8825  

việc làm trang diem

  

Chuyên viên trang điểm, vấn tóc

Thoi Trang Cuoi OVy - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trang Điểm, Làm Tóc

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên trang điểm, làm tóc

Mju Studio - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên trang điểm, làm tóc 22

Mju Studio - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Chăm Sóc Da Và Trang Điểm (Spa)

Hà Nội

Nhân viên trang điểm làm tóc 21

Mju Studio - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giảng Viên Trang Điểm

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân viên trang điểm 04

Cadie Wedding Studio - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

nhân viên trang điểm cô dâu

Huế - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên photoshop và nhân viên trang điểm

Hà Nội

Nhân Viên Trang Điểm

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên làm tóc, trang điểm chuyên nghiệp

Hà Đông - Thanh Hóa - 3.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Trang Điểm

Tp Hồ Chí Minh

Giáo Viên Dậy Trang Điểm

Hà Nội

Người mẫu mặt trang điểm, mẫu Bới tóc cô dâu

Cong ty Co phan Phuong Tay - Hà Nội

Nhân viên trang điểm

Makeup Hung Viet - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển người mẫu mặt cho Trường Dạy Trang Điểm Chuyên Nghiệp LaLi

Cong Ty TNHH Day Nghe LaLi - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Dạy Trang Điểm

Tp Hồ Chí Minh - 3.500.000-4.000.000₫ một tháng

Chuyên viên trang điểm kiêm đào tạo

Vi Vi Hairdressing Salon - Hà Nội

Nhân viên trang điểm (gấp)

Cong ty TNHH Ao cuoi Le Huy - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>