195339  

việc làm trinh duoc vien

  

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Bình Dương

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Bình Dương

Trình dược viên OTC tại Bình Dương, Bình Phước

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Bình Phước - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Thanh Hóa

Cong ty TNHH Duoc Anvy Mien Bac - Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC

Cong ty CP duoc Hadico - Hà Nội

Trinh dược viên (mảng OTC)

CN Cong ty Duoc TW Mediplantex - Bình Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên các tỉnh miền Trung

Chi nhanh cong ty co phan duoc pham trung uong - Đà Nẵng

Trình dược viên. OTC

Cong ty TNHH duoc pham Do Thanh - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên otc các tỉnh

Cong ty TNHH Duoc Anvy Mien Bac - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cong ty duoc Minh Tam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC

Cong ty Co Phan Duoc Pham 4T Pharma - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trinh dược viên OTC

Cong ty Co Phan Duoc Pham Sao Kim - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên otc tại hà nội

Cong ty TNHH Duoc Anvy Mien Bac - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc & Etc

Cong ty TNHH Duoc Pham Thuoc Viet - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh / Trình Dược Viên

Cong ty Co phan Duoc pham va Thiet bi Y - Duyên Hải Nam Trung Bộ

Trình dược viên tại

Cong ty CP duoc Hadico - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty Co phan y duoc Phap Au - Hải Phòng

Trình dược viên

Cong ty duoc pham quoc te A Chau - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC tại Ninh Thuận, Lâm Đồng

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Ninh Thuận - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên tỉnh Toàn quốc

Cong ty co phan duoc pham Ginic - Tp Hồ Chí Minh - 4.550.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Các Tỉnh Miền Bắc

Cong ty Co phan Duoc pham An Hung - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>