7389  

việc làm to chuc phi chinh phu

  

Nam nhân viên phụ trách tổ chức sự kiện, tài chính cho chương trình

Cong ty Co phan Dau tu va Phat trien van - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên marketing phụ trách truyền thông và tổ chức sự kiện

Cong ty co phan duoc pham Ha Tay - Hà Nội

Trưởng phòng tổ chức hành chính nhân sự 27

Cong ty TNHH che bien phu pham thuy san XURI - Nghệ An

Nhân Viên Tổ Chức - Hành Chính

Quảng Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Cong Ty Co Phan Tu Van Thiet Ke Thien Hoa - Hà Nội - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng Tổ chức hành chính 26

Cong ty vang bac da quy Bao Tin Minh Chau - Hà Nội

Phó phòng tổ chức hành chính 18

Cong Ty Co Phan San Xuat Phat Trien Mizen - Hà Nội

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Tổ Chức - Hành Chính (nam -tuyển Gấp)

Hà Nội

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Bến Tre

Phó Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Hà Nội

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Hà Nội

Nhân Viên Tổ Chức Hành Chính Hộ Khẩu Tại Đông Anh

Hà Nội

Phó trưởng phòng TCHC phụ trách hành chính 26

- Xay dung ke hoach va to chuc, giam sat - Hà Nội

Nhân Viên Phụ Trách Tài Chính

Hà Nội

Nhân Viên Phụ Trách Tài Chính

Hà Nội

Nhân Viên Phụ Trách Tài Chính

Hà Nội

Phụ Trách Tài Chính

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>