22149  

việc làm tong vu

  

Nhân Viên Tổng Vụ (Nam)

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-16.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổng Vụ (Nam)

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-16.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổng Vụ (vsip1)

Bình Dương

Nhân viên tổng vụ

ICONIC - Tp Hồ Chí Minh - 8.300.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổng Vụ (Nam)

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-16.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp Thời Vụ 1 năm

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

Việc làm J2102] Nhân viên tổng vụ - hành chính Mới

Tp Hồ Chí Minh - 500-600 $ một tháng

Trưởng Phòng Tổng Vụ (Tiếng Anh + Nhật N1)

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Nhân Sự Tổng Vụ (Long An)

CareerLink's Client - Long An

Trưởng Phòng Tổng Vụ (Tiếng Anh + Nhật N1)

CareerLink's Client - Tp Hồ Chí Minh

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Nhân Sự Tổng Vụ (Long An)

CareerLink's Client - Long An

HCM] Nhân Viên Tổng Vụ Nhân Sự Tiếng Nhật N1($1,200~$1,500)

Tp Hồ Chí Minh - 1.200-1.500 $ một tháng

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ BIẾT TIẾNG NHẬT

Đồng Nai

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (mảng Sản Xuất Và Dịch Vụ)

Hà Nội

Trợ Lý Tổng Giám Đốc Mảng Dịch Vụ (gấp)

Hà Nội

Nhân Viên Nghiệp Vụ Tổng Hợp

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nghiệp Vụ Tổng Hợp

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Tổng Giám Đốc (mảng Sản Xuất Và Dịch Vụ)

Hà Nội

Phụ trách tổng vụ, admin

ICONIC - Tp Hồ Chí Minh

TỔNG VỤ NHÂN SỰ (HÀ NỘI)

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>