35430  

việc làm tong vu

  

Kế Toán Trưởng / Kế Toán Có Kinh Nghiệm/nhân Viên Tổng Vụ Biết Tiếng Nhật

Việt Nam

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

Tổng vụ

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tổng vụ

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổng Vụ (Biết Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tổng Vụ (Biết Tiếng Nhật)

Cong Ty TNHH MTV Nidec Seimitsu Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên hành chính nhân sự/tổng vụ

Cong ty TNHH Yakjin Sai Gon - Bình Phước

Nhân Viên Tổng Vụ (Biết Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

Nhân viên hành chính nhân sự/tổng vụ

Cong ty TNHH Yakjin Sai Gon - Bình Phước

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>