40387  

việc làm tim duoc si dai hoc

  

Dược sỹ đại học / bác sỹ 27

Cong Ty Co Phan Duoc Merap Group - Hà Nội

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - 03 Dược Sĩ Đại Học

Cong Ty Hoa Duoc Quoc Te Phuong Dong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dược Sĩ Đại Học

Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược Sĩ (Đại Học)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược Sĩ Đại Học Hợp Tác Nhà Thuốc

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược Sĩ Đại Học

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược sĩ đại học 25

PHONG KHAM DA KHOA D-CLINIC - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dược sỹ đại học 25

Cong ty co phan xay dung va thuong mai 299 - Hà Nội

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Dược Sĩ Đại Học

CONG TY TNHH BENH VIEN DA KHOA NHI SAI GON - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Dược Sĩ Đại Học

Cong ty TNHH LD STADA - Bình Dương

Tuyển Gấp Dược Sĩ Đại Học

Tp Hồ Chí Minh

Dược Sĩ Tốt Nghiệp Đại Học

Hà Nội

Dược Sĩ Đại Học

Tp Hồ Chí Minh

Dược Sĩ Đại Học

Bình Dương

Trình dược viên OTC, ETC, hoặc TDV kiêm đại lý

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Va Thiet Bi Y - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC Kiêm Đại Lý Khu Vực Hải Dương, Nam Định, Nghệ An

Nam Định - Hải Dương

Trình Dược Viên OTC Kiêm Đại Lý Khu Vực Tây Bắc

Tây Bắc Bộ

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Đại Diện Bán Hàng Hóa Chất (Sale Executive)

Cong ty TNHH TM - DV & SX TAN CHAU - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên kiêm đại lý tỉnh

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viện Kiêm Đại Lý Bán Hàng Tại Miền Nam

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>