29264  

việc làm tong vu

  

Kế toán tổng hợp, kiêm nghiệp vụ Ngoại thương

TNHH Thuong mai, Dich vu va Duoc Pham Hong Viet - Hà Nội

Tổng Vụ Nhân sự 31

Cong ty Det JOMU (VN) TNHH - Đồng Nai

Tổng Vụ Nhân sự

Cong ty Det JOMU (VN) TNHH - Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Tổng Đài Điện Thoại

Hà Nội

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Thương Mại, Dịch Vụ Khách Sạn Nhà Hàng

Bình Định

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Tổng Đài Điện Thoại

Hà Nội

Nhân Viên Tổng Vụ

Tp Hồ Chí Minh

Kế toán tổng vụ- Làm việc tại Đà Nẵng

Đà Nẵng

Kế toán tổng vụ- Làm việc tại Đà Nẵng

Đà Nẵng

Kế Toán Tổng Hợp (Dịch Vụ Vận Tải)

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý Tổng Vụ - Kho 25

Cong Ty TNHH Thuy My Tu Viet Nam - Bình Dương

Nhân Viên Tổng Vụ

Bình Dương

Môi trường/Xử lý chất thải - Nhân Sự - Tổng Vụ

Cong ty TNHH HOMN REEN Viet Nam - Biên Hòa

Nhân Sự - Tổng Vụ

Biên Hòa

【人事・総務スタッフ募集】TUYỂN TỔNG VỤ NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI BÌNH DƯƠNG

Bình Dương - 600-700 $ một tháng

Nhân Viên Tổng Vụ

Đồng Nai

Nhân Viên Tổng Vụ - Bp Quản Lý, Tổng Vụ (tiếng Trung Hoặc Tiếng Anh)

Bắc Giang

Nhân Viên Tổng Vụ

Hà Nội

Nhân Viên Tổng Vụ--總務專員

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự/ Tổng Vụ (Biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>