19  

việc làm to chuc phi chinh phu tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Vĩnh Phúc

Nhân viên tiếp thị 05

Nha phan phoi Phu An - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nhà Hàng

Vĩnh Phúc

Nhân viên bán hàng

Cong ty CP ST Toan Cau - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Vĩnh Phúc - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chief Accountant ( Kế Toán Trưởng)

Vĩnh Phúc - Hà Nội

Nhân viên lái xe riêng 05

Cong ty TNHH DV TM Duc Thinh - Vĩnh Phúc

Trưởng phòng cơ điện 05

Cong ty Co phan Giay va Bao bi Binh Xuyen - Vĩnh Phúc

Công nhân kiểm tra chất lượng 04

Cong ty TNHH Bang Joo Electronic Viet Nam - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Garment Technical Senior Manager 02

TVA Textile VietNam - Vĩnh Phúc

Nhân viên quản lý kinh doanh 02

Cong ty TNHH Mot thanh vien Bao Nam Vinh Phuc - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ; 31

Cong ty TNHH MTV dich vu bao ve Bao An - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kỹ thuật điện nhẹ 31

Cong ty TNHH MTV co dien Trung Tinh - Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó phòng kế toán 30

Cong ty Co phan Tap doan Song Hong Thang Long - Vĩnh Phúc

Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm 28

Cong ty TNHH Japfa Comfeed Viet Nam - Vĩnh Phúc

Garment technical senior manager 27

MasterStreets Group - Vĩnh Phúc

Nhân viên thị trường tại Vĩnh Phúc, Nam Định

Cong ty TNHH Dau Tu & TM Nhan Hung - Vĩnh Phúc - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng