85  

việc làm tim nguoi lam tại Ninh Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch Hoa ngữ 01

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

Thư ký giám đốc kinh doanh

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung Quốc

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch Hoa ngữ

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng hoa

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung Quốc

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

Bếp Trưởng Điều Hành

Ninh Bình

Thư ký giám đốc kinh doanh. 30

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch kiêm trợ lý tiếng trung 30

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung 01

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý kinh doanh biết tiếng Trung. 30

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch kiêm trợ lý tiếng trung

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

Save Vietnam's Wildlife Tuyển Nhân Viên Tài Chính Và Nhân Sự

Ybox - Hà Nội - Ninh Bình

Biên phiên dịch tiếng trung 29

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính biết tiếng Trung. 28

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

Biên phiên dịch tiếng trung

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính văn phòng, 28

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

Phiên dịch kiêm trợ lý kinh doanh 27

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Nam Và Ninh Bình

Hà Nam - Ninh Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>