161337  

việc làm trinh duoc vien

  

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - [Tuyển Gấp] Trình Dược Viên

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Trình Dược Viên Hồ Chí Minh 30

Cong ty Co Phan Duoc Pham An Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC 30

Cong ty TNHH Duoc pham Tan Bach Tung - Hà Nội

Trình Dược Viên Tây Bắc 30

Cong Ty TNHH Thuong Mai Duoc Pham Trang Ly - Tây Bắc Bộ

Trình Dược Viên Otc, ETC 30

Cong Ty TNHH Duoc Pham Nam_ Han - Hải Dương

Trình Dược Viên Otc, ETC

Cong Ty TNHH Duoc Pham Nam_ Han - Hải Phòng

Trình Dược Viên Tây Bắc

Cong Ty TNHH Thuong Mai Duoc Pham Trang Ly - Tây Bắc Bộ

Tuyển Trình Dược Viên

Cong Ty TNHH Duoc Pham A Au - Hà Nội

Trình dược viên tại Đà Nẵng 29

Cong ty TNHH duoc pham PHYTOSANTE Viet Nam - Đà Nẵng

Tuyển gấp Trình Dược Viên tại Long An, Tiền Giang, Vũng Tàu, Cà Mau

Cong Ty TNHH MTV Nam Duoc Phuong Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên

Cong ty Co phan Duoc pham Hoa Son - Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Otc

Cong ty CPTM Duoc Pham Tay Nam - Tây Nguyên

Trình dược viên ETC và OTC 26

Cong ty TNHH Duoc pham Do Thanh - Hà Nội

Trình dược viên OTC Hà Nội 26

Cong ty co phan duoc pham ABOTT - Hà Nội - 3.000.000₫ một tháng

Đại lý kiêm trình dược viên các tỉnh 26

Cong ty Co phan Hoa Duoc - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý trình dược viên 26

Cong ty CP Duoc Pham Amigo Viet Nam - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên và Cộng tác viên OTC 24

Cong ty CP duoc pham Medigreen - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC khu vực Long An 24

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Long An

Trình Dược Viên Các Tỉnh 24

Cong ty co phan duoc pham Viet Bach - Hà Nội

Trình Dược Viên

CONG TY TNHH DUOC PHAM TAM BINH - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>