1972  

việc làm trinh duoc vien tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên - Otc Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Đà Nẵng - Quảng Nam

Trình dược viên

Cong ty co phan duoc pham Ginic - Đà Nẵng - 10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên - Cộng tác viên

Cong ty Co phan dau tu va phat trien Y - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý trình dược viên các tỉnh thành khu vực miền Trung

Đà Nẵng

TRÌNH DƯỢC VIÊN - KHU VỰC MIỀN TRUNG

Đà Nẵng

Trình Dược Viên Đà Nẵng

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC ( Nhân viên kinh doanh thuốc)

Cong Ty TNHH Mai Thuy - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Đà Nẵng

Trình Dược Viên Miền Trung

Đà Nẵng

Trình Dược Viên

Đà Nẵng - 4.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC 25

Cong ty Co phan Lien Doanh Duc - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên ETC

Đà Nẵng

Trình dược viên ( Nhân viên kinh doanh thuốc)

Cong Ty TNHH Mai Thuy - Đà Nẵng

Trình Dược Viên

Đà Nẵng

Trình Dược Viên Nhà Thuốc Tỉnh Đà Nẵng - Quảng Nam- Huế

Đà Nẵng - Quảng Nam - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên ETC (đà Nẵng)

Đà Nẵng

Trình Dược Viên, Cộng Tác Viên Kênh OTC, ETC Đà Nẵng

Đà Nẵng

Trình dược viên

Đà Nẵng - Nha Trang

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Bán Hàng Nhà Thuốc Tại Đà Nẵng

Cong Ty Co Phan KDDV & TM Nam Phuong - Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>