146  

việc làm trinh duoc vien ve thuoc tại Cần Thơ

  

Trình Dược Viên OTC, Cộng Tác Viên Nhà Thuốc

KB HONEY - Cần Thơ - Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Nhà Thuốc, Phòng Mạch ( Cần Gấp)

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH Duoc pham Chau Hai - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cong ty Co Phan Duoc Pham Thien Minh Phuc - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

TRÌNH DƯỢC VIÊN

Cong ty TNHH Wonder Life - Cần Thơ

Trình Dược Viên/ Nhân Viên Kinh Doanh

Cần Thơ - 5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cần Thơ

Trình Dược Viên

Cần Thơ

Trình Dược Viên

Cần Thơ

Trình Dược Viên

Cần Thơ

Trình Dược Viên Tỉnh

Cần Thơ

Trình Dược Viên - Khu Vực Miền Tây

Cần Thơ

Nhân viên kinh doanh - trình dược viên

Cong ty TNHH Vinamask - Cần Thơ

Trình dược viên

Van Phong Dai Dien Searle Pakistan Limited - Cần Thơ

Trình dược viên

Van Phong Dai Dien Searle Pakistan Limited - Cần Thơ

Trình dược viên khu vực

Chi nhanh Tap doan VPI - Cần Thơ

Trình Dược Viên OTC

Cần Thơ

Trình Dược Viên Đồng Nai, Cần Thơ

Cần Thơ - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>