9013  

việc làm to chuc phi chinh phu

  

Nhân sự - Phụ Trách Kinh Doanh Thực Phẩm Chức Năng

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Viet Nam - Hà Nội

Trưởng phòng tổ chức hành chính nhân sự 27

Cong ty TNHH che bien phu pham thuy san XURI - Nghệ An

Trưởng phòng Tổ chức hành chính 26

Cong ty vang bac da quy Bao Tin Minh Chau - Hà Nội

Phó phòng tổ chức hành chính 18

Cong Ty Co Phan San Xuat Phat Trien Mizen - Hà Nội

Trưởng phòng tổ chức hành chính nhân sự 13

Cong ty TNHH nhom kinh Thai Duong - Hà Nội

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổ Chức Hành Chính Hộ Khẩu Tại Đông Anh

Hà Nội

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Hà Nội

Phó Phòng Tổ Chức - Hành Chính

Hà Nội

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Bến Tre

Phó Phòng Tổ Chức - Hành Chính (nam -tuyển Gấp)

Hà Nội

Phó trưởng phòng TCHC phụ trách hành chính 26

- Xay dung ke hoach va to chuc, giam sat - Hà Nội

Phó Giám Đốc Đốc Phụ Trách Kế Hoạch - Hành Chính Tổng Hợp

Hà Nội

Phụ Trách Hành Chính Tổng Hợp

Việt Nam

Bếp chính, bếp phụ 25

Cong ty co phan TBM - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Bếp Chính + Bếp Phụ

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phụ trách hành chính nhân sự 25

Cong ty Co phan SHC Viet Nam - Hà Nội

Phụ trách hành chính nhân sự 17

Cong ty CP Dau tu Xay dung va Thuong mai - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>