Việc làm trinh duoc vien tại Đà Nẵng

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 2380 việc làm  

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Các Tỉnh

Cong ty CP DUOC PHAM EROPHAR FRANCE - Đà Nẵng - Khánh Hòa

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc - Đà Nẵng, Huế

Cong ty Co phan duoc Tam Duoc - Đà Nẵng - Huế - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện Đà Nẵng, Quảng Nam

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - Đà Nẵng - Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện Huế, Đà Nẵng

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - Đà Nẵng - Huế - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cong Ty Co Phan Duoc Medico - Đà Nẵng

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện : Đà Nẵng, Quảng Nam

Tieng Viet - Đà Nẵng - Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

QUẢN LÝ TRÌNH DƯỢC VIÊN KÊNH NHÀ THUỐC (OTC) VÀ KÊNH BỆNH VIỆN (ETC)

Đà Nẵng

Kinh doanh - Trình Dược Viên Otc , Etc

Cong ty TNHH Thuong mai FCM - Đà Nẵng - Cần Thơ - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện : Đà Nẵng, Quảng Nam, BTB

Đà Nẵng - Quảng Nam

Trình Dược Viên Nhà Thuốc Tỉnh Đà Nẵng - Quảng Nam- Huế

Đà Nẵng - Quảng Nam - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Trình Dược Vien OTC Và ETC

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Trình Dược Viên Miền Trung

Đà Nẵng - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viên Khu Vực Đà Nẵng

Đà Nẵng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc , Etc

Cong ty TNHH Thuong mai FCM - Đà Nẵng - Cần Thơ - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

TRÌNH DƯỢC VIÊN KÊNH BỆNH VIỆN, NHÀ THUỐC

Đà Nẵng

Trình Dược Viên

Đà Nẵng - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Các Tỉnh Miền Trung (Ms32.36)

Cong ty co phan thuong mai EUPHARMA - Đà Nẵng - Bình Định - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Khu Vực Miền Trung (Ms32.36)

Cong ty co phan thuong mai EUPHARMA - Đà Nẵng - Bình Định - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Trình Dược Viên

Đà Nẵng - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>