24971  

việc làm tong vu

  

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ - Q. 3. Tp. HCM

Tp Hồ Chí Minh

Tổng vụ kiêm kế toán kiêm thông dịch

ICONIC - Hưng Yên - Thái Bình

Tuyển Tổng Vụ Kiêm Quản lý sản xuất cho công ty may

Long An - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

J991 ] Nhân viên tổng vụ, nhân sự, kế toán

Long An - 400-700 $ một tháng

Nhân viên tổng vụ

ICONIC - Tp Hồ Chí Minh - 8.300.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên tổng vụ

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên tổng vụ

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tổng vụ ( Quản lý lao động)

ICONIC - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Tổng Vụ và biên phiên dịch

Tp Hồ Chí Minh - 700-900 $ một tháng

Tuyển Tổng Vụ và biên phiên dịch

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển Tổng Vụ

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên trực tổng đài (thời vụ)

Cong Phat trien Tiem Nang Viet - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Hành Chánh Tổng Vụ (Tiếng Nhật)

SAIGON PRECISION COMPANY LTD. (Misumi Group Inc) - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên nhân sự, tổng vụ, thông dịch

ICONIC - Hà Nội

Nhân Viên Tổng Vụ Kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật

Việt Nam - 500-1.000 $ một tháng

Nhân viên nhân sự tổng vụ

ICONIC - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thông dịch và tổng vụ

ICONIC - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tổng Vụ kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 500-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Tổng Vụ kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật

Forval Vietnam Co., Ltd - Đồng Nai

Tổng đài viên dịch vụ truyền hình

Tap Doan Hoa Sao - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>