33820  

việc làm tim duoc si dai hoc

  

Dược Sĩ Đại Học

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Dược Sĩ Đại Học

Cong ty TNHH LD STADA - Bình Dương

Dược Sĩ Đại Học

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Dược Sĩ Đại Học

Tp Hồ Chí Minh

Dược Sĩ Tốt Nghiệp Đại Học

Hà Nội

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Dược Sĩ Đại Học

CONG TY TNHH BENH VIEN DA KHOA NHI SAI GON - Tp Hồ Chí Minh

Dược Sĩ Đại Học

CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA TAM PHUC - Việt Nam

Dược Sĩ Đại Học Hợp Tác Nhà Thuốc

Tp Hồ Chí Minh

Dược Sĩ Đại Học Hệ 3 Năm

Tp Hồ Chí Minh

Dược sĩ Đại Hoc 27

CONG TY TNHH MEDIPHAR USA - Long An - Hoa Kỳ

Trình dược viên kiêm Đại lý 26

Cong ty TNHH Duoc pham Sao Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Đại Diện Bán Hàng Tại Hà Nội

Cong ty CP KD TM&DV Thuan Hung - Hà Nội

Trình dược viên kiêm đại lý tỉnh Nam Định

Cong ty TNHH VINAMASK - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên kiêm đại lý tỉnh Ninh Bình

Cong ty TNHH VINAMASK - Ninh Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên kiêm đại lý tỉnh Quảng Ninh

Cong ty TNHH VINAMASK - Quảng Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên kiêm đại lý tỉnh Hà Nam

Cong ty TNHH VINAMASK - Hà Nam - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên kiêm đại lý tỉnh Hải Dương

Cong ty TNHH VINAMASK - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên kiêm đại lý tỉnh Vĩnh Phúc

Cong ty TNHH VINAMASK - Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên kiêm đại lý tỉnh Thái Nguyên

Cong ty TNHH VINAMASK - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viện Kiêm Đại Lý Bán Hàng Tại Miền Nam

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>