1085  

việc làm trinh duoc vien tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên

Cong ty TNHH Duoc Pham Ich Khang - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên kiêm đại lý OTC 21

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên otc tỉnh 21

Cong Ty TNHH Duoc Pham va Thuong Mai Thanh Cong - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên. 20

Cong ty TNHH duoc pham Alanta - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC kiêm đại lý 19

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên - OTC ĐÀ NẴNG

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm GLOMED - Đà Nẵng

Trình dược viên OTC các tỉnh Trung Bộ

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên trình dược

Cong ty TNHH Duoc pham Ngoi sao Y - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty co phan duoc pham Ginic - Đà Nẵng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên otc tỉnh

Cong ty TNHH DT VA TM Phu Phuong - Đà Nẵng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Otc, Etc khu vực miền Trung

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Otc, Etc toàn khu vực miền Trung

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Otc, Etc toàn khu vực miền Trung

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Đà Nẵng

Quản Lý Trình Dược Viên Miền Bắc

Đà Nẵng - Hải Phòng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Khu Vực

Đà Nẵng - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC , ETC toàn quốc

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Đà Nẵng - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên khu vực miền Trung,miền Tây

CTy TNHH Thuong Mai Phat Trien Hoa Mai - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC Đà Nẵng

Đà Nẵng

Trình Dược Viên OTC Đà Nẵng

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>