32  

việc làm to chuc phi chinh phu tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng phòng hành chính - nhân sự 26

Cong ty TNHH Bang Joo Electronic Viet Nam - Vĩnh Phúc - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Thủ kho Nhà máy 29

Cong ty TNHH San xuat co dien va Thuong mai - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên điện tử viễn thông 29

Cong ty Co phan Xay lap va Thuong mai Thang - Vĩnh Phúc - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân hàn, thợ cơ khí 29

Cong ty TNHH Thuong mai, Co khi va Xay dung - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát kho lưu động 29

Vĩnh Phúc - Bắc Ninh

Nhân viên vận hành máy trộn/ nghiền. 26

Cong ty TNHH Japfa Comfeed Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân viên thống kê sản xuất 27

Cong ty TNHH Japfa Comfeed Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân viên thủ kho làm việc tại Vĩnh Phúc 27

Cong ty TNHH Dich vu an uong Ba Sao - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Vĩnh Phúc

Lập Trình Viên . NET

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Thu Ngân

Vĩnh Phúc

Lập Trình Viên . NET

Vĩnh Phúc

Phó phòng kỹ thuật

Cong ty Co Phan Tap Doan Song Hong Thang Long - Vĩnh Phúc - 10.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh khu vực Bắc Ninh - Vĩnh Phúc 20

Vĩnh Phúc - Bắc Ninh

Giám sát kinh doanh khu vực Bắc Ninh - Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - Bắc Ninh

Giám sát kinh doanh

Vĩnh Phúc - Bắc Ninh

Giám sát kinh doanh khu vực Bắc Ninh - Vĩnh Phúc

Chi nhanh cong ty co phan Tara - Vĩnh Phúc - Bắc Ninh

Trình dược viên. 15

Cong ty TNHH Micha Viet Nam - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên PG shop part-time Vĩnh Phúc 15

Cong ty Co phan Dau tu Dinh duong Thanh Quang - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>