223116  

việc làm trinh duoc vien

  

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - [Tuyển Gấp] Trình Dược Viên

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Các Tỉnh Miền Tây

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Long An - Tiền Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Ninh Thuận, Long An, Tiền Giang

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Long An - Tiền Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Tp.Hcm, Cà Mau

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Tp Hồ Chí Minh - Cà Mau - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Bình Phước, Bình Dương, Vũng Tàu

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Đông Nam Bộ - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty Duoc pham Vita Viet Nam - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Nhà thuốc Hà tây cũ 29

Cong ty co phan duoc pham Phuc Lam - Hà Tây - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC Hà Nội

Cong ty Duoc pham Vita Viet Nam - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý trình dược viên kênh OTC 29

Cong ty Co phan Duoc pham PHARVINA - Hà Nội

QUẢN LÝ TRÌNH DƯỢC VIÊN

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Viet Duc - Hà Nội

Quản lý Trình dược viên - Miền Đông 28

Cong ty co phan Duoc pham Viet Duc - Bình Dương

Trình dược viên - Miền Tây 28

Cong ty co phan Duoc pham Viet Duc - Bến Tre

Trình dược viên tại Cần Thơ 28

DNTN Bao Che Dong Duoc Viet - Chi nhanh Ho - Cần Thơ

Quản lý Trình dược viên - Miền Tây 28

Cong ty co phan Duoc pham Viet Duc - Đồng Tháp

Trình dược viên tại An Giang 28

DNTN Bao Che Dong Duoc Viet - Chi nhanh Ho - Tai'an, Shandong - An Giang

Trình dược viên - Miền Đông 28

Cong ty co phan Duoc pham Viet Duc - Bình Dương

Trình dược viên OTC Thái Bình 27

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Hà Nội 27

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC các Tỉnh 27

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên tại Bình Dương, Bình Phước, Bình Định, Ninh Thuận, HCM

Cong ty TNHH MTV Nam Duoc Phuong Nam - Đông Nam Bộ

trang:     1 | 2 | 3    >>