35  

việc làm tim nguoi lam tại Cẩm Phả

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

14 Material Handling Operator - ưu Tiên Người Địa Phương Cẩm Phả

Cẩm Phả

14 Material Handling Operator - Ưu Tiên Người Địa Phương Cẩm Phả

Cẩm Phả

14 Material Handling Operator - Ưu Tiên Người Địa Phương Cẩm Phả

Cẩm Phả

Tuyển Gấp Lao Động Phổ Thông Lương Cao Tại Cẩm Phả, Móng Cái

Cẩm Phả - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Thợ Hàn

Cẩm Phả - 7.000.000-16.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cẩm Phả

Thợ Điện,kỹ Sư Điện

Cẩm Phả - 5.000.000-15.000.000₫ một tháng

01 Legal and Compliance Assistant (Works In Cam Pha, Quang Ninh)

Cẩm Phả

01 Human Resources Officer (Works In Cam Pha, Quang Ninh)

Cẩm Phả

07 Shift Lead Operators - 07 Trưởng Ca Vận Hành (work In Quang Ninh)

Cẩm Phả

07 Control Board Operators - 07 Nhân Viên Vận Hành Bảng Điều Khiển

Cẩm Phả

04 Warehouse Staff (Work In Cam Pha, Quang Ninh)

Cẩm Phả

01 Material Handling Supervisor (Work In Cam Pha, Quang Ninh)

Cẩm Phả

04 Buyer / Purchasing Officer (Work In Cam Pha, Quang Ninh)

Cẩm Phả

Thợ Điện

Cẩm Phả

Kỹ Sư Điện

Cẩm Phả

Phiên Dịch Tiếng Anh,tiếng Hàn

Cẩm Phả

Thợ Điện

Cẩm Phả

Quản Lý Nhân Viên - Quảng Ninh

Cẩm Phả - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nhân Viên - Quảng Ninh (site Manager)

Cẩm Phả

trang:     1 | 2    >>