơ

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tuyển Trình Dược Viên Khu Vực Tỉnhh Sóc Trăng

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Sóc Trăng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tuyển Gấp Trình Dược Viên Otc Tỉnh Đồng Tháp

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Đồng Tháp

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tuyển Gấp Trình Dược Viên Otc Tỉnh Long An

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Long An

Kinh doanh - Tuyển Trình Dược Viên Khu Vực Tỉnhh Sóc Trăng

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Sóc Trăng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tuyển Trình Dược Viên Khu Vực Tỉnhh Sóc Trăng

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Sóc Trăng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tuyển Gấp Trình Dược Viên Otc Vĩnh Long

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Vĩnh Long

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tuyển Trình Dược Viên Khu Vực Tỉnhh Vinh Long

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Vĩnh Long

Trình Dược Viên OTC tại các tỉnh miền Nam

Cà Mau - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC tại các tỉnh miền Nam

Cong Ty TNHH Tue Linh - Cà Mau

Trình Dược Viên

Cong ty TNHH Starphar - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên - Kiên Giang 27

Cong ty TNHH Starphar - Kiên Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên - Đồng Tháp 27

Cong ty TNHH Starphar - Đồng Tháp - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên - Long An 27

Cong ty TNHH Starphar - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên - Cần Thơ 27

Cong ty TNHH Starphar - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>