193248  

việc làm trinh duoc vien

  

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Các Tỉnh Miền Đông

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Bình Phước

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Các Tỉnh Miền Nam

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Các Tỉnh Miền Tây

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Long An

Trình dược viên OTC Hà Nội 26

Cong ty CP duoc pham GRANDSTAR Quoc Te - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên 26

Cong ty TNHH Thao Duoc Viet - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Hà Nội tuyến Huyện 26

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên nhà thuốc

CONG TY CO PHAN DUOC PHUC MINH - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên Otc

Cong ty CP Duoc Pham Glomed - Hà Nội

Trình dược viên

CONG TY CO PHAN DUOC PHUC MINH - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên OTC

CONG TY CO PHAN DUOC PHUC MINH - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên tại Sóc Trăng 24

Cong ty TNHH MTV Nam Duoc Phuong Nam - Sóc Trăng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

TRÌNH DƯỢC VIÊN

Chi Nhanh Cong Ty TNHH Duoc Truong An - Thanh Hóa

Trình Dược Viên ETC

Cong ty Co Phan Duoc Pham Amigo Viet Nam - Việt Nam

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH Duoc pham VNP - Thừa Thiên Huế

Trình Dược Viên

Cong Ty Co Phan Duoc Pham VNA Pharm - Đà Nẵng - Hải Phòng

Trình dược viên Bắc Ninh, Ba Đình, Tây Hồ 21

Cong ty CP Duoc Pham Glomed - Bắc Ninh

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực (quản Lý Trình Dược Viên Kênh Etc)

Cong Ty TNHH Duoc pham T&T - Hà Nội

Trình Dược Viên

CONG TY CO PHAN DUOC PHUC MINH - Việt Nam

Trình dược viên các tỉnh MB 20

Cong ty Co phan Duoc pham ECO (eco pharma J.S.C) - Hà Nội

Quản lý trình dược viên 21

Cong ty CP Duoc pham va Thiet bi y te - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>