282859  

việc làm trinh duoc vien

  

Trình Dược Viên Bệnh Viện

Cong Ty TNHH Duoc Pham A Au - Hà Nội

Trình dược viên OTC / ETC 20

Cong ty Co phan Duoc Pham Xanh - Hà Nội

Trình dược viên ETC 18

Cong ty CP SXKD Duoc va TTB Y Te Viet - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Dụng Trình Dược Viên Hậu Giang

Cong Ty TNHH Duoc Pham A Au - Hậu Giang

Tuyển Dụng Trình Dược Viên Hồ Chí Minh

Cong Ty TNHH Duoc Pham A Au - Tp Hồ Chí Minh - 200 $ một tháng

Trình dược viên OTC 18

Cong ty co phan Duoc Pham InFo Viet Nam - Hà Nội

Trình Dược Viên

Cong Ty TNHH Duoc Pham Nam Phu Thinh - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên khu vực Miền Nam 16

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Long An

Trình dược viên OTC

Cong ty co phan duoc pham Bifaco - Hà Nội

Trình dược viên tỉnh kiêm đại lý 15

Cong ty co phan duoc pham Bao Viet - Điện Biên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Hà Nội 15

Cong ty co phan duoc pham Bao Viet - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên nhà thuốc nhóm PL-BU2 15

Cong ty co phan duoc pham Phuc Lam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tỉnh Tiền Giang/Nhân Viên Kinh Doanh Dược Phẩm

Cong Ty TNHH MTV Nam Duoc Phuong Nam - Tiền Giang

Trình dược viên nhà thuốc/ quầy thuốc 14

Cong ty co phan duoc pham ARISTA VIETNAM - Hà Nội

Trình dược viên otc- etc 14

Cong ty Co phan Duoc Pham Genova - Hà Nội - Genova

Trình dược viên tại Lạng Sơn 14

Cong ty TNHH duoc pham PHYTOSANTE Viet Nam - Lạng Sơn

Quản Lý Trình Dược Viên

Cong Ty TNHH Thuong Mai Duoc Pham Trang Ly - Việt Nam

Trình Dược Viên

Cong Ty Co Phan Thuong Mai va Duoc pham An - Việt Nam

Trình dược viên các tỉnh Miền bắc 13

Cong ty TNHH duoc pham Hoa Thien Phu - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên các tỉnh

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>