8645  

việc làm to chuc phi chinh phu

  

Nhân Viên Phòng Tổ Chức Hành Chính - Phụ Trách Mảng Pháp Lý

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Pháp Chế - Công Chức Hành Chính

Hà Nội

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Hà Nội

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính Công Ty Nicotex Thanh Thái

Thanh Hóa

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Hà Nam

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Tổ Chức - Hành Chính - Nhân Sự

Hưng Yên

Nhân Viên Tổ Chức Hành Chính

Hà Nội - 4.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Hà Nội

Phó Phòng Tổ Chức Hành Chính

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính Pháp Chế

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Hà Nội

Trưởng phòng Tổ chức hành chính

Hải Phòng

Trưởng phòng Tổ chức hành chính

Hải Phòng

Phụ Trách Hành Chính

Tieng Viet - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng bộ phận Hành chính Nhân sự tại Vinpearl Land Phú Quốc

Kiên Giang

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự

Hà Nội

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự

Hà Nội

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>