303653  

việc làm trinh duoc vien

  

Tuyển trình dược viên làm việc tại Hà Nội

Tuyen Trinh duoc vien - Hà Nội

Trình dược viên

Cong ty co phan duoc pham SARA - Thanh Vien - Hà Nội

Tuyển dụng Trình dược viên ETC

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien phat trien Thao duoc - Nam Định

Trình dược viên

Cong ty co phan duoc pham SARA - Thanh Vien - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý trình dược viên

Cong ty co phan duoc pham SARA - Thanh Vien - Hà Nội

Trình dược viên Miền Đông

Cong ty co phan duoc pham SARA - Thanh Vien - Hà Nội

Trình dược viên bệnh viện

Cong ty TNHH mot thanh vien Duoc pham Trung uong - Hà Nội

Cộng tác viên ( Trình dược viên) HCM

Cong ty co phan duoc pham SARA - Thanh Vien - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển trình dược viên kiêm độc quyền phân phối

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien phat trien Thao duoc - Nam Định

Trình dược viên các tỉnh miền Bắc

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC phát triển thị trường các tỉnh miền Bắc

Cong ty co phan y duoc Viet Nam - Hà Nội

Trình dược viên các tỉnh miền Bắc 17

Cong ty TNHH duoc pham Hoa Thien Phu - Nghệ An - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty co phan Y Duoc 3T (3T Pharma) - Việt Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên ETC 16

Cong TNHH Duoc pham Cam Tu - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên. 16

Cong ty TNHH duoc pham Tam Binh - Hà Nội

Trình Dược Viên, Quản Lý Vùng

CONG TY CP DUOC PHAM MEGA LIFE - Hà Nội

Quản lý trình dược viên 16

Cong ty duoc pham KP - Hà Nội

Trình Dược Viên Bệnh Viện

Cong Ty TNHH Duoc Pham A Au - Hà Nội

Trình Dược Viên ETC

Cong TNHH Duoc Pham Cam Tu - Tp Hồ Chí Minh

Cộng tác viên - Trình dược viên 16

Cong ty CP Y Duoc Phap Au - Bình Phước - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>