304  

việc làm trinh duoc vien tại An Giang

  

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Bệnh Viện Các Tỉnh

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - An Giang - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Khu Vực Miền Trung, Miền Nam

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM AN HOA - An Giang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Khu Vực Miền Tây

Cong ty Co phan Y Duoc 3T (3T Pharma) - An Giang - Bạc Liêu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Nhà Thuốc & Bệnh Viện Cho Nhiều Tỉnh

CONG TY TNHH DAI BAC - MIEN NAM - An Giang - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Nhà Thuốc & Bệnh Viện Hcm & Miền Tây

CONG TY TNHH DAI BAC - MIEN NAM - An Giang - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Trình Dược Viên Nhà Thuốc & Bệnh Viện Hcm & Nhiều Tỉnh

CONG TY TNHH DAI BAC - MIEN NAM - An Giang - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Nhà Thuốc & Bệnh Viện Hcm & Nhiều Tỉnh

CONG TY TNHH DAI BAC - MIEN NAM - An Giang - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

An Giang

Quản Lý Trình Dược Viên - ETC Manager

Cần Thơ - An Giang

Trình Dược Viên Khu Vực Miền Tây

An Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Otc - Miền Tây

An Giang

Trình Dược Viên OTC Các Tỉnh Miền Tây

An Giang

Trình Dược Viên kiêm Đại Lý - Miền Tây

An Giang

Trình Dược Viên ( Gấp )

An Giang - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC - Miền Tây

An Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

An Giang - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Trình Dược Viên Tại Cần Thơ, An Giang

Cần Thơ - An Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Khu Vực Miền Tây

An Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Khu Vực Miền Tây

An Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Kênh OTC

An Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>