6334  

việc làm to chuc phi chinh phu

  

Nam nhân viên phụ trách tổ chức sự kiện, tài chính cho chương trình

Cong ty Co phan Dau tu va Phat trien van - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Phó Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

- Xay dung ke hoach va to chuc, giam sat - Hà Nội

Trưởng ban tổ chức hành chính

Tap doan VPS - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổ Chức Hành Chính

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Hà Nội

Phó Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Hà Nội

Nhân Viên Tổ Chức Hành Chính Hộ Khẩu Tại Đông Anh

Hà Nội

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Hà Nội

Phó Phòng Tổ Chức - Hành Chính (nam -tuyển Gấp)

Hà Nội

Tuyển Bếp Chính/bếp Phụ

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Bếp Chính/bếp Phụ

Tp Hồ Chí Minh

Phụ trách Hành chính - Nhân sự

Cong ty TNHH MTV Kinh doanh O to Thang Long - Hà Nội

Phụ trách Hành chính - Nhân sự

Cong ty TNHH MTV Kinh doanh O to Thang Long - Hà Nội

Bếp Chính + Bếp Phụ

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng phụ trách tài chính

Cong ty Co phan iNET - Hà Nội

Phụ Trách Hành Chính

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Phụ Trách Tài Chính

Bình Dương

Phó Giám Đốc Khối Văn Phòng Phụ Trách Phòng Hành Chính Quản Trị

Hà Nội

Nhân viên phụ trách Hành chính - Nhân sự

Nhua Bao Thien - Bắc Ninh

Phó phòng tài chính kế toán - Phụ trách tài chính

Cong ty Co phan LICOGI 166 - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>