231  

việc làm trinh duoc vien ve thuoc tại Cần Thơ

  

Trình dược viên Nhà thuốc,phòng mạch lương cao

CP Vinapharm - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Nhà thuốc, phòng mạch ( cần gấp)

CP Vinapharm - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Chi nhanh cong ty CP Duoc Ha Tinh tai TP - Cần Thơ

Trình dược viên, Cộng tác viên OTC - ETC

Cong ty TNHH Duoc Pham Nam Phu Thinh - Cần Thơ

Trình dược viên Đồng Nai, Cần Thơ

Cong ty TNHH MTV Nam Duoc Phuong Nam - Cần Thơ - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC các tỉnh khu vực Tây Nam bộ

Cong ty TNHH Duoc pham VNP - Cần Thơ

Trình dược viên kênh ETC, BHYT

Cong ty Co phan Duoc Pham Xanh - Cần Thơ

Tuyển Trình Dược Viên Làm Việc Tại Cần Thơ

Cần Thơ

Trình dược viên khu vực Miền Tây và Miền Đông

Cần Thơ

Trình Dược Viên Khu Vực Miền Tây

Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cần Thơ

Trình Dược Viên

Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty TNHH TM DV XNK Hai Phan - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cong Ty Co Phan Mevi - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cần Thơ

Trình Dược Viên

Cong Ty TNHH Nam Phu Thinh - Cần Thơ

Trình dược viên

Cong Ty CP KD DV Va TM Nam Phuong - Cần Thơ

Trình dược viên

Chi nhanh cong ty TNHH Tue Linh - Cần Thơ

Trình dược viên Cần Thơ

Cong ty Co Phan Kinh Doanh Dich Vu va Thuong - Cần Thơ

Trình dược viên

Cần Thơ - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>