33  

việc làm tim nguoi lam tại Đắc Nông

  
Các khu vực

Việt Nam

Tây Nguyên

 Đắc Nông

Các tìm kiếm gần nhất

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trưởng Phòng Trồng Trọt / Chăn Nuôi

Cong Ty Co Phan Nong Lam Nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Ngành Chế Biến Sữa

Cong Ty Co Phan Nong Lam Nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Nông Nghiệp

Cong ty Co phan Nong lam nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Ngành Bò Sữa

Cong ty Co phan Nong lam nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trưởng Phòng Và Nhân Viên Trồng Trọt / Chăn Nuôi

Cong Ty Co Phan Nong Lam Nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Trồng Trọt Chăn Nuôi

Cong Ty Co Phan Nong Lam Nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Cong ty Co phan Nong lam nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Promotion Representative, Crop Protection, Dak Nong

BASF Vietnam Co., Ltd. - Đắc Nông

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Công Nhân Làm Vườn Ươm / Nông Nghiệp

Cong ty TNHH MTV Dak Farm - Đắc Nông

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Bác Sỹ Thú Y

Cong ty Co phan Nong lam nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

Môi trường/Xử lý chất thải - Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Cong ty Co phan Nong lam nghiep Truong Thanh - Gia Nghĩa

Tdv / Nv Kinh Doanh: Đắc Nông

Đắc Nông - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán

Đắc Nông - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính

Đắc Nông - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Đắc Nông - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế Toán Bán Hàng Tại Đắk Nông

Đắc Nông - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Đăk Nông

Đắc Nông - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Bán Hàng Tại Đắk Nông

Đắc Nông

Kế Toán Trưởng (Kế Toán Tổng Hợp)

Đắc Nông - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giám Sát Bán Hàng

Đắc Lắc - Đắc Nông

trang:     1 | 2    >>