48  

việc làm tim nguoi lam tại Gia Lai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Quản Lý Đất Đai

Cong ty TNHH Tan Hoa Anh - Plây Ku

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Quản Lý - Chuyên Ngành Quản Lý Đất Đai

Cong ty TNHH Tan Hoa Anh - Plây Ku

Nhân Viên Chứng Từ

Gia Lai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó Quản Lý Trại - Deputy Farm Manager

Gia Lai

Kỹ Sư Khu Phụ Trợ - Utility Technician

Gia Lai

Giám Sát Khu Bê - Nursery Supervisor

Gia Lai

Đội Trưởng Thông Tin - Info Team Leader

Gia Lai

Giám Sát Thú Y - Vet Supervisor

Gia Lai

Giám Sát Bảo Trì Và Bộ Phận Phụ Trợ - Maintenance & Utility Supervisor

Gia Lai

Giám Sát Trung Tâm Thức Ăn - Feeding Supervisor

Gia Lai

Trưởng Ca Thức Ăn - Feeding Shift Leader

Gia Lai

Trưởng Ca Vắt Sữa - MP Shift Leader

Gia Lai

Giám Sát Khu Vắt Sữa - MP Supervisor

Gia Lai

Nhân Viên Phối Giống - Inseminator

Gia Lai

Giám Sát Hành Chính - Admin Supervisor

Gia Lai

Giám Sát Đàn - Herd Supervisor

Gia Lai

Kỹ Thuật Bảo Trì Khu Vắt Sữa - MP Maintenance Technician

Gia Lai

Nhân Viên Bảo Vệ Ở Gia Lai

Gia Lai - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tạp vụ 19

Cong ty co phan Quoc Cuong Gia Lai - Gia Lai - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kinh doanh Gia Lai 16

Cong ty CP phan phoi va ban le BT (BTCom) - Gia Lai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>