43569  

việc làm tong vu

  

Kế toán tổng hợp, kiêm nghiệp vụ Ngoại thương

TNHH Thuong mai, Dich vu va Duoc Pham Hong Viet - Hà Nội

Nhân Viên Tổng Vụ Đặt Hàng

Bình Dương

Trưởng bộ phận Tổng Vụ (Bảo Trì)

Việt Nam

Chăm sóc khách hàng - Quản Lý Tổng Đài Dịch Vụ Khách Hàng

PIZZA HUT VIETNAM - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Tổng Đài Dịch Vụ Khách Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tổng Vụ kiêm Tiếp Tân Biết Tiếng Nhật (日本語事務&受付募集)

Fois Vietnam - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng bộ phận Tổng Vụ (Bảo Trì)

Việt Nam

Tổng Vụ

Tp Hồ Chí Minh - 750-1.500 $ một tháng

Nhân Viên Tổng Vụ Tại Hà Nội (Tiếng Nhật)

Hà Nội - 400-500 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Nhân Sự, Tổng Vụ

Đồng Nai

Nhân sự - Tuyển Kế Toán Tổng Hợp Khối Dịch Vụ Kiêm Nhân Sự

CONG TY TNHH MTV TRAN NGAN - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Kế Toán Tổng Hợp Khối Dịch Vụ Kiêm Nhân Sự

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên Tổng vụ - Hành chính

Cong ty CP Xuat Nhap Khau Viet Han - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổng Vụ

CONG TY TNHH SECURENMAN VIET NAM - Bình Dương

Phiên dịch Tiếng Trung kiêm Tổng vụ

Cong ty TNHH Xay Dung How Yu (VN) - Tp Hồ Chí Minh

Tổng vụ kiêm phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Xay Dung How Yu (VN) - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tổng Vụ Tại Hà Nội (Tiếng Nhật) 10

Human International Vietnam - Hà Nội - 400-500 $ một tháng

Nhân Viên Tổng Vụ Tại Hà Nội (Tiếng Nhật)

Human International Vietnam - Hà Nội

Nhân Viên Tổng Vụ 08

Sansei Vietnam Ltd.,Co - Tp Hồ Chí Minh

Tổng Vụ Kiêm Thông Dịch (Đồng Nai)

Đồng Nai - 500-800 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>