252334  

việc làm trinh duoc vien

  

Trình dược viên bệnh viện 08

Cong ty TNHH mot thanh vien Duoc pham Trung uong - Tp Hồ Chí Minh

TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN 21

Cong Ty TNHH duoc Truong An - Thái Bình

Quản lý trình dược viên 21

Cong ty co phan duoc pham Phuc Lam - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên nhà thuốc 21

Cong ty TNHH duoc pham PHYTOSANTE Viet Nam - Hà Nội

Trình dược viên Bắc Giang 21

Cong ty TNHH duoc pham PHYTOSANTE Viet Nam - Bắc Giang

Cần tuyển Trình dược viên OTC, ETC TP.HCM (gấp)

cong ty co phan duoc pham Genova - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên phòng khám 21

Cong ty TNHH duoc pham PHYTOSANTE Viet Nam - Hà Nội

Trình dược viên Phú Thọ 21

Cong ty TNHH duoc pham PHYTOSANTE Viet Nam - Phú Thọ

Trình dược viên các tỉnh

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên các tỉnh

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên các tỉnh

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên các tỉnh

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên các tỉnh

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên các tỉnh

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên các tỉnh

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên hoặc Cộng tác viên 18

Cong ty TNHH duoc pham PHYTOSANTE Viet Nam - Quảng Bình

Trình dược viên Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

Cong ty co phan duoc thao Phuc Vinh - Hà Nội

Trình dược viên

Cong ty Co Phan Duoc Hebes Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên các tỉnh

Cong ty TNHH duoc pham Hoa Thien Phu - Đông Bắc Bộ - 15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên kênh OTC và phòng khám tư 17

Cong ty TNHH duoc pham va thiet bi y te - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>