Việc làm tim nguoi lam tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 1017 việc làm  

Kỹ Thuật Viên Làm Khuôn Nhựa (thợ Nguội)

Bình Dương

Kỹ Thuật Làm Khuôn Nhựa (thợ Nguội)

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Người Giúp Việc Nhà Làm Việc Tại Nước Ngoài

Bình Dương

Kỹ Thuật Viên (50 Người)

Bình Dương

Quản Lý Sản Xuất ー(plastic Molding Of Precision Equipments)4 Người

Bình Dương

Quản Lý Sản Xuất ー(coating Of Small Precision Equipment)4 Người

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Tổ Nhám Nguội

Bình Dương

Thợ Cơ Khí Nguội Sửa Chữa

Bình Dương

Nhân Viên Hỗ Trợ Người Dùng (tiếng Anh Giao Tiếp Tốt)

Bình Dương

Nhân Viên Thiết Kế 05 Người(gấp)

Bình Dương

Nhân Viên Nấu ăn Cho Người Nước Ngoài

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Chủ Quản Người Hoa

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nấu ăn Cho Người Nước Ngoài

Bình Dương

Quản Đốc Xưởng (01 người)

Bình Dương

Nhân Viên Cơ Điện: 2 Người

Bình Dương

Quản Đốc Xưởng (01 người)

CONG TY CO PHAN MY THUAT UNG DUNG XAY DUNG - Bình Dương

Nhân Viên An Toàn Lao Động (sl: 20 Người)

Bình Dương

Người Giúp Việc Nhà

Bình Dương

Người Giúp Việc

Bình Dương

Giúp Việc Nhà Cho Người Nước Ngoài

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>