164942  

việc làm trinh duoc vien

  

Trình dược viên - OTC

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm GLOMED - Việt Nam

Quản lý trình dược viên ETC 26

Cong ty cp duoc va vat tu y te Thanh - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC -ETC khu vực Hà Nội 27

Cong ty co phan duoc pham va thiet bi y - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cong ty Duoc Pham Phan Nam - Tp Hồ Chí Minh - 200-500 $ một tháng

Trình dược viên

Cong ty co phan duoc pham Thien Minh Phuc - Đông Nam Bộ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên tỉnh Bắc Ninh 26

Cong ty duoc pham quoc te A Chau - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh (trình dược viên)

Cong ty co phan duoc pham Thien Minh Phuc - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên tỉnh Quảng Ninh 25

Cong ty duoc pham quoc te A Chau - Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên các tỉnh miền bắc 25

Cong ty duoc pham quoc te A Chau - Nam Định - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC,OTC

Cong ty TNHH Duoc Pham Sao Moc - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên bệnh viện 25

Cong Ty TNHH Duoc Pham Sao Moc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC các Tỉnh 25

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên tỉnh (Thái Bình,Nam Định) 25

Cong ty duoc pham quoc te A Chau - Nam Định - Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Khu Vực Nam Định 25

Cong Ty Co Phan Duoc Merap Group - Nam Định - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC Hà Nội 25

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên khối bệnh viện / nhà thuốc 25

Cong Ty TNHH Duoc Pham Sao Moc - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC Hà Nội

Cong ty Co phan Duoc pham Quoc Gia - Hà Nội

Trình dược viên OTC

CONG TY CP DUOC PHAM VA TBYT HA NOI PHARMA - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên các tỉnh MB

Cong ty Co phan Duoc pham ECO (eco pharma J.S.C) - Đồng Bằng Sông Hồng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC miền bắc (JETCUMIN) 25

Cong ty Co phan duoc pham quoc te Nacophar - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>