202016  

việc làm trinh duoc vien

  

Trình Dược Viên Tại Bạc Liêu

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Bạc Liêu - 15.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Các Tỉnh Miền Nam

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Các Tỉnh Miền Tây

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Long An

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Các Tỉnh Miền Đông

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Bình Phước

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Các Tỉnh Miền Tây

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Long An - Tiền Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC tại Hà Nội 20

Cong ty TNHH Duoc pham Tue Tinh - Hà Nội - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Hà Nội, TDV miền Trung 20

Cong ty CP Duoc Pham Amigo Viet Nam - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Kontum, Long An, Hậu Giang

Cong Ty Co Phan Duoc Pham ECO (ECO Pharma JSC) - Hậu Giang - Long An

Trình dược viên OTC các Tỉnh 19

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Bắc Giang

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM LINH DAT - Bắc Giang

Trình Dược Viên Các Tỉnh Phía Bắc

Cong Ty Co Phan Duoc Pham An Hung - Việt Nam

Trình dược viên ETC khu vực Đà Nẵng 18

Cong ty Co phan Duoc Pham Viet Nam - Đà Nẵng

Quản lý trình dược viên

Cong ty Duoc Pham Botania - Chi Nhanh TP.HCM - - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên,kiểm hàng 17

Cong ty duoc co phan trung uong Hue - Huế - Đắc Lắc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên kênh OTC 17

Cong ty co phan duoc pham Quoc Te Abipha - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Trình Dược Viên OTC

Cong Ty Co Phan Dau Tu Y Duoc Tam Thanh - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Khu Vực Vĩnh Long - Tiền Giang

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Vĩnh Long - Tiền Giang

Trình Dược Viên Otc

Cong ty TNHH Co Phan Duoc Pham GLOMED - Bình Dương

tuyển trình dược viên otc, nhân viên kinh doanh

cong ty tnhh duoc pham be sante - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Khu Vực Miền Trung , Tây Nguyên

Cong ty Co phan Duoc Pham Hoa Viet - Tây Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>