566  

việc làm trinh duoc vien tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Quản Lý Trình Dược Viên

Cong ty co phan thuong mai duoc pham Binh Minh - Bắc Giang

Trình dược viên tại Vĩnh Phúc và Bắc Giang 06

Cong ty TNHH Duoc pham Tue Tinh - Vĩnh Phúc - Bắc Giang - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cần tuyển trình dược viên OTC

Duoc Pham Nhat Tam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển trình dược viên phụ trách địa bàn Lạng Sơn, Thái Bình, Bắc Giang

Cong ty Co phan Y Duoc Phap Au - Lạng Sơn - Bắc Giang

Trình dược viên bán hàng tỉnh - OTC

Duoc Pham Nhat Tam - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển trình dược viên OTC Miền Bắc

Cong Ty CP Duoc Pham Va Thiet Bi Y Te - Bắc Giang

Trình dược viên KV tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên (tuyển gấp)

Cong ty Co Phan Duoc Pham Duc Minh An - Thái Nguyên - Bắc Giang

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên

Cong ty co phan thuong mai duoc pham Binh Minh - Bắc Giang

Trình Dược Viên Tại Địa Bàn Bắc Giang 05

Cong ty co phan Nam Duoc - Bắc Giang

Trình Dược Viên Tại Địa Bàn Bắc Giang

Cong ty co phan Nam Duoc - Bắc Giang

Trình Dược Viên

Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Trình Dược Viên

Bắc Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC 15

CONG TY TNHH HIEP PHONG - Bắc Giang

Trình dược viên OTC tại Bắc Giang 10

Cong ty TNHH Dau Tu & TM Nhan Hung - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Trình Dược Viên Bắc Giang

Bắc Giang

Trình Dược Viên Otc Miền Bắc

Bắc Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tại Vĩnh Phúc Và Bắc Giang

Vĩnh Phúc - Bắc Giang - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên ETC

Bắc Giang

Trình Dược Viên OTC - ETC Tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên

Thái Nguyên - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>