2541  

việc làm tiep thi bia

  

Tuyen PG bán hàng, tiếp thị bia

Nha may bia Dong Nam A - Hà Nội

Tuyển nhân viên tiếp thị bia

Hà Tĩnh - Vinh

Tuyển Nhân viên tiếp thị bia lương cao

Cong ty TNHH MTV Song Nguyen Viet Nam - Việt Nam - 5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tiếp Thị Bia

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp nhân viên tiếp thị bia halida - Thăng Long

Hà Nội - 2.500.000₫ một tháng

tuyển nhân viên tiếp thị bia

Vinh - Hà Tĩnh

6 nữ tiếp thị bia

Hà Nội - 3.600.000₫ một tháng

6 nữ tiếp thị bia nhập khẩu

Hà Nội - 3.600.000₫ một tháng

Tuyển gấp 15 nữ tiếp thị bia

Hà Nội - 3.500.000₫ một tháng

Nhân viên tiếp thị bia

- Quy mo cong ty: - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên tiếp thị bia Sanmiguel

Huế

StarComm tuyển nhân viên tiếp thị Bia

Tp Hồ Chí Minh - 5.800.000-8.100.000₫ một tháng

Nhân viên tiếp thị

Cong ty TNHH Nha may Bia Chau A Thai Binh - Hà Nội - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Tiếp Thị (Sales Promoter Supervisor-East III) 17

Cong Ty TNHH Nha May Bia Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Tổ Trưởng Tiếp Thị (Sales Promoter Supervisor-East III)

Cong Ty TNHH Nha May Bia Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Tổ Trưởng Tiếp Thị (Sales Promoter Supervisor) 07

Cong Ty TNHH Nha May Bia Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Tổ Trưởng Tiếp Thị (Sales Promoter Supervisor)

Cong Ty TNHH Nha May Bia Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Sale Marketing Manager (Trưởng Phòng Kinh Doanh Tiếp Thị)

Hà Nội

Sale Marketing Manager (Trưởng Phòng Kinh Doanh Tiếp Thị)

Hà Nội

Sale Marketing Manager (Trưởng Phòng Kinh Doanh Tiếp Thị)

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>