1383  

việc làm tiep thi bia

  

Nhân Viên PG Tiếp Thị Bia Đại Việt

Đà Nẵng

Tuyển Nhân Viên Tiếp Thị Bia

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tiếp Thị Bia Tại Nhà Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 2.800.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếp Thị Bia Budweiser

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếp Thị Bia Sài Gòn

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếp Thị Bia Gambrinus

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếp Thị Bia PG

Quảng Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Bia, Rượu

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

tuyển Gấp] Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Rượu Bia Thu Nhập Hấp Dẫn

Hà Nội

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Điều Phối Tiếp Thị (Pg Team Leader)

Chi nhanh Cong ty Bia San Miguel Viet Nam tai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Tiếp Thị Tại Lạng Sơn

Cong ty Co Phan Bia Li Quan - Lạng Sơn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Tiếp Thị Tại Lạng Sơn Đi Làm Ngay

Cong ty Co Phan Bia Li Quan - Lạng Sơn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếp Thị Sản Phẩm (pg)

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếp Thị PG

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếp Thị - PG

Hà Nội - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

PG, Nhân Viên Tiếp Thị

Hà Nội - 2.000.000-3.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Nữ Tiếp Thị (pg) Tại Các Quán, Nhà Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 2.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếp Thị Bán Hàng Tại Các Quán ăn, Nhà Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếp Thị (pgs)

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếp Thị

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>